Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

31 maneres interessants de #pedagogiamobil

1,855 views

Published on

Activitats didàtiques per a dispositius mòbils i tauletes

Published in: Education
 • Be the first to comment

31 maneres interessants de #pedagogiamobil

 1. 1. 31 maneres interessants de fer servir els dispositius mòbils a laula. #pedagogiamobil @pedagogiamovil#pedagogiamobil http://pedagogiamobil.blogspot.com.es
 2. 2. #1 +LA MEVAFAMÍLIAActivitat/ObjectiusEducació Infantil o cicle inicial.Explicar els membres de la família.- Potenciar lexpressió oral.- Utilitzar la màquina de fer fotos de la tauleta.Aprendre a urilitzar apps; Topnotes, Penultimate o similar.DesenvolupamentCada nena o nen, portarà de casa una foto de la seva família.Amb la tauleta de laula fer una foto i incorporar- la en lapp que es proposa. Crearem un llibre per cada alumne.Escriure el nom de cada membre familiar.Fer la presentació i explicar a tota la classe.
 3. 3. #2 +MIREM AL CELActivitat/Objectius "Observem el cel"Conèixer les diferents constel·lacions.Ubicar els diferents planetes.Observar el moviment de La Terra i el dels altres planetes.Fer ús del cercador dastres.Realitzar captures de pantalla amb la tauleta.Desenvolupament1. Contacte amb laplicació: diferenciar planetes destrelles i constel·lacions.2. Ubicar (lliurement o amb el cercador) els 8 planetes i les constel·lacions més conegudes i fer algunes captures de pantalla.3. Amb totes les captures realitzar un collage amb PicsArt o altres editors.4. Deixar en un lloc fixe la tauleta i observar com poc a poc lestrella o el planeta observat es mou.
 4. 4. #3 + ANUNCIANT UNA FESTAActivitat/Objectius* Fer un petit vídeo-animació per informar i estimular la participació de la comunitat educativa en una activitat escolar (com la festa de carnaval, la visita a una exposició de llibres o treballs a la biblioteca... )* Treballar de forma creativa lús de la llengua per apersuadir als altres.* Promoure el treball per parelles en lexpressió oral iescrita.* Potenciar la comunicació a través del blog/web decentreDesenvolupamentDesprés danalitzar anuncis, slogans... per identificar idestacar les característiques del llenguatge persuasiude la publicitat, per parelles pensen i escriuen frasesconvincents, útils per crear expectació i ganes departicipar en la festa de carnaval. Amb elles preparenun diàleg i amb una app trien els personatges ilescenari adient per gravar el vídeo que despréspenjaran al blog o web del centre.
 5. 5. #4 + Som periodistesActivitat/Objectius- Gravar un partit de futbol o bàsquet de la lliga esportiva de lIES o fer un debat dun esdeveniment esportiu- Utilitzar el llenguatge o largot periodístic escaient- Treballar interdisciplinàriament amb la matèria de Castellà i/o Català per treballar aquest tipus de llenguatge- Treballar col·laborativament- Utilitzar diferents eines (app) daudio i video- Utilitzar el bloc de lescola per penjar-hoDesenvolupament- Després de la gravació del partit o al mateix temps és farà la retransmisió utilitzant el llenguatge i argot escaient.- Es farà un debat dun esdevaniment esportiu per treballar els diferents tipus dargot periodístic.- Edició del audios i video- Penjar el resultat al bloc de lescola
 6. 6. #5 + Millorem albàsquet Activitat/Objectius • Fer una avaluació inicial i final de diverses habilitats tècniques (bot, conducció, llançament) gravant-se. • Gravar-se en diferents moments de l’ud fent aquest tipus d’habilitats tècniques • Treballar de forma col·laborativa amb els companys per parelles. • Utilitzar eines de vídeo (app ) per muntar el vídeo final del procés Desenvolupament • Gravar-se en diferents moments de l’ud (principi – durant i final) • Editar els nostres vídeos per fer un definitiu i posant subtítols i música on veurem si hem millorat o no.
 7. 7. #6 + Gimcana amb codisQRActivitat/ObjectiusGimcana de resolució de problemes matemàtics.- Resoldre problemes matemàtics en petits grups.- Utilitzar correctament codis QR i aprendre les seves possibilitats.- Dinamitzar el procés de resolució de problemes.- Utilitzar la tablet/smartphone per a crear presentacions orals.DesenvolupamentEs realitza una gimcana al pati. Cada activitat (penjada al Google Sites de la classe prèviament pel docent) estarà codificada amb un codi QR.La resolució del problema matemàtic donarà una pista sobre on es troba la següent activitat QR (situada en un altre punt del pati).Al finalitzar la gimcana, els alumnes preparen una presentació oral amb suport digital de la tablet/smartphone.
 8. 8. #7 + Joyeux NoëlActivitat/Objectius Activitat per a 1r ESO.Felicitar el Nadal a la família o amics.Fomentar la creativitat.Aprendre a crear una felicitació nadalenca amb una tablet i compartir-la via mail.Treballar lexpressió escrita en llengua francesa.DesenvolupamentCada noia o noi triarà un format per a la seva felicitació.Seguidament leditarà, podrà inserir una imatge pròpia (àlbum de la tablet) i també escriure el text en funció del que sha treballat prèviament a laula.Un cop finalitzat senvia per mail des de la mateixa App.Aquesta activitat és apta per a tots els nivells, en funció daquests la dificultat i el contingut poden variar.
 9. 9. #8 + BONS USOS DIGITALSActivitat/ObjectiusSensibilitzar als joves de secundària sobre el respecte, la privacitat i la necessitat de protegir les dades personals en el món de les xarxes socials, Internet i les telecomunicacions.DesenvolupamentA partir de la lectura de document: Bons usos digitals http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/w orkspace/SpacesStore/7dc01557- 34da-429a-b2c9- 0be09b4b4491/manua_bons_uso s_digitals.pd fEn grups de 4 alumnes editar un mapa conceptual “Bons usos digitals” amb Mindmeister
 10. 10. #9 + La bicicletaActivitat/ObjectiusFotografiar i/o filmar lexplicació de com funcionen les diferents parts duna bicicleta.(màquina composta) per descobrir com funcionen diferents màquines simplesUtilitzar la càmera de fotos o de filmació.Realitzar captures de pantalla.Realitzar ledició del videoDesenvolupamentCada grup de treball portarà una bicicleta, una tablet, càmera,.. i realitzarà un reportatge fotogràfic i filmarà les diferents parts duna bicicleta, seguint un guió elaborat prèviament.Edició dun vídeo amb el programa Movie MaketActivitat realitzada dins làrea de Coneixement del Medi a 6è de Primària
 11. 11. #10 + Jo vullActivitat/ObjectiusLactivitat es fa en un 1r i amb una alumna amb greus dificultats de comunicació.-Potenciar lexpressió oral-Familiaritzar-se amb lús de lPAD i de lapp BaluhDesenvolupament- Tots els alumnes tenen un minut per pensar què els agradaria fer en aquell moment.-Lalumna ho fa amb la tauleta i tots ho senten
 12. 12. #11 + Juguem amb frases fetes?Activitat/ObjectiusLlenguatge retòricCerca i memorització de refranys o frases sobre alguna temàtica (la tardor, la feina...)Lectura i comprensió del significatInvenció de rodolinsCerca dimatgesCreació dun jocDesenvolupamentCercarem amb llibres o a Internet refranys sobre la tardorEn grups de 4 alumnes, triaran un. A partir de la primera frase del refrany, cercaran altres maneres de tancar el rodolí. Per exemple amb el refrany “De Tots Sants a Nadal, hi ha dos mesos per igual” podrien crear noves propostes com: “De Tots Sants a Nadal, ens ho vam passar fenomenal” o “De Tots Sants a Nadal, vam caçar un animal”.Amb lapp “ Tiny Tap” muntem el joc. Cerquen les imatges adients a les diferents possibilitats, graven 4 possibles opcions i un altre grup ha de trobar quina és la correcta. Un exemple: http://www.tinytap.it/games/244/refrany
 13. 13. #12 + Els nostre contesActivitat/ObjectiusActivitat adreçada a nens de 2 cicle de Primària en la que hauran de crear un conte amb leina online storybird.Objectius: 1. Fomentar lexpressió oral i escrita 2. Potenciar la seva creativitat a partir de la realització del conte inventat. 3. Saber respectar i comportar-se davant les explicacions dels seus companys. 4. Aprendre a utilitzar eines web 2.0.DesenvolupamentEls nens, de manera individual, hauran de crear un conte sobre alguna de les temàtiques que es tracten o shan tractat durant el seu curs amb diferents textos i imatges.A continuació, es projectaran tots els contes a la PDI i els nens hauran de sortir, un per un, a explicar-los als seus companys de classe.És recomanable fer lactivitat a final de curs.
 14. 14. #13 A càmera lentaActivitat/ObjectiusA làrea dEducació Física lalumnat grava un vídeo amb laplicació SloPro i després lanalitza tècnicament i explica a la classe.Aprendre a expressar-se correctament.Aprendre a utilitzar la càmera del mòbil i aplicacions.Fomentar lús del mòbil per millorar la tècnica de les accions esportives.DesenvolupamentAl principi duna unitat cada alumne grava un vídeo (amb SloPro) de un company fent un gest tècnic que es treballarà després a la UD.Una vegada fet el vídeo lalumne farà un anàlisi i explicarà a la classe alguna proposta de millora que després haurem de comprovar al gimnàs.
 15. 15. #14 +EMBARBUSSAMENTSActivitat/ObjectiusEls alumnes han de llegir, gravar i guardar lembarbussament quan estiguin satisfets.- Millorar la fluïdesa lectora.- Aprendre a articular correctament alguns fonemes.- Manipular la tauleta.- Divertir-se.DesenvolupamentActivitat dexpressió oral i de lectura a làrea de llengua catalana, pensada per alumnes de 7 a 10 anys. També es pot fer un joc de reconeixement de veus després de les gravacions.
 16. 16. #15 + Observem la nostratècnica de llançamentActivitat/Objectius • Treball interdisciplinari amb la matèria de matemàtiques • Fer fotos o video del nostre llançament de bàsquet i la comparem amb un company o jugador de bàsquet mesurant els angles de les nostres articulacions • Utilitzar eines de vídeo (app ) per muntar el vídeo final del procésDesenvolupament • Gravar-se en diferents moments del llançament (principi, durant i final) i mesurar els diferents angles en les diferents fases del llançament
 17. 17. #16 +FotoEquilibriActivitat/ObjectiusA làrea dEducació Física lalumnat ha de fer una foto en posició de equilibri per grups (figura acrosport) i modificar-la amb alguna aplicació com LINE.Aprendre a expressar-se de manera visual.Aprendre a utilitzar la càmera del mòbil i aplicacions.Fomentar la creativitat des de làrea deducació física.DesenvolupamentDesprés de fer diferents figures amb el cos (o al final de la UD), lalumnat ha dinventar una figura per grups, fer-se una foto i després modificar-la (posar el nom dels componets, afegir efectes...) fent servir LINE o una altra aplicació.
 18. 18. #17 + Have youever...?Activitat/ObjectiusAnglès 3, Formació d’adultsElaborar un diàleg sobre experiències viscudes amb el “present perfect”.Millorar la pronunciacióPotenciar l’ús dels dispositius mòbils i d’appsDesenvolupamentEn parelles es redactarà un diàleg sobre experiències originals viscudes -compartit amb “Drive” per corregir-lo. (“Have you ever been to Africa? Have you ever eaten snails?”..., respostes curtes i llargues)Si tenen dubtes de pronúncia podran fer comprovacions amb un programa que passi Drive, MessageTTS, Soundcloud text a veu, tipus MessageTTS.Enregistrament del diàleg al “Soundcloud”, on el compartiran.Cada parella haurà d’escriure comentaris com a mínim a dos diàlegs més.
 19. 19. #18 + MicroRelatsActivitat/ObjectiusTotes les etapes- Fomentar la creativitat- Millorar lexpressió oral- Millorar lexpressió escritaDesenvolupament-Seleccionar 10 fotos.-Cada alumne ha d’escollir 5 imatges, escriure el seu relat amb frases curtes i finalment gravar la veu.-Presentar els seus relats als companys.
 20. 20. #19 El meucarrerActivitat/Objectius • Realitzar una descripció del carrer on viu lalumne/a • Desenvolupar lesperit crític i analític• envers una realitat. Aprendre a utilitzar les apps popplet, , Skitch, mapes i ús de la càmera fotogràficaDesenvolupamentLalumne realitzarà un mapa mental a partir del carrer on viu: contenint una foto del carrer, la seva localització en un mapa, el llistat de comerços/serveis, els elments positius/negatius, etc...
 21. 21. #20 +JeroglíficsActivitat/ObjectiusImitant als egipcis anem a crear jeroglífics utilitzant textgram. Serveix tant per a primària com per a secundària. • Fomentar la creativitat. • Conéixer lescriptura jeroglífica. • Fer hipótesis. • Fomentar lús de dispositius mòbils i apps. • Treballar en grup.DesenvolupamentPer grups, triaran les icones que volen utilitzar i amb aquestes escriuran un missatge.Un representant del grup enviará el missatge a un altre grup, segons un ordre preestablert. El grup que rep el missatge pot formular tres hipótesis sobre el significat.Tenen un temps límit per formular-les. Passat aquest, comproben si han fet algún acert amb la clau de les icones.
 22. 22. #21 + Llibres de text ocontes enriquits amb codis QR Activitat/Objectius Enriquir els continguts dun tema o conte amb codis QR relacionats amb videos de youtube i/o podcast creats pels alumnes. Millorar la comptencia lectora i lexpressió oral. Desenvolupament Es reparteixen dos temas del llibre entre 4 o 5 grups. Shan de posar dacord per distribuir- se la feina: han de gravar el text en podcast i associar-ho a un codi QR que imprimiran i amb pega enganxaran al llibre o conte. També han de posar un codi QR per un video o es poden gravar ells mateixos explicant un concepte del tema en concret, o plantejant alguna pregunta del conte. El video el pugen al canal del cole i lassocien a QR, si es un video no produit per ells lassocien a QR igalment També ho poden fer amb contes, murls, treballs.... Es pot fer com a deures a casa amb alguns dels seus contes i fer préstec.entre els nens
 23. 23. #22 + Creació dentrevistesActivitat/ObjectiusCreació dentrevistes a partir dimatges fixes.- Utilitzar el vocabulari i la gramàtica apresos a làrea de llengua anglesa.- Potenciar lús de lestructura pregunta- resposta en llengua anglesa.- Crear personatges virtuals.DesenvolupamentLalumnat crea un personatge virtual a partir duna imatge fixa. Un alumne és lentrevistador i envia una pregunta a lentrevistat en format virtual. Lentrevistat envia a la vegada la seva resposta, també en format virtual. Es pot crear una entrevista amb vàries preguntes i respostes.
 24. 24. #23 +ParlaJocsEFActivitat/ObjectiusRealització dun canal de podcast sobre jocs dEF durant tot el curs.Aprendre a expressar-se correctament.Aprendre a explicar jocs: normes, participants, materials...Conèixer els podcasts com a eina educativa.Aprendre a escoltar els companys/es.DesenvolupamentLalumnat ha dinventar un joc després de cada unitat didàctica relacionat amb aquesta, després ha de fer un podcast i afegir-lo al canal dEducació Física.Al final de cada trimestre dedicarem els últims dies a escoltar els podcasts i a jugar a aquests jocs, això ens servirà per repassar duna manera diferent tot el que hem treballat.
 25. 25. #24 +Jocs Florals S.JordiActivitat/Objectius:-Activitat adreçada a alumnes de 2n E. P.- Objectius:. Potenciar lexpressió escrita i la capacitat artística i creativa. Afavorir la motivació a lhora de crear els seus propis contes amb lús de lIPAD. Incentivar el treball en equipDesenvolupament:Els alumnes sagrupen en parelles i confeccionen el seu conte seguint aquests passos:. - Situació inicial: lloc, personatges - Desenvolupament de lacció , què passa.... - Desenllaç , com acaba
 26. 26. #25 + Coneguem-nosActivitat/ObjectiusLactivitat està pensada per fer-la amb nens de Primer dESO, a linici del curs, quan encara no es coneixen gaire. Hauran de fer una caricatura robot dells mateixos per després crear una orla de la classe amb totes les imatges resultants. 1. Fomentar la cohesió i la interacció entre tots els nens de la classe. 2. Potenciar la creativitat dels alumnes mitjançant la realització de retrats robots. 3. Aprendre a utilitzar diferents eines online relacionades amb lús de les imatges.DesenvolupamentEn una primera sessió els alumnes hauran de crear una caricatura robot dells mateixos amb leina online Ultimate Flash Face i les enviaran al professor per mail. En una segona sessió, el professor penjarà totes les imatges en algun espai tipus (GoogleDrive o DropBox) perquè tots les puguin veure i siniciarà un joc per veure qui és el que encerta més cares. Cada nen podria obrir un full de càlcul (ex: GoogleDrive) i que els nens anessin apuntant el noms dels companys per ordre daparició dels robots.En una tercera sessió, els alumnes haurien de crear una orla amb totes les imatges i el nom dels alumnes
 27. 27. Activitat: Lectura dun conte amb alumnes de 4t E.P.Objectius:- Familiaritzar-se amb la lectura per mitjà dun Ipad o tablet- Gaudir i gestionar de les possibi- litats dun llibre interactiu (música, sons, moviment...)Desenvolupament-Amb tot el grup veure les diferents possibilitats i títols.-Escollir-ne un per votació i llegir-lo- Elaborar entre tots algunes qúestions relacionades amb el relat ( tema, il.lustració, so...) per tal de fer un debat amb tot el grup.
 28. 28. #27 Singing comparativesACTIVITAT/OBJECTIUSActivitat per realitzar amb alumnes de SO2nRepassar els comparatius i superlatiusIncentivar laprenentatge i consolidació destructures gramaticals ja vistes amb anterioritat de manera divertida i atractiva pels alumnes.Fomentar lús de la deducció com a metode daprenentatge.Treballar la pronunciació i entonació.DESENVOLUPAMENTS’escriuen exemples de frases en les formes comparatives i superlatives.Entre tots elaborem les normes per construir les formes del comparatiu i superlatiu.Els alumnes busquen fotos de tres famosos d’un mateix camp professional (actors, esportistes, cantants, polítics, etc) i fan 10 frases comparant- los entre si.Finalment, escullen dos frase de comparatiu i una altra superlatiu i les graven amb l’aplicació Songify, la qual produeix una cançó amb les frases com a lletra.Els alumnes comparteixen les produccions resultants.
 29. 29. #28 RACONS DE TREBALLActivitat/Objectius: o Introduir el llenguatge escrit. o Treballar les habilitats matemàtiques o Desenvolupar la percepció espacial. o Desenvolupar latenció. o Ser cada vegada més autònom. o Fomentar el treball en parellesDesenvolupamentAquesta activitat està dirigida a nens dinfantil , preferentment ,de P-3 . Es tracta dorganitzar la classe en racons utilitzant les tablets . Depenent del nombre de tablets podrem fer servir una o varies tablets per a cada aplicació.Lorganització dels nens seria per parelles.Les aplicacions triades són el treball de les lletres,numeració, atenció, puzzles.Laplicació kids lite és un recull de diferents continguts a treballar: matemàtiques, dibuix,....
 30. 30. #29 + Create a ComicActivitat/ObjectiusCreació de còmics.- Utilitzar el vocabulari i la gramàtica apresos en llengua anglesa.- Potenciar la creativitat mitjançant còmics, amb imatge i text.- Aprendre el funcionament de la app Create a Comic.- Incorporar eines TIC per a representar les formes del llenguatge gestual, escrit i oral.DesenvolupamentEls alumnes, al finalitzar un tòpic relacionat amb la llengua anglesa, han de crear un còmic relacionat amb el tòpic tractat on utilitzin el vocabulari i la gramàtica apresos en la unitat didàctica.
 31. 31. #30 La CelestinaActividad/Objetivos: • Realizar una lectura expresiva. • Seleccionar los aspectos más importantes de la obra. • Aprender a utilizar correctamente diversos recursos TIC. • Aprender a trabajar en grupo y autoevaluarse.Desarrollo: • Los alumnos realizarán la lectura de la obra en clase y en casa, trabajando así la lectura expresiva. • Realizarán un pequeño resumen de cada uno de los actos utilizando la aplicación Documents To Go. • Seleccionarán algunos de las escenas más importantes y realizarán un corto de unos 4 minutos con la aplicación VidTrim - Video Trimmer y la enviarán a la profesora para publicarlas en el portofolio de la materia. • Los alumnos se autoevaluarán mediante una rúbrica.
 32. 32. #31 Fem MOOCs a ClasseActivitat/Objectius: • Dissenyar petites unitats en mini videos per part dels alumnes per explicar conceptes i/o notícies dactualitat a companys més petits • Reflexionar sobre el que sapren i dissenyar estartègies per explicar-ho: Aprenc el que se explicar. Piramide daprenentatge • Potenciar les relacions entre companys de diferents edatDesenvolupament: • Com a fase final de la Unitat didactica els alumnes reflexionaran sobre com explicar alguns conceptes als seus companys • Els alumnes aprendran a utilitzar diferents apps de video o de dibuix i text per gravar una petita MOOC que serveixi per explicar un concepte o una noticia dactualitat • Les mini MOOCs es penjaran en blocs i sexplicaran a companys daltres cursos
 33. 33. Presentació col.laborativa #pedagogiamobil Twitter @pedagogiamovil Blog http://pedagogiamobil.blogspot.com.es/Comunitat:https://plus.google.com/u/0/communities/108342970581814557869

×