Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Què éS Tutora Virtual1

716 views

Published on

Versió curta de tutoravirtual

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Què éS Tutora Virtual1

  1. 1. Què és tutora virtual?
  2. 2. Una platafomra virtual d’aprenentatge <ul><li>Adaptada per alumnes de primària </li></ul>
  3. 3. Una acurada selecció d’activitats i recursos didàctics multimedia classificats per cursos i matèries.
  4. 4. Aules grupals i individuals <ul><li>Tots som estudiants </li></ul><ul><li>Aprenentatge diversificat i personalitzat </li></ul><ul><li>Foment del treball en equip </li></ul><ul><li>Esperit emprenedor i d'iniciativa </li></ul><ul><li>Estímul a la recerca i a l'elaboració de coneixements </li></ul><ul><li>Empatia i col·laboració </li></ul>
  5. 5. Fitxes d’ampliació i videotutorials a la carta.
  6. 6. Consultoria telefònica concertada i videoconferencia

×