Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

unitat 2. literatura catalana. 1BATX

2,348 views

Published on

 • Be the first to comment

unitat 2. literatura catalana. 1BATX

 1. 1. UNITAT 2 LA POESIA MEDIEVAL. LA DECADÈNCIA
 2. 2. <ul><li>Unitat 2. </li></ul><ul><li>La poesia medieval. La decadència </li></ul>ÍNDEX <ul><li>EL FEUDALISME </li></ul><ul><li>TROBADORS </li></ul><ul><li>LA FIN’AMORS </li></ul><ul><li>AUSIÀS MARC </li></ul><ul><li>L’ESCOLA VALENCIANA </li></ul><ul><li>LA POESIA DEL SEGLE XVI AL XVIII </li></ul><ul><li>LITERATURA POPULAR </li></ul><ul><li>LITERATURA CULTA </li></ul><ul><li>DIMENSIÓ DE RECERCA I D’INVESTIGACIÓ. RUTA LITERÀRIA DELS TROBADORS </li></ul>
 3. 3. EL FEUDALISME Unitat 2. La poesia medieval. La decadència <ul><li>El terme feudalisme es refereix al territori o feu governat per un senyor feudal. </li></ul><ul><li>Societat: </li></ul><ul><li>- Organització per estaments </li></ul><ul><li>- Relacions de vassallatge </li></ul><ul><li>Literatura: </li></ul><ul><li>- Literatura cortesa </li></ul><ul><li>- Importància de les corts occitanes </li></ul><ul><li>- La llengua d’oc </li></ul><ul><li>- Relació amb Catalunya </li></ul><ul><li>Dates: </li></ul><ul><li>- Caiguda de l’Imperi romà </li></ul><ul><li>- Conquesta de Constantinoble </li></ul><ul><li>Dues etapes: </li></ul><ul><li>- Segles X, XI i XII </li></ul><ul><li>- Alta edat mitjana </li></ul><ul><li>- Segles XIII, XIV i XV </li></ul><ul><li>- Baixa edat mitjana </li></ul>El feudalisme Edat mitjana
 4. 4. TROBADORS Unitat 2. La poesia medieval. La decadència <ul><li>Guillem de Berguedà </li></ul><ul><li>Alfons I el Cast </li></ul><ul><li>Guillem de Cabestany </li></ul><ul><li>Huguet de Mataplana </li></ul><ul><li>Ramon Vidal de Besalú </li></ul><ul><li>Cerverí de Girona </li></ul><ul><li>Jofre de Foixà </li></ul><ul><li>Guilhem de Peitieu </li></ul><ul><li>Jaufre Rudel </li></ul><ul><li>Marcabrú </li></ul><ul><li>Azalais de Porcairagues </li></ul><ul><li>Rimbaut d’Aurenga </li></ul><ul><li>Bernat de Ventadorn </li></ul><ul><li>Giraud de Bornelh </li></ul><ul><li>Arnaut Daniel </li></ul><ul><li>La comtessa de Dia </li></ul>Trobadors catalans Trobadors / trobairitz occitans <ul><li>Diferències entre trobador i poeta: llengua </li></ul><ul><li>Diferències entre trobador i joglar: formació, prestigi, professionalitat </li></ul><ul><li>Les trobairitzs </li></ul><ul><li>Vides i razós </li></ul>Aspectes destacats
 5. 5. LA FIN’AMORS Unitat 2. La poesia medieval. La decadència <ul><li>La cançó </li></ul><ul><li>El plany </li></ul><ul><li>La pastorel·la </li></ul><ul><li>El tornejament </li></ul><ul><li>El sirventès </li></ul><ul><li>L’alba </li></ul><ul><li>La tençó o joc partit </li></ul>Gèneres trobadorescos <ul><li>El gènere poètic </li></ul><ul><li>Les característiques formals </li></ul><ul><li>La midons, el trobador i el gilós </li></ul><ul><li>Els estadis de l’amor cortès </li></ul><ul><li>Trobar lèu i trobar clus </li></ul>Aspectes destacats
 6. 6. AUSIÀS MARC Unitat 2. La poesia medieval. La decadència <ul><li>Fidelitat a la tradició </li></ul><ul><li>Ús de senyals </li></ul><ul><li>Versos estramps </li></ul><ul><li>Amor sensual </li></ul><ul><li>Escolàstica </li></ul><ul><li>Llengua catalana </li></ul><ul><li>Descoberta de la identitat de la dama </li></ul><ul><li>Comparacions </li></ul><ul><li>Amor espiritual </li></ul><ul><li>Dolce stil novo </li></ul>Característiques de la seva obra <ul><li>Situació del gènere poètic en el panorama literari català </li></ul><ul><li>Els poetes del segle XIV </li></ul><ul><li>Ausiàs Marc: tradició i modernitat </li></ul><ul><li>Influències </li></ul>Aspectes destacats
 7. 7. L’ESCOLA VALENCIANA Unitat 2. La poesia medieval. La decadència <ul><li>Hegemonia de València </li></ul><ul><li>El paper de la cort </li></ul><ul><li>La burgesia i l’aristocràcia. Les tertúlies literàries. </li></ul><ul><li>La tradició misògina </li></ul><ul><li>L’humanisme </li></ul><ul><li>La poesia </li></ul>Aspectes destacats Joan Roís de Corella: Tragèdia de Caldesa Precedent del Renaixement Jaume Roig: L’Espill Literatura satírica
 8. 8. LA POESIA DEL SEGLE XVI AL XVIII Els estudiosos de la història i la cultura catalanes coincideixen a unificar les característiques que abasten del Renaixement a la Il·lustració, és a dir, els segles XVI, XVII i XVIII, sota el nom de Decadència. Unitat 2. La poesia medieval. La decadència <ul><li>Factors històrics </li></ul><ul><li>Definició del terme </li></ul><ul><li>Bilingüisme / diglòssia </li></ul><ul><li>Veus en defensa de la llengua: </li></ul><ul><li>- Cristòfor Despuig </li></ul><ul><li>- Baldiri Reixac </li></ul><ul><li>- Josep Pau Ballot </li></ul>Aspectes destacats
 9. 9. LITERATURA POPULAR Unitat 2. La poesia medieval. La decadència <ul><li>La mètrica </li></ul><ul><li>Els gèneres </li></ul>Poesia tradicional <ul><li>Definició i característiques </li></ul><ul><li>Pervivència </li></ul><ul><li>Importància </li></ul>Corranda amorosa <ul><li>Els romanços </li></ul>Romancer <ul><li>Els goigs </li></ul><ul><li>Les nadales </li></ul><ul><li>Les cançons de bandolers </li></ul><ul><li>Les corrandes </li></ul><ul><li>Les cançons de pandero </li></ul>Cançoner
 10. 10. LITERATURA CULTA Unitat 2. La poesia medieval. La decadència <ul><li>Definició de Renaixement </li></ul><ul><li>Definició de Barroc: </li></ul><ul><li>- Conceptisme </li></ul><ul><li>- Culteranisme </li></ul><ul><li>La tradició medieval </li></ul><ul><li>La poesia italiana </li></ul>Aspectes destacats <ul><li>Pere Serafí </li></ul><ul><li>Francesc Fontanella </li></ul>Renaixement Francesc Vicent Garcia Barroc
 11. 11. DIMENSIÓ DE RECERCA I D’INVESTIGACIÓ. RUTA LITERÀRIA DELS TROBADORS <ul><li>Unitat 2. </li></ul><ul><li>La poesia medieval. La decadència </li></ul><ul><li>Els trobadors </li></ul><ul><li>Arxiu occità </li></ul>

×