SlideShare a Scribd company logo
1 of 56
Ikas Kooperatiboa
Pilar Etxebarria
Leioako Berritzegunea
Kooperatiboa?
Koo
pe
ra
ti
boa!
Ikasgela “ikas-egoera” da
Ez kolaborazioa, ez
interakzioa
du indibidualista
Ikasgela “ikas-egoera” da
Kolaborazioa: helburu
komuna edo lan-banaketa
gituratuta (Kolaborazioa)
Ikasgela “ikas-egoera” da
Guztiak elkarren artean
laguntzen dute
(solidaritatea)
de kooperatiboa
Ikasgela “ikas-egoera” da
EGOERAREN ALDAKETA = JARRERAREN ALDAKETA
indibidualista Taldea ez egituratuta Talde kooperatiboak
Antolaketa
Eredu onena: Talde heterogeneoak
Gainerakoak Laguntza behar
dutenak
Laguntzeko gai
direnak
OINARRIZKO
TALDEAK:
● Egonkorrak
● Heterogeneoak
Taldeen eraketa
Lan autonomoa Lan tutorizatuaTALDE PUNTUALAK:
ez eraginkorrak
Homogeneoak
Noizean behin: Talde puntualak
Talde mota
“ADITUEN” TALDEAK:
Ez eraginkorrak
Hetereogeneoak
edo homogeneoak
Berdinen arteko tutoretzaBERDINEN ARTEKO
TUTORETZA:
Ez eraginkorrak
Hetereogeneoak
Ikasle bakoitzak idazten du: taldean lan egitea gustatuko litzaiokeen 3 lagun
eta 3 ez
Soziogramak
DBH 3 Gisela Suleica Anwar Iris Amaia Jon Mikel Andon
i
María Jonathan Josune
Gisela
- + + + - -
Suleica
+ + - + - -
Anwar
+ - + - + -
Iris
+ - + + - -
Amaia
+ + - + - -
Jon
+ - + + - -
Mikel
+ - - - + +
Andoni
+ - - - + +
María
+ - + - + -
Jonathan
- - - + + +
Josune
+ - + - + -
Ikasgelako
eszenatokia
Taldearen kudeaketa
1 2
3 4
1. Numerazioa
2. Denbora
3. Isiltasun-seinalea
● Koordinatzailea
● Idazkaria
● Bozeramailea
● Materialen arduraduna
Taldearen antolakuntza
Errolen banaketa Arauak
1. Taldearen izena
(+logo+leloa)
2. Partaideak eta errolak
3. Arauak
4. Helburuak
5. Ebaluazioa
Talde-Koadernoa
Adibidea:
1. Dena partekatu (aldez aurretik
baimena eskatuz)
2. Berba egin baino lehen, hitza
eskatu
3. Gehiagoaren erabakiak onartu
4. Kideei laguntza eman eta
laguntza eskatu, beharrezkoa
denean
5. Tokatzen zaizkidan atazak bete
7. Taldearen lanetan eta jarduera
guztietan parte hartu
8. Isiltasunez lan egin, ahots
apalez hitz egin
Arauak
a) Oinarrizko taldeen eraketa eta antolakuntza
Taldean lan egiten irakastea
b) Taldeko barne antolakuntza eta kudeaketa
c) Ikasgelako antolakuntza
Taldea
eratzen
Elkarren artean ezagutzen: Maleta
Bai irakasleak, bai
ikasleek geure burua
aurkezten dugu gure
gustoko objektuen
bidez (kutxa batean
edo diapositibak
erabiliz): Nor naiz,
zaletasunak, interesak,
ikasturte honetarako
helburuak, zeren bidez
ikasten edo irakasten dudan
hobeto, zein da nire
motibazioa, nire ekarpena...
Elkarren artean ezagutzen: harila
Kaixo...naiz eta...gustatzen
zait...haria ...luzatzen diot
Elkarren artean ezagutzen: zerbitzuen
horma-irudia
Iragarki-taulan
jartzen ditu: nire
izena, eskaintzen
dudan zerbitzua eta
irudi bat
Elkarren artean
ezagutzen:
familia-argazkia
Klase osoko argazkia ateratzen dugu
eta Thinglink web-aplikazioan
kokatzen dugu. Ondoren, bakoitzak
bere argazkian,gustatzen zaion
musika-bideoa baten esteka egiten
du. Gero, besteei azaltzen die.
Elkarren artean ezagutzen: Itua
Talde bezala
sentitzea:
esloganak
Taldeei buruzko adibideak
bilatu ondoren, gure leloa
sortzen dugu
Talde bezala sentitzea
Aulki-jolasa
Dorreak
Talde bezala sentitzea: Makinak
Talde bakoitzak makina batez pentsatzen du eta, guztien artean,
makina adierazten duen antzerki txiki bat prestatzen dute.
Ondoren, klase erdira ateratzen dira, bere makina dramatizatzen
(ezer esan gabe) eta besteek asmatu bera dute zer den.
Adibideak: erlojua, kutxatzaile automatikoa, garabia...
Taldean hobe: katea
Figura bat kate-lanaren
bidez montatzen dugu
Taldean hobe: NASA-ren jolasa
Zer behar dugu
ilargian
birirauteko?
Erabaki komunak: talde nominala
Ideiak pos-it-etan
idazten ditugu
Gaika ordenatzen
ditugu
Puntuazioa ematen
diegu
Taldearen kohesioa
a) Elkarreraginarako eta elkarrezagutzarako
dinamikak ( “Talde” bezala sentitzea)
b) Motibazioa lortzeko dinamikak ( elkarlanak
norbanako lanak baino hobeto funtzionatzen
duela jakinaraztea)
c) Partaidetzarako eta akordioetara heltzeko
dinamikak ( erabiak hartea)
Elkarrekin
ikasten
● 1-2-4 (Team Pair Solo)
● Hiru minutuko geldialdia
(Parking-Lot)
● Arkatzak erdigunera (Rally-
Coach)
● Bikoteak zutunik (pair-Stand-
n-Share)
● Irakurketa partekatuta
(Rallye Robin)
● Folio birakaria (Round Table)
● Berdinen arteko tutoretza
(Rally Coach)
Dinamika sinpleak: ikas-
jarduera askorako
baliogarriak, errutinak
Elkarrekin ikasten
● Puzzlea (“Jigsaw”)
● Ikas-lehiaketak -TGT
teknika (“Teams-
Games-Tournaments”)
● Ikerketa taldeak
(“Group-Investigation”)
Dinamika konplexuak:
Landutakoak
Ohiko ikas-jarduera
+
Dinamika kooperatiboa
=
IKAS JARDUERA
KOOPERATIBOA
Elkarrekin ikasten
Folio birakaria
Irakasleak folio bat banatzen du talde finko bakoitzean. Taldekide
batek bere ideiak idazten ditu eta beste bati folioa luzatzen dio.
Bigarren honek gauza bera egiten du folioa taldekide guztiengandik
pasatu arte.
1-2-4
Irakasleak eginkizun bat egitea planteatzen digu eta lehendabizi nork berea
egiten du, gero bion artean partekatzen eta aberasten dugu; azkenean gauza
bera egiten da launaka.
Irakurmen parketatuta
Testu bat kooperatiboki irakurtzean datza. Lehenengo ikasleak
testuaren paragrafo bat irakurtzen du ozenki, besteek erne entzuten
dugun bitartean. Hurrengo ikasleak aurrekoarena laburbiltzen du eta
bigarren paragrafoari ekiten dio...horrela testu osoa bukatu arte.
Ondoren, denon artean ikas-jarduera bat irtenbideratzen dugu
(ulermen-galderak, grafikoa, eskema…)
Arkatzak erdigunera
Irakasleak eginkizun bat ematen digu. Lehendabizi, boligrafoak mahai
erdian kokaturik, denon artean pentsatzen eta adosten dugu nola
ebatzi. Argi dugunean, orain bai, nork bere arkatza hartu eta galdera
edo buruketa bere koadernoan egiten du.
Hitzen jokoa
Irakasleak gaiari buruzko hitz gako batzuk idazten ditu
arbelan Ikasle bakoitzak, hitz batekin, esaldi / definizioa
bat sortzen du. Gero, taldean, bakoitzaren esaldiak
aztertzen, osotzen eta esaldi komuna adosten dute
Bikoteak zutunik
Taldearen barruan zenbakitu
ondoren (1etik 4ra), altzatzen
gara eta ikasgelatik ibiltzen,
bere “bikote bat” bilatzen
dugu, hau da, zenbaki bera
duena. Behin aurkituta,
ideiak elkartrukatzen ditugu.
Txanda batzuk egiten dira,
bakoitzak ideien bilduma bat
izan arte. Azkenean,
jatorrizko taldera bueltatzen
gara eta denon artean
osotzen dugu bilduma.
Hiru minutuko geldialdia
Irakasleak noizean behin
bere azalpena eteten du
eta, hiru minututan, talde
bakoitzak azaldutakoari
buruzko hausnarketa
egiten, hiru galdera
prestatzen eta kutxa batean
kokatzen ditugu (Parking
Lot). Gero, irakasleak talde
bakoitzari beste taldearen
galdera ematen dio
Berdinen arteko tutoretza
Bikoteak eratzen ditugu prozesu bat elkarren artean
azaltzeko (testua, problema…). Ondoren, prosezu komuna
adosten dugu.
Puzzlea
Irakasleak gaia azpigaietan zatitzen ditu. Azpigai bakoitzak lantzeko
“Aditu”-taldeak eratzen dira.. Behin prestatuta, taldeak berantolatzen
dira, talde bakoitzean aditu-taldekide desberdin bat izateko moduan.
Nork bere gaiaren zatia besteei kontatzen die.
A taldea
BARRA-
DIAGRAMA
B taldea
SEKTORE-
DIAGRAMA
C taldea
HISTOGRAMA
D taldea
GRAFIKOA
“Aditu-talde” bakoitzak grafika desberdina egiten du
Ikasle bakoitza bere onarrizko taldera bueltatzen da eta bere
ezauguerak elkartrukatzen ditu besteekin, guztiok prozedurak ikasi arte
Puzzlea: Matematikako grafiko estatistikoak
Ikas-Lehiaketak (“Teams-Games-
Tournaments”)
Irakasleak, aldez aurretik ikasle
guztiak zenbatuta, taldeei lan bat
proposatzen die. Talde bakoitzak
garatzen du lana taldekide guztiek
ondo egiten jakitea ziurtatzen.
Irakasleak zenbaki bat esaten du
eta ikasle honek ataza azaldu
behar du. Ondo egiten badu, talde
osoak nota bera jasotzen du.
Birpasatzeko bingoa
Irakasleak, fitxa moduko orri batean,
birpasatzeko galdera batzuk ematen ditu.
Ikasleak, zutik, ikasgelatik ibiltzen dira
“bikote” baten bila. Aurkitzerakoan,
bakoitzak zerrendan dagoen galdera bat
aukeratzen du, bere kideari galdetzen dio
eta erantzuna orrian idazten du.
Beste lagun baten bila doa eta prozesua
errepikatzen da galdera-zerrenda bukatu
arte.
Galdera guztiak eginda dituen lehenengo
bikoteak “bingo” esaten du ozenki, orduan
denok esertzen gara eta irakasleak ikasleen
zorizko izenak aukeratzen, galderak
zuzentzen hasten da.
Egitura kooperatiboaEgitura indibidualista
Aurreideiak
Testu baten irakurketa
Irakaslearen azalpenak
Ariketak
Zuzenketa taldean
Laburpena/ birpasoa
Ulermena
Ebaluazioa
Norbakako galdera irekiak
Banakako irakurketa
Irakaslearen azalpena
Nork beren ariketak
Ikasle bat arbelera ateratzen da
Nork bere laburpena
Nork ulermen-galdera idatziak
Banakako ebaluazioa
Folio birakaria
Irakurketa partekatua
Irakaslearen azalpena
Arkatzak erdigunera
Zenbakia
Galderen bingoa
3 minutuko geldialdia
Banakako ebaluazioa
1
2
3
4
5
Saioak
Ikas Unitatea
Ikasleen arteko eragina: 0/8 Ikasleen arteko eragina: 6/8
Dinamika kooperatiboak ikas saioetan
C
Taldean lan
egitea
irakatsiB
Taldean
lan eginez
ikasi
A
Taldea
indartu
“taldea egiteko”
dinamikak
Taldeen
antolakuntza
ESKUHARTZE MAILAK
(Proposamena Pere Pujolàs eta bere taldearengan moldatuta)
Dinamika
Kooperatiboak
Teknika
kooperatiboak
Ikas-kooperatiboaren
bidez lan egiteak zer
abentailak dauzka?
Egungo gizartearekin bat
Industria-Gizartea=
eskola tradizionala
Informazioa-Gizartea=
eskola inklusiboa
Lan munduaren eskaera
Neurologiaren ebidentziak
Berba
egin
Entzun
Irakurri
Solasean
aritu
Psi
ko
lo
gia
Elkarlanaren abantailak
●Elkarbizitzarako gaitasunak
garatzen ditu
●Ikasle bakoitzaren inplikazioa
eskatzen duenez, norberako
autonomia sustatzen da
●Antsietatea gutxitzen duenez,
autoestima eta motibazioa
haunditzen dira
●Ikasle guztien integrazioa
laguntzen du
●Eskola errendimendua hobetzen
du
Ikas kooperatiboaren printzipioak
Norbanako ardura: Nork bere lanaren
arduraduna da
Interdependentzia positiboa:
bakarrik lortzen dugu arrakasta
besteek ere lortzen badute.
Ekitatea: Guztiok parte hartzeko
aukera bera dugu
Aldibereko interakzioa: elkarrekin
ikasten dugu aldi berean, denbora
berean
Ikas-jarduera kooperatiboa
planifikatzen dugunean...
1) Ikaslana garatzeko, ikasleek
elkarren arteko laguntza behar dute?
(Interdependentzia positiboa), ezin
dute garatu besteen laguntza barik
2) Guztiek parte hartzen dute?
(partaidetza ekitatiboa) ikasle
bakoitzak bere eginkizuna du
3) Bakoitzak egin duena konprobatu
ahal dugu? (norbanako ardura) ikasle
bakoitzaren koadernoa, portafolioa...
Estekak
B08-Leioako Berritzegunea: Elkarlana Sites
● Baliabideak
● Estekak
● Bideoak
Mila esker
Frato

More Related Content

What's hot

Zientzia Ikerketa- bilduma LH
Zientzia Ikerketa- bilduma LHZientzia Ikerketa- bilduma LH
Zientzia Ikerketa- bilduma LHPilar Etxebarria
 
Txartel txikia zenbaki erromatarrak
Txartel txikia zenbaki erromatarrakTxartel txikia zenbaki erromatarrak
Txartel txikia zenbaki erromatarrakidoialariz
 
Errubrika
ErrubrikaErrubrika
ErrubrikaAmaia C
 
5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana
5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana 5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana
5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana idoialariz
 
Pisa 2018 presentacion de resultados de euskadi
Pisa 2018 presentacion de resultados de euskadiPisa 2018 presentacion de resultados de euskadi
Pisa 2018 presentacion de resultados de euskadiIrekia - EJGV
 
8 URA a3 zubia santillana
8 URA a3  zubia santillana8 URA a3  zubia santillana
8 URA a3 zubia santillanaidoialariz
 
EBALUAZIO Diana
EBALUAZIO DianaEBALUAZIO Diana
EBALUAZIO DianaAmaia C
 
Autoebaluazioa egiteko rubrika
Autoebaluazioa egiteko rubrikaAutoebaluazioa egiteko rubrika
Autoebaluazioa egiteko rubrikaBegoM78
 
Gizakiaren historia1
Gizakiaren historia1Gizakiaren historia1
Gizakiaren historia1Trumoi
 
Perpaus elkartuak
Perpaus elkartuakPerpaus elkartuak
Perpaus elkartuakjansotegi
 
Zirkulazio aparatua
Zirkulazio aparatuaZirkulazio aparatua
Zirkulazio aparatuaBioBalma
 
Els reptes de l'educació del segle XXI
Els reptes de l'educació del segle XXIEls reptes de l'educació del segle XXI
Els reptes de l'educació del segle XXIGemma Tur
 
4 maila buruketak 1
4 maila buruketak 1 4 maila buruketak 1
4 maila buruketak 1 idoialariz
 

What's hot (20)

Zientzia Ikerketa- bilduma LH
Zientzia Ikerketa- bilduma LHZientzia Ikerketa- bilduma LH
Zientzia Ikerketa- bilduma LH
 
Txartel txikia zenbaki erromatarrak
Txartel txikia zenbaki erromatarrakTxartel txikia zenbaki erromatarrak
Txartel txikia zenbaki erromatarrak
 
Errubrika
ErrubrikaErrubrika
Errubrika
 
12. Lurraren geruzak
12. Lurraren geruzak12. Lurraren geruzak
12. Lurraren geruzak
 
5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana
5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana 5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana
5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana
 
Pisa 2018 presentacion de resultados de euskadi
Pisa 2018 presentacion de resultados de euskadiPisa 2018 presentacion de resultados de euskadi
Pisa 2018 presentacion de resultados de euskadi
 
8 URA a3 zubia santillana
8 URA a3  zubia santillana8 URA a3  zubia santillana
8 URA a3 zubia santillana
 
EBALUAZIO Diana
EBALUAZIO DianaEBALUAZIO Diana
EBALUAZIO Diana
 
Autoebaluazioa egiteko rubrika
Autoebaluazioa egiteko rubrikaAutoebaluazioa egiteko rubrika
Autoebaluazioa egiteko rubrika
 
Gizakiaren historia1
Gizakiaren historia1Gizakiaren historia1
Gizakiaren historia1
 
15 ekosistemak
15 ekosistemak15 ekosistemak
15 ekosistemak
 
Ekosistemak 5. maila
Ekosistemak 5. mailaEkosistemak 5. maila
Ekosistemak 5. maila
 
Digestio Aparatua
Digestio AparatuaDigestio Aparatua
Digestio Aparatua
 
Estructures cooperatives simples
Estructures cooperatives simplesEstructures cooperatives simples
Estructures cooperatives simples
 
Perpaus elkartuak
Perpaus elkartuakPerpaus elkartuak
Perpaus elkartuak
 
Ikasketa kooperatiboa
Ikasketa kooperatiboaIkasketa kooperatiboa
Ikasketa kooperatiboa
 
Zirkulazio aparatua
Zirkulazio aparatuaZirkulazio aparatua
Zirkulazio aparatua
 
Els reptes de l'educació del segle XXI
Els reptes de l'educació del segle XXIEls reptes de l'educació del segle XXI
Els reptes de l'educació del segle XXI
 
Ordua ikasteko fitxak
Ordua ikasteko fitxakOrdua ikasteko fitxak
Ordua ikasteko fitxak
 
4 maila buruketak 1
4 maila buruketak 1 4 maila buruketak 1
4 maila buruketak 1
 

Viewers also liked

Mecanismo de la respiracion
Mecanismo de la respiracionMecanismo de la respiracion
Mecanismo de la respiracionPilar Etxebarria
 
Cuaderno de bitácora estelar
Cuaderno de bitácora estelarCuaderno de bitácora estelar
Cuaderno de bitácora estelarPilar Etxebarria
 
Nutrizioa eta osasuna kooperaktiboan
Nutrizioa eta osasuna kooperaktiboanNutrizioa eta osasuna kooperaktiboan
Nutrizioa eta osasuna kooperaktiboanPilar Etxebarria
 
Blogger tutoriala: oinarrizko konfigurazioa
Blogger tutoriala: oinarrizko konfigurazioaBlogger tutoriala: oinarrizko konfigurazioa
Blogger tutoriala: oinarrizko konfigurazioaPilar Etxebarria
 
Blogger tutoriala: blogaren diseinua
Blogger tutoriala: blogaren diseinuaBlogger tutoriala: blogaren diseinua
Blogger tutoriala: blogaren diseinuaPilar Etxebarria
 
Iberiar penintsula kooperAktiboa
Iberiar penintsula kooperAktiboaIberiar penintsula kooperAktiboa
Iberiar penintsula kooperAktiboaPilar Etxebarria
 
Julius irakaslearen kasua DBHko 2.maila
Julius irakaslearen kasua DBHko 2.mailaJulius irakaslearen kasua DBHko 2.maila
Julius irakaslearen kasua DBHko 2.mailaPilar Etxebarria
 
Proportzionaltasuna dbhko 1.maila
Proportzionaltasuna dbhko 1.mailaProportzionaltasuna dbhko 1.maila
Proportzionaltasuna dbhko 1.mailaPilar Etxebarria
 
Hezkidetza zientzian proposamenak
Hezkidetza zientzian proposamenakHezkidetza zientzian proposamenak
Hezkidetza zientzian proposamenakPilar Etxebarria
 

Viewers also liked (20)

Photopeach tutoriala
Photopeach tutorialaPhotopeach tutoriala
Photopeach tutoriala
 
Metodologia claves ct
Metodologia claves ctMetodologia claves ct
Metodologia claves ct
 
Mecanismo de la respiracion
Mecanismo de la respiracionMecanismo de la respiracion
Mecanismo de la respiracion
 
Cuaderno de bitácora estelar
Cuaderno de bitácora estelarCuaderno de bitácora estelar
Cuaderno de bitácora estelar
 
El viaje por el Ebro
El viaje por el EbroEl viaje por el Ebro
El viaje por el Ebro
 
Eduglogster tutoriala
Eduglogster tutorialaEduglogster tutoriala
Eduglogster tutoriala
 
Ciencias en la ciudad
Ciencias en la ciudadCiencias en la ciudad
Ciencias en la ciudad
 
Nutrizioa eta osasuna kooperaktiboan
Nutrizioa eta osasuna kooperaktiboanNutrizioa eta osasuna kooperaktiboan
Nutrizioa eta osasuna kooperaktiboan
 
Podemos ganar más peso
Podemos ganar más pesoPodemos ganar más peso
Podemos ganar más peso
 
Ikas kooperatiboa 2
Ikas kooperatiboa 2Ikas kooperatiboa 2
Ikas kooperatiboa 2
 
Blogger tutoriala: oinarrizko konfigurazioa
Blogger tutoriala: oinarrizko konfigurazioaBlogger tutoriala: oinarrizko konfigurazioa
Blogger tutoriala: oinarrizko konfigurazioa
 
El viaje por las costas
El viaje por las costasEl viaje por las costas
El viaje por las costas
 
Geosfera kooper aktiboa
Geosfera kooper aktiboaGeosfera kooper aktiboa
Geosfera kooper aktiboa
 
Blogger tutoriala: blogaren diseinua
Blogger tutoriala: blogaren diseinuaBlogger tutoriala: blogaren diseinua
Blogger tutoriala: blogaren diseinua
 
Iberiar penintsula kooperAktiboa
Iberiar penintsula kooperAktiboaIberiar penintsula kooperAktiboa
Iberiar penintsula kooperAktiboa
 
Analisis clinicos
Analisis clinicosAnalisis clinicos
Analisis clinicos
 
Julius irakaslearen kasua DBHko 2.maila
Julius irakaslearen kasua DBHko 2.mailaJulius irakaslearen kasua DBHko 2.maila
Julius irakaslearen kasua DBHko 2.maila
 
Gabonetako zientzia
Gabonetako zientziaGabonetako zientzia
Gabonetako zientzia
 
Proportzionaltasuna dbhko 1.maila
Proportzionaltasuna dbhko 1.mailaProportzionaltasuna dbhko 1.maila
Proportzionaltasuna dbhko 1.maila
 
Hezkidetza zientzian proposamenak
Hezkidetza zientzian proposamenakHezkidetza zientzian proposamenak
Hezkidetza zientzian proposamenak
 

Similar to Ikas kooperatiboa1

Ikasketa Kooperatiboa: A Eremuko Talde Kohesio dinamikak
Ikasketa Kooperatiboa: A Eremuko Talde Kohesio dinamikakIkasketa Kooperatiboa: A Eremuko Talde Kohesio dinamikak
Ikasketa Kooperatiboa: A Eremuko Talde Kohesio dinamikakIrene Gonzalez
 
Lan kooperatiboa: ekipoak osatzeko irizpideak eta B Eremuko egiturak
Lan kooperatiboa: ekipoak osatzeko irizpideak eta B Eremuko egiturakLan kooperatiboa: ekipoak osatzeko irizpideak eta B Eremuko egiturak
Lan kooperatiboa: ekipoak osatzeko irizpideak eta B Eremuko egiturakIrene Gonzalez
 
Ikasketa kooperatiboa: Ikasten Ikasteko tresna lagungarria (BH)
Ikasketa kooperatiboa: Ikasten Ikasteko tresna lagungarria (BH)Ikasketa kooperatiboa: Ikasten Ikasteko tresna lagungarria (BH)
Ikasketa kooperatiboa: Ikasten Ikasteko tresna lagungarria (BH)Irene Gonzalez
 
Lan kooperatiboa azalpena
Lan kooperatiboa azalpena Lan kooperatiboa azalpena
Lan kooperatiboa azalpena Irene Gonzalez
 
Aldaketen aurrean zuzendaritza taldea elementu garrantzitsua
Aldaketen aurrean zuzendaritza taldea elementu garrantzitsuaAldaketen aurrean zuzendaritza taldea elementu garrantzitsua
Aldaketen aurrean zuzendaritza taldea elementu garrantzitsuaAna Basterra
 
Banakako kontakizuna
Banakako kontakizunaBanakako kontakizuna
Banakako kontakizunaEtiopiaUtopia
 
Tertulia dialogikoak zientzia arloan
Tertulia dialogikoak zientzia arloanTertulia dialogikoak zientzia arloan
Tertulia dialogikoak zientzia arloanb06lehen
 
Flipped Room
Flipped RoomFlipped Room
Flipped RoomJon Bovi
 
Hezkuntza proiektua
Hezkuntza proiektuaHezkuntza proiektua
Hezkuntza proiektualanderibaibe
 
Unitate didaktikoa
Unitate didaktikoaUnitate didaktikoa
Unitate didaktikoalanmodularra
 
Arbel digitala, zertarako erabili Euskal Hizkuntza eta Literaturan
Arbel digitala, zertarako erabili Euskal Hizkuntza eta LiteraturanArbel digitala, zertarako erabili Euskal Hizkuntza eta Literaturan
Arbel digitala, zertarako erabili Euskal Hizkuntza eta LiteraturanAna Basterra
 
Ik ki jardueren ondorioak
Ik ki jardueren ondorioakIk ki jardueren ondorioak
Ik ki jardueren ondorioakunaipic
 

Similar to Ikas kooperatiboa1 (20)

Ikasketa Kooperatiboa: A Eremuko Talde Kohesio dinamikak
Ikasketa Kooperatiboa: A Eremuko Talde Kohesio dinamikakIkasketa Kooperatiboa: A Eremuko Talde Kohesio dinamikak
Ikasketa Kooperatiboa: A Eremuko Talde Kohesio dinamikak
 
Oinarrizko azalpena
Oinarrizko azalpenaOinarrizko azalpena
Oinarrizko azalpena
 
Askartza elkarlana
Askartza elkarlanaAskartza elkarlana
Askartza elkarlana
 
Askartza elkarlana
Askartza elkarlanaAskartza elkarlana
Askartza elkarlana
 
Lan kooperatiboa: ekipoak osatzeko irizpideak eta B Eremuko egiturak
Lan kooperatiboa: ekipoak osatzeko irizpideak eta B Eremuko egiturakLan kooperatiboa: ekipoak osatzeko irizpideak eta B Eremuko egiturak
Lan kooperatiboa: ekipoak osatzeko irizpideak eta B Eremuko egiturak
 
Ikasketa kooperatiboa: Ikasten Ikasteko tresna lagungarria (BH)
Ikasketa kooperatiboa: Ikasten Ikasteko tresna lagungarria (BH)Ikasketa kooperatiboa: Ikasten Ikasteko tresna lagungarria (BH)
Ikasketa kooperatiboa: Ikasten Ikasteko tresna lagungarria (BH)
 
Problema kooperatiboak
Problema kooperatiboakProblema kooperatiboak
Problema kooperatiboak
 
Lan kooperatiboa azalpena
Lan kooperatiboa azalpena Lan kooperatiboa azalpena
Lan kooperatiboa azalpena
 
Aldaketen aurrean zuzendaritza taldea elementu garrantzitsua
Aldaketen aurrean zuzendaritza taldea elementu garrantzitsuaAldaketen aurrean zuzendaritza taldea elementu garrantzitsua
Aldaketen aurrean zuzendaritza taldea elementu garrantzitsua
 
Banakako kontakizuna
Banakako kontakizunaBanakako kontakizuna
Banakako kontakizuna
 
Txirritx: jarduerak
Txirritx: jarduerakTxirritx: jarduerak
Txirritx: jarduerak
 
Ttantto: jarduerak
Ttantto: jarduerakTtantto: jarduerak
Ttantto: jarduerak
 
Tgt
TgtTgt
Tgt
 
Tertulia dialogikoak zientzia arloan
Tertulia dialogikoak zientzia arloanTertulia dialogikoak zientzia arloan
Tertulia dialogikoak zientzia arloan
 
Flipped Room
Flipped RoomFlipped Room
Flipped Room
 
2 talde kooperatiboak gelan labur
2 talde kooperatiboak gelan labur2 talde kooperatiboak gelan labur
2 talde kooperatiboak gelan labur
 
Hezkuntza proiektua
Hezkuntza proiektuaHezkuntza proiektua
Hezkuntza proiektua
 
Unitate didaktikoa
Unitate didaktikoaUnitate didaktikoa
Unitate didaktikoa
 
Arbel digitala, zertarako erabili Euskal Hizkuntza eta Literaturan
Arbel digitala, zertarako erabili Euskal Hizkuntza eta LiteraturanArbel digitala, zertarako erabili Euskal Hizkuntza eta Literaturan
Arbel digitala, zertarako erabili Euskal Hizkuntza eta Literaturan
 
Ik ki jardueren ondorioak
Ik ki jardueren ondorioakIk ki jardueren ondorioak
Ik ki jardueren ondorioak
 

More from Pilar Etxebarria

More from Pilar Etxebarria (15)

Problemas cooperativos
Problemas cooperativosProblemas cooperativos
Problemas cooperativos
 
Harriz harri
Harriz harriHarriz harri
Harriz harri
 
Hondartza poltsikoan
Hondartza poltsikoanHondartza poltsikoan
Hondartza poltsikoan
 
La playa en el bolsillo
La playa en el bolsilloLa playa en el bolsillo
La playa en el bolsillo
 
El caso profesor julius 2º ESO
El caso profesor julius 2º ESOEl caso profesor julius 2º ESO
El caso profesor julius 2º ESO
 
Generoaren ikuspuntua arlo zientifikoetan lantzeko proposamen laburrak
Generoaren ikuspuntua arlo zientifikoetan lantzeko proposamen laburrakGeneroaren ikuspuntua arlo zientifikoetan lantzeko proposamen laburrak
Generoaren ikuspuntua arlo zientifikoetan lantzeko proposamen laburrak
 
Ciencia navideña
Ciencia navideñaCiencia navideña
Ciencia navideña
 
Feedly tutoriala
Feedly tutorialaFeedly tutoriala
Feedly tutoriala
 
Blogger tutoriala: sarrera eta hegalak
Blogger tutoriala: sarrera eta hegalakBlogger tutoriala: sarrera eta hegalak
Blogger tutoriala: sarrera eta hegalak
 
Blogak Haur eta Lehen Hezkuntzan
Blogak Haur eta Lehen HezkuntzanBlogak Haur eta Lehen Hezkuntzan
Blogak Haur eta Lehen Hezkuntzan
 
Diapositiben aurkezpenak google drive
Diapositiben aurkezpenak google driveDiapositiben aurkezpenak google drive
Diapositiben aurkezpenak google drive
 
Issuu tutoriala
Issuu tutorialaIssuu tutoriala
Issuu tutoriala
 
Padlet tutoriala
Padlet tutorialaPadlet tutoriala
Padlet tutoriala
 
Thinglink tutoriala
Thinglink tutorialaThinglink tutoriala
Thinglink tutoriala
 
Wikiak
WikiakWikiak
Wikiak
 

Ikas kooperatiboa1

 • 4. Ikasgela “ikas-egoera” da Ez kolaborazioa, ez interakzioa du indibidualista
 • 5. Ikasgela “ikas-egoera” da Kolaborazioa: helburu komuna edo lan-banaketa gituratuta (Kolaborazioa)
 • 6. Ikasgela “ikas-egoera” da Guztiak elkarren artean laguntzen dute (solidaritatea) de kooperatiboa
 • 7. Ikasgela “ikas-egoera” da EGOERAREN ALDAKETA = JARRERAREN ALDAKETA indibidualista Taldea ez egituratuta Talde kooperatiboak
 • 9. Eredu onena: Talde heterogeneoak Gainerakoak Laguntza behar dutenak Laguntzeko gai direnak OINARRIZKO TALDEAK: ● Egonkorrak ● Heterogeneoak Taldeen eraketa
 • 10. Lan autonomoa Lan tutorizatuaTALDE PUNTUALAK: ez eraginkorrak Homogeneoak Noizean behin: Talde puntualak Talde mota “ADITUEN” TALDEAK: Ez eraginkorrak Hetereogeneoak edo homogeneoak Berdinen arteko tutoretzaBERDINEN ARTEKO TUTORETZA: Ez eraginkorrak Hetereogeneoak
 • 11. Ikasle bakoitzak idazten du: taldean lan egitea gustatuko litzaiokeen 3 lagun eta 3 ez Soziogramak DBH 3 Gisela Suleica Anwar Iris Amaia Jon Mikel Andon i María Jonathan Josune Gisela - + + + - - Suleica + + - + - - Anwar + - + - + - Iris + - + + - - Amaia + + - + - - Jon + - + + - - Mikel + - - - + + Andoni + - - - + + María + - + - + - Jonathan - - - + + + Josune + - + - + -
 • 13. Taldearen kudeaketa 1 2 3 4 1. Numerazioa 2. Denbora 3. Isiltasun-seinalea
 • 14. ● Koordinatzailea ● Idazkaria ● Bozeramailea ● Materialen arduraduna Taldearen antolakuntza Errolen banaketa Arauak 1. Taldearen izena (+logo+leloa) 2. Partaideak eta errolak 3. Arauak 4. Helburuak 5. Ebaluazioa Talde-Koadernoa
 • 15. Adibidea: 1. Dena partekatu (aldez aurretik baimena eskatuz) 2. Berba egin baino lehen, hitza eskatu 3. Gehiagoaren erabakiak onartu 4. Kideei laguntza eman eta laguntza eskatu, beharrezkoa denean 5. Tokatzen zaizkidan atazak bete 7. Taldearen lanetan eta jarduera guztietan parte hartu 8. Isiltasunez lan egin, ahots apalez hitz egin Arauak
 • 16. a) Oinarrizko taldeen eraketa eta antolakuntza Taldean lan egiten irakastea b) Taldeko barne antolakuntza eta kudeaketa c) Ikasgelako antolakuntza
 • 18. Elkarren artean ezagutzen: Maleta Bai irakasleak, bai ikasleek geure burua aurkezten dugu gure gustoko objektuen bidez (kutxa batean edo diapositibak erabiliz): Nor naiz, zaletasunak, interesak, ikasturte honetarako helburuak, zeren bidez ikasten edo irakasten dudan hobeto, zein da nire motibazioa, nire ekarpena...
 • 19. Elkarren artean ezagutzen: harila Kaixo...naiz eta...gustatzen zait...haria ...luzatzen diot
 • 20. Elkarren artean ezagutzen: zerbitzuen horma-irudia Iragarki-taulan jartzen ditu: nire izena, eskaintzen dudan zerbitzua eta irudi bat
 • 21. Elkarren artean ezagutzen: familia-argazkia Klase osoko argazkia ateratzen dugu eta Thinglink web-aplikazioan kokatzen dugu. Ondoren, bakoitzak bere argazkian,gustatzen zaion musika-bideoa baten esteka egiten du. Gero, besteei azaltzen die.
 • 23. Talde bezala sentitzea: esloganak Taldeei buruzko adibideak bilatu ondoren, gure leloa sortzen dugu
 • 25. Talde bezala sentitzea: Makinak Talde bakoitzak makina batez pentsatzen du eta, guztien artean, makina adierazten duen antzerki txiki bat prestatzen dute. Ondoren, klase erdira ateratzen dira, bere makina dramatizatzen (ezer esan gabe) eta besteek asmatu bera dute zer den. Adibideak: erlojua, kutxatzaile automatikoa, garabia...
 • 26. Taldean hobe: katea Figura bat kate-lanaren bidez montatzen dugu
 • 27. Taldean hobe: NASA-ren jolasa Zer behar dugu ilargian birirauteko?
 • 28. Erabaki komunak: talde nominala Ideiak pos-it-etan idazten ditugu Gaika ordenatzen ditugu Puntuazioa ematen diegu
 • 29. Taldearen kohesioa a) Elkarreraginarako eta elkarrezagutzarako dinamikak ( “Talde” bezala sentitzea) b) Motibazioa lortzeko dinamikak ( elkarlanak norbanako lanak baino hobeto funtzionatzen duela jakinaraztea) c) Partaidetzarako eta akordioetara heltzeko dinamikak ( erabiak hartea)
 • 31. ● 1-2-4 (Team Pair Solo) ● Hiru minutuko geldialdia (Parking-Lot) ● Arkatzak erdigunera (Rally- Coach) ● Bikoteak zutunik (pair-Stand- n-Share) ● Irakurketa partekatuta (Rallye Robin) ● Folio birakaria (Round Table) ● Berdinen arteko tutoretza (Rally Coach) Dinamika sinpleak: ikas- jarduera askorako baliogarriak, errutinak Elkarrekin ikasten ● Puzzlea (“Jigsaw”) ● Ikas-lehiaketak -TGT teknika (“Teams- Games-Tournaments”) ● Ikerketa taldeak (“Group-Investigation”) Dinamika konplexuak: Landutakoak
 • 32. Ohiko ikas-jarduera + Dinamika kooperatiboa = IKAS JARDUERA KOOPERATIBOA Elkarrekin ikasten
 • 33. Folio birakaria Irakasleak folio bat banatzen du talde finko bakoitzean. Taldekide batek bere ideiak idazten ditu eta beste bati folioa luzatzen dio. Bigarren honek gauza bera egiten du folioa taldekide guztiengandik pasatu arte.
 • 34. 1-2-4 Irakasleak eginkizun bat egitea planteatzen digu eta lehendabizi nork berea egiten du, gero bion artean partekatzen eta aberasten dugu; azkenean gauza bera egiten da launaka.
 • 35. Irakurmen parketatuta Testu bat kooperatiboki irakurtzean datza. Lehenengo ikasleak testuaren paragrafo bat irakurtzen du ozenki, besteek erne entzuten dugun bitartean. Hurrengo ikasleak aurrekoarena laburbiltzen du eta bigarren paragrafoari ekiten dio...horrela testu osoa bukatu arte. Ondoren, denon artean ikas-jarduera bat irtenbideratzen dugu (ulermen-galderak, grafikoa, eskema…)
 • 36. Arkatzak erdigunera Irakasleak eginkizun bat ematen digu. Lehendabizi, boligrafoak mahai erdian kokaturik, denon artean pentsatzen eta adosten dugu nola ebatzi. Argi dugunean, orain bai, nork bere arkatza hartu eta galdera edo buruketa bere koadernoan egiten du.
 • 37. Hitzen jokoa Irakasleak gaiari buruzko hitz gako batzuk idazten ditu arbelan Ikasle bakoitzak, hitz batekin, esaldi / definizioa bat sortzen du. Gero, taldean, bakoitzaren esaldiak aztertzen, osotzen eta esaldi komuna adosten dute
 • 38. Bikoteak zutunik Taldearen barruan zenbakitu ondoren (1etik 4ra), altzatzen gara eta ikasgelatik ibiltzen, bere “bikote bat” bilatzen dugu, hau da, zenbaki bera duena. Behin aurkituta, ideiak elkartrukatzen ditugu. Txanda batzuk egiten dira, bakoitzak ideien bilduma bat izan arte. Azkenean, jatorrizko taldera bueltatzen gara eta denon artean osotzen dugu bilduma.
 • 39. Hiru minutuko geldialdia Irakasleak noizean behin bere azalpena eteten du eta, hiru minututan, talde bakoitzak azaldutakoari buruzko hausnarketa egiten, hiru galdera prestatzen eta kutxa batean kokatzen ditugu (Parking Lot). Gero, irakasleak talde bakoitzari beste taldearen galdera ematen dio
 • 40. Berdinen arteko tutoretza Bikoteak eratzen ditugu prozesu bat elkarren artean azaltzeko (testua, problema…). Ondoren, prosezu komuna adosten dugu.
 • 41. Puzzlea Irakasleak gaia azpigaietan zatitzen ditu. Azpigai bakoitzak lantzeko “Aditu”-taldeak eratzen dira.. Behin prestatuta, taldeak berantolatzen dira, talde bakoitzean aditu-taldekide desberdin bat izateko moduan. Nork bere gaiaren zatia besteei kontatzen die.
 • 42. A taldea BARRA- DIAGRAMA B taldea SEKTORE- DIAGRAMA C taldea HISTOGRAMA D taldea GRAFIKOA “Aditu-talde” bakoitzak grafika desberdina egiten du Ikasle bakoitza bere onarrizko taldera bueltatzen da eta bere ezauguerak elkartrukatzen ditu besteekin, guztiok prozedurak ikasi arte Puzzlea: Matematikako grafiko estatistikoak
 • 43. Ikas-Lehiaketak (“Teams-Games- Tournaments”) Irakasleak, aldez aurretik ikasle guztiak zenbatuta, taldeei lan bat proposatzen die. Talde bakoitzak garatzen du lana taldekide guztiek ondo egiten jakitea ziurtatzen. Irakasleak zenbaki bat esaten du eta ikasle honek ataza azaldu behar du. Ondo egiten badu, talde osoak nota bera jasotzen du.
 • 44. Birpasatzeko bingoa Irakasleak, fitxa moduko orri batean, birpasatzeko galdera batzuk ematen ditu. Ikasleak, zutik, ikasgelatik ibiltzen dira “bikote” baten bila. Aurkitzerakoan, bakoitzak zerrendan dagoen galdera bat aukeratzen du, bere kideari galdetzen dio eta erantzuna orrian idazten du. Beste lagun baten bila doa eta prozesua errepikatzen da galdera-zerrenda bukatu arte. Galdera guztiak eginda dituen lehenengo bikoteak “bingo” esaten du ozenki, orduan denok esertzen gara eta irakasleak ikasleen zorizko izenak aukeratzen, galderak zuzentzen hasten da.
 • 45. Egitura kooperatiboaEgitura indibidualista Aurreideiak Testu baten irakurketa Irakaslearen azalpenak Ariketak Zuzenketa taldean Laburpena/ birpasoa Ulermena Ebaluazioa Norbakako galdera irekiak Banakako irakurketa Irakaslearen azalpena Nork beren ariketak Ikasle bat arbelera ateratzen da Nork bere laburpena Nork ulermen-galdera idatziak Banakako ebaluazioa Folio birakaria Irakurketa partekatua Irakaslearen azalpena Arkatzak erdigunera Zenbakia Galderen bingoa 3 minutuko geldialdia Banakako ebaluazioa 1 2 3 4 5 Saioak Ikas Unitatea Ikasleen arteko eragina: 0/8 Ikasleen arteko eragina: 6/8 Dinamika kooperatiboak ikas saioetan
 • 46. C Taldean lan egitea irakatsiB Taldean lan eginez ikasi A Taldea indartu “taldea egiteko” dinamikak Taldeen antolakuntza ESKUHARTZE MAILAK (Proposamena Pere Pujolàs eta bere taldearengan moldatuta) Dinamika Kooperatiboak Teknika kooperatiboak
 • 47. Ikas-kooperatiboaren bidez lan egiteak zer abentailak dauzka?
 • 48. Egungo gizartearekin bat Industria-Gizartea= eskola tradizionala Informazioa-Gizartea= eskola inklusiboa
 • 52. Elkarlanaren abantailak ●Elkarbizitzarako gaitasunak garatzen ditu ●Ikasle bakoitzaren inplikazioa eskatzen duenez, norberako autonomia sustatzen da ●Antsietatea gutxitzen duenez, autoestima eta motibazioa haunditzen dira ●Ikasle guztien integrazioa laguntzen du ●Eskola errendimendua hobetzen du
 • 53. Ikas kooperatiboaren printzipioak Norbanako ardura: Nork bere lanaren arduraduna da Interdependentzia positiboa: bakarrik lortzen dugu arrakasta besteek ere lortzen badute. Ekitatea: Guztiok parte hartzeko aukera bera dugu Aldibereko interakzioa: elkarrekin ikasten dugu aldi berean, denbora berean
 • 54. Ikas-jarduera kooperatiboa planifikatzen dugunean... 1) Ikaslana garatzeko, ikasleek elkarren arteko laguntza behar dute? (Interdependentzia positiboa), ezin dute garatu besteen laguntza barik 2) Guztiek parte hartzen dute? (partaidetza ekitatiboa) ikasle bakoitzak bere eginkizuna du 3) Bakoitzak egin duena konprobatu ahal dugu? (norbanako ardura) ikasle bakoitzaren koadernoa, portafolioa...
 • 55. Estekak B08-Leioako Berritzegunea: Elkarlana Sites ● Baliabideak ● Estekak ● Bideoak