Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grup 4 natural

921 views

Published on

A l'àrea de medi hem estat treballant els diferents paisatges. Els alumnes de 4tA i 4tB han fet uns powers points que hem anat a explicar a les classes.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Grup 4 natural

  1. 1. PPAAIISSAATTGGEE NNAATTUURRAALL Jana Garcia Bru Ortega Miriam Planas Raúl Muñoz
  2. 2. QUÈ ÉS UN PAISATGE NATURAL?QUÈ ÉS UN PAISATGE NATURAL? Els paisatges naturals són aquells que no han estat modificats per l´activitat dels éssers humans. S’han format lentament al llarg de miler d’anys gràcies a factors com l’aigua, el vent, la temperatura i les precipitacions.
  3. 3. QUINS SÓN ELS ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES?QUINS SÓN ELS ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES? Als paisatges naturals hi podem distingir aquest elements: -El relleu, que comprèn muntanyes, valls, planes, depressions , etc. -L´aigua, que trobem en rius, llacs i mars. -La vegetació, que comprèn els arbres i les plantes. -La fauna, que integra els animals salvatges que viuen en un lloc determinat.
  4. 4. PAISATGE NATURAL A CATALUNYAPAISATGE NATURAL A CATALUNYA A Catalunya hi ha diferents paisatges naturals, cal destacar els parcs naturals. Delta de l´Ebre Alt del Pirineu Volcà de la Garrotxa
  5. 5. GRàCIES PER ESCOLTAR-GRàCIES PER ESCOLTAR- NOSNOS Jana Garcia Bru Ortega Miriam Planas Raúl Muñoz.
  6. 6. GRàCIES PER ESCOLTAR-GRàCIES PER ESCOLTAR- NOSNOS Jana Garcia Bru Ortega Miriam Planas Raúl Muñoz.

×