Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
สารบัญ              ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 112-113 มิถุนายน-กรกฎาคม 2553                  www.co...
บทบรรณาธิการ                                    สารี	อ๋องสมหวัง		saree@consumerthai.or...
จดหมายถึง บก.  กำลังใจที่เข้มแข็ง           จดหมายฉบับแรกที่เขียนถึงฉลาดซื้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ที่สำนักงานโดน...
กระแสในประเทศ                                                       ...
จำหน่ า ยต่ อ เป็ น จำนวนมาก ซึ่ ง ทาง                 เครือข่ายผูบริโภค                 ...
รัฐบาลต้องเร่งออกกม.คุมครองผูปวยทีเสียหายทางการแพทย์            ้   ้ ่ ่      เครือข่ายผู้บริโภค เครื...
กระแสต่างแดน  ศศิวรรณ ปริญญาตร  ไม่ซอมก็จายมา    ่  ่       ที่ อั ง กฤษนั้ น ถ้ า คุ ณ ขั บ รถ  ใน 10 เท...
ขึนฟรีแบบมีประเด็น ้     ที่ ป ารี ส มี ค นกลุ่ ม หนึ่ ง มุ่ ง มั่ น  มวลชนปารี ส เขาบอกว่ า ปั จ จุ บั นอย่ า งยิ่...
รถสะดวกขาย                                    แต่ ปั ญ หาคื อ เดี๋ ย วนี้ ร ถเร่  เหล่...
เรื่องเด่น                                        กองบรรณาธิการ17 ปี นิตยสารฉลาดซื...
“ไม่รู้ว่าไปหาข้อมูลมาจากไหน ท้าทายดี”                                   คงไม่ผิดนักถ้าบ...
บริษัทผู้ผลิตน้ำอัดลมเข้าไปทำการตลาดได้ในโรงเรียนและในฉบับที่สี่(ธันวาคม2537)ฉลาดซื้อออกตระเวณซื้อกระเช้าสินค้าปีใหม่มาตรว...
เรื่องใกล้ เรื่องไกล เราใส่ใจเสมอกัน                               ในช่วงปีพ.ศ.2541–2549ฉลา...
ตัวอย่างเรื่องเด่น    - ความปลอดภัยในอาหารฉลาดซื้อเจาะลึกในเรื่องสารปนเปื้อนในเนื้อหมูสารพิษในพืชผักสารปนเปื้อนและภัยแฝ...
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
S mbuyer 112_113
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

S mbuyer 112_113

1,317 views

Published on

นิตยสารฉลาดซื้อฉบับที่ 112 กับ 113

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

S mbuyer 112_113

 1. 1. สารบัญ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 112-113 มิถุนายน-กรกฎาคม 2553 www.consumerthai.org 11 21 31 37เรื่องเด่น อาหารและสุขภาพ11 17 ปี นิตยสารฉลาดซื้อ 61 จัดไป ความเคลื่อนไหว “สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล”5 กระแสในประเทศ 63 ของฝากจากอินเตอร์เน็ต 8 กระแสต่างแดน “ความเข้าใจผิดๆ ถูกๆ เกี่ยวกับอาหาร ตอนที่ 2”78 สารพันปัญหาโทรคมนาคม 66 สวยอย่างฉลาด “ออนเน็ต ออฟเน็ต มันเรื่องอะไรกันแน่” “รดริ้วรอยอย่างทันใจด้วยสาร ไฮยาลูโรนิคแอซิด”? 68 ช่วง ฉลาด ช้อป ทดสอบ “เมื่อน่านฟ้าถูกปิด ผู้บริโภคทำอะไรได้บ้าง21 กุ้งแห้ง แดงนี้อาจมีปัญหา ตอนที่ 2”27 ปลาหมึกแห้ง ของดีแต่มีเสี่ยง 71 เรื่องเล่าเฝ้าระวัง 31 เมื่อเด็กไทย ไม่สามารถเข้าถึงตำราลิขสิทธิ์ “เจ้าหน้าที่ก็เจอดี”37 เปรียบเทียบ ครีมลดริ้วรอยรอบดวงตา 82 เรื่องเรียงเคียงจาน สัมภาษณ์ “มะแฮะ ในผัดหมี่ซั้ว” 43 ทุกคนมีสิทธิ หน้าต่างผู้บริโภค “17 ปี คนฉลาดซื้อ” 72 คุยกับคน เสียงผู้บริโภค “ออสซี่หนุ่ม กับ Wikieaks”53 • “อภิสิทธิ์” โดนเก็บค่าตัดไฟ 107บาท 75 Connecting • ห้างถูกไฟไหม้หมด....สัญญาเช่าพื้นที่จบด้วยหรือไม่ “เพราะเด็กคือผ้าขาว” • สามีไปม็อบไม่ยอมส่งค่างวดรถ 79 มีอะไรใน โคด-สะ-นา • ปฏิรูประบบการศึกษาไทยวันนี้ “ความแตกแยกกับความปรองดอง...ซิมเบิ่ง” “เด็กยังถูกจับเป็นตัวประกัน” Gameกฎหมาย 72 ปัญหาสร้างปัญญา 60 รู้กฎหมายกับทนายอาสา “หลักฐานนะ มีมั๊ย”
 2. 2. บทบรรณาธิการ สารี อ๋องสมหวัง saree@consumerthai.org ควันหลงฟุตบอลโลก ก่อนที่จะชวนคุยเรื่องฟุตบอลโลก สารีและทีมมูลนิธิ การละเมิดสิทธิผู้บริโภคครั้งนี้ มีเพียงคำอธิบายจากเพื่อผู้บริโภคทุกคน ขอขอบพระคุณทุกท่าน และหน่วยงาน บริษัทอาร์เอส ว่า เป็นข้อตกลงกับฟีฟ่าไว้อย่างนั้น ไม่อย่างต่างๆ ที่ให้กำลังใจ การช่วยเหลืออุปกรณ์สำนักงานและการ นั้นบริษัทจะถูกปรับ ผู้ถูกตัดสัญญาณไม่เคยเห็นสัญญา ไม่ให้ใช้อาคารสำนักงานฟรี ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณ เคยรับทราบว่าจะถูกปรับเท่าใด การเสนอข่าวเรื่องนี้มีเพียงในการปรับปรุงอาคารสำนักงานมูลนิธิฯ ที่ได้รับผลกระทบถูก สองสามวัน แต่ไม่มีใครถามว่า บริษัทมีสิทธิอะไรในการไปทำเพลิงไหม้จากเหตุการณ์ชุมนุมและการจลาจลเมื่อเดือน สัญญาแล้วทำให้คนไม่น้อยกว่า 1 ล้านครอบครัวเสียเวลา พฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้ต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุง เสียหายต้องซื้อหนวดกุ้งเพื่อดูทีวีและแถมไม่ชัด อาคารไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท ปัจจุบันมูลนิธิ ฯ ได้รับบริจาค นอกจากนี้ บริษัทยังได้ผลประโยชน์ทางธุรกิจในการจำนวน 3 ล้านกว่าบาท เก็บเงินจากร้านค้า ร้านอาหารที่มีการเปิดฟุตบอลโลกร้านละ อาคารหลังนี้ขนาด 1000 ตารางเมตร เป็นของ ประมาณ 10,000 บาท ต่อหนึ่งเดือนที่มีฟุตบอลโลก ซึ่งมีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้มูลนิธิฯ เช่าใช้ เกือบ 2,000 ร้าน ร้านค้าส่วนใหญ่ก็จำยอม จ่ายเงินให้ ประโยชน์ระยะยาว 30 ปี ในราคา 8,000 บาทต่อเดือน โดย เพราะไม่ต้องการเกิดปัญหาเรื่องตามจับ ข่มขู่ ทั้งๆ ที่เป็นการการประสานงานของอดีตท่านนายกอานันท์ ปันยารชุน และ เปิดทีวีปกติที่ไม่ใช่เทปซีดีเฉพาะหรือดนตรีเพลงของบริษัทใด ยังได้เป็นกำลังสำคัญในการช่วยระดมทุนในการปรับปรุง แถมยังได้เงินค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดจากแต่ละช่อง อาคารนี้เมื่อสองปีที่แล้วโดยใช้งบประมาณ 6 ล้านบาททั้งจาก ส่วนแบ่งโฆษณาจากฟรีทีวีในช่วงที่ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกการระดมทุนและเงินสะสมของมูลนิธิฯ ไม่น้อยกว่า 17 ปี แต่ละนัดอีกมากมายมหาศาล นี่เป็นเพียงผลประโยชน์ กำลังใจและการช่วยเหลือที่ได้รับ เป็นทั้งพลังและแรง เบื้องต้นที่ได้เห็นและบริษัทคุยให้ฟังว่าประมาณ 600 ล้านผลักดันให้มูลนิธิฯ ต้องเดินหน้าอย่างเข้มแข็งและต่อสู้เรื่อง บาทเท่านั้นเอง คุ้มครองผู้บริโภคอย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน หวังว่าในอนาคต เรื่องนี้ถูกตั้งคำถามน้อยมาก และเป็นเหตุให้ไม่ยอมจะได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยสัญญาที่ทำไว้กับฟีฟ่า แต่สามารถรุกรานสิทธิของคนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน เล็กคนน้อยได้เต็มบ้านเต็มเมือง กรณีนี้น่าจะมีการดำเนินการ มาถึงเรื่องฟุตบอลโลก สิ่งทำให้ผิดหวังไม่ใช่การแข่ง เพื่อเป็นบทเรียนให้กับผู้ที่จะได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกในอีก 4 ที่ไม่สนุก แต่การใช้สิทธิของเอกชนรุกรานบ้านเรือนที่ดูฟรีทีวี ปีข้างหน้า(ก็อาร์เอสอีกนั่นแหละ) มากๆ ใครเป็นสมาชิกจานปกติ ทำให้คนไม่น้อยกว่า 1 ล้านครอบครัวที่มีจานดาวเทียม ดำ ขอให้ช่วยกันคิดปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอีกสีดำ ซึ่งส่วนใหญ่ที่ต้องมีเพราะดูทีวีปกติไม่ได้ ไม่ว่าบ้านอยู่ รอบ ใกล้ตึกสูง อับสัญญาณ หรืออยู่อาศัยในอาคารชุดที่เขาจัดมี ฉลาดซื้อ ฉบับที่แล้วได้เปิดเผยผลการสำรวจการให้บริการ เข้าถึงความรู้กับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ประเทศไทยติดอันดับ 10 ประเทศรั้งท้าย ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้น้อยมาก เจ้าของ : มูลนิธเิ พือผูบริโภค 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท : 0-2248-3734-7 ่ โทรสาร : 0-2248-3733 บรรณาธิการผูพมพผโฆษณา : สารี อองสมหวัง คณะทีปรึกษา : พระไพศาล วิสาโล อาจารยจรัญ ภักดีธนากุล ้ ิ ู้ ่ผศ.ภญ.สำลี ใจดี นพ.ประพจน เภตรากาศ นพ.สุวทย วิบลผลประเสริฐ รศ.ดร.จันทรเพ็ญ วิวฒน รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิมปานานนท ิ ุ ั ้นพ.ชูชย ศุภวงศ รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ รศ.นพ.อดิศกดิ์ ผลิตผลการพิมพ ทีปรึกษากฎหมาย : ชัยรัตน แสงอรุณ บรรณาธิการบริหาร : ั ั ่สารี อองสมหวัง หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ทัศนีย แนนอุดร กองบรรณาธิการ : รศ.ดร.แกว กังสดาลอำไพ นพ.ประวิทย ลีสถาพรวงศา ่สุวรรณา จิตประภัสสร อิฐบูรณ อนวงษา สุมาลี พะสิม ชนิษฎา วิรยะประสาท ศศิวรรณ ปริญญาตร สมนึก งามละมัย ฝ่ายการตลาดและ ิสมาชิก : เสาวลักษณ ปอเจริญ เตือนใจ รอดสกุล ธัญญาภร สอดศรี ศิลปกรรม : สราวุธ ลอยศักดิ์ พิมพ : บริษท พิมพดี จำกัด ัโทรศัพท : 0-2803-2694-7 แยกสี/เพลต : หจก.เลย โปรเซส โทรศัพท : 0-2433-5433, 0-2803-0360-1
 3. 3. จดหมายถึง บก. กำลังใจที่เข้มแข็ง จดหมายฉบับแรกที่เขียนถึงฉลาดซื้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ที่สำนักงานโดนไฟไหม้และ ต้องขอบคุณฉลาดซื้อเล่มที่110ที่นำเสนอเรื่อง“นั่งรถกับใครปลอดภัยที่สุด”เพราะเป็น บริการที่ได้ใช้เสมอเมื่อต้องเดินทางไกลๆเนื้อหาในฉลาดซื้อทุกๆคอลัมน์สามารถนำไป ประยุกต์ได้จริงมีเรื่องที่อยากให้ช่วยสำรวจจัดอันดับดังนี้บ.ประกันชีวิตประกันสุขภาพ บ.จัดทัวร์/นำเที่ยวบ.ที่จัดการเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศโรงพยาบาลรัฐเอกชน ขอบคุณทีมงานที่มีกำลังใจที่เข้มแข็ง วิโรจน์ อรุณรุจิพันธุ์ ช่วยกันครับ ระวังคลับการ์ด สวัสดีพี่สารีและกองบรรณาธิการฉลาดซื้อผม คลับการ์ดของบริษัทต่างชาติมีโปรโมชั่นคืน ขอส่งกำลังใจและกำลังทรัพย์ที่มีอยู่บ้างมาให้ทุกคนนะ กำไรให้ลูกค้าโปรดระวังสมาชิกอย่าเห็นแก่คูปอง ครับพอทราบข่าวก็คิดว่าจะช่วยอะไรทางมูลนิธิฯได้ แลกซื้อสินค้าเพราะสินค้าที่จะแลกนั้นมันแพงจริงๆ บ้างส่งเงินประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักทราบรวมทั้งเขียน ต้องตรวจสอบราคาและเปรียบเทียบราคาน้ำหนัก บล็อกที่http://gotoknow.org/blog/morkrupa/ ยี่ห้อให้ดีๆส่วนคูปองที่แลกเป็นเงิน1,5,10บาทนั้น หากมีอะไรให้ช่วยอีกก็บอกนะครับ อันนี้น่าจะดีกว่า นพ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี เป็นห่วงเป็นใยจะถูกต่างชาติหลอกนะครับ เพราะคนไทยอาจไม่ค่อยสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้มาทีมงานฉลาด มันจะทำกำไรอย่างมหาศาลให้เขา ซื้อและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคทุกคนยังมีกำลังใจเต็มเปี่ยมที่ เชิดชัย ใจวงษ์ จะสร้างงานดีๆเพื่อผู้บริโภคค่ะ การซื้อสินค้าต้องเปรียบเทียบข้อมูลก่อนเสมอ อย่างที่คุณเชิดชัยว่าอีกอย่างควรคำนึงถึงเรื่องความ จำเป็นด้วยนะคะถ้ายังไม่จำเป็นจริงๆก็ประหยัดไว้ ก่อนดีกว่าอย่าซื้อเพียงเพราะอยากได้หรือมีการแลก ซื้อแต่พอได้มาก็ไม่รู้ว่าจะเอามาทำอะไร ฉลาดซื้อี่ 112-113(พิเศษ) มิถุนายน-กรกฎาคม 25534 ปีที่ 17 ฉบับที
 4. 4. กระแสในประเทศ กองบรรณาธิการ ประมวลเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม – มิถนายน 2553 ุ10 พฤษภาคม 2553 ส ำ นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วั ด โพธิ์ ) (เบอร์ 63), ยาหม่ อ งฟ้ าสปสช.เตรียมยกร่างพ.ร.บ. อาหารและยา (อย.) กองบั ง คั บ การ ทะลายโจร (หมอสิ ง ห์ ) นวดแก้คุ้มครองผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการ อั ม พฤกษ์ , น้ ำ มั น เขี ย วแป๊ ะ ยิ้ ม แก้คนเจ็บต้องได้ใช้ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค (บก.ปคบ) และ อัมพาต เหน็บชา, น้ำมันพระโมคคัล ส ำ นั ก ง า น กองบัญชาการตำรวจนครบาล ลาน แก้ ล มอั ม พาต ส่ ว นผลิ ต ภั ณ ฑ์หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ โดยสำนักงานพระราชวัง บุก เครื่ อ งสำอางพบในส่ ว นของฉลากไม่แห่ ง ชาติ เตรี ย ม ตรวจจั บ แหล่ ง จำหน่ า ยและ ถูกต้องปฏิ รู ป การประกั น กระจายยาแผนโบราณและ อย. ฝากเตื อ นประชาชนที่สุ ข ภาพภาคบั ง คั บ เครื่องสำอางผิดกฎหมาย ในร้าน ชอบซื้ อ ยาแผนโบราณตามวั ด หรื อห ลั ง จ า ก พ บ ว่ า พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ค้ า และแผงลอยย่ า นท่ า เตี ย น ได้ สถานที่ต่างๆ ที่ไม่ใช่ร้านขายยา ต้องคุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถ พ.ศ. ทั้งหมด 12 ร้าน รวมผลิตภัณฑ์ กว่า ตรวจดูเรื่องส่วนประกอบและบริษัทผู้2535 เกิดปัญหาการเบิกจ่ายกองทุนผู้ 200 รายการ คิ ด เป็ น มู ล ค่ า 2 ล้ า น ผลิตให้ชัดเจน และอย่าหลงเชื่อกับคำประสบภัยจากรถ ที่มีการเบิกจ่ายจาก บาท โดยพบของกลางเป็ น ยาแผน โฆษณาที่เกินจริงกองทุนไม่ถึงครึ่ง เพราะมีขั้นตอนการ โบราณที่ ไ ม่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นตำรั บ ยาเบิ ก จ่ า ยที่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นและต้ อ งใช้ และไม่มีใบอนุญาตขายยาและโฆษณา 16 มิถุนายน 2553เวลานานในการพิ สู จ น์ ถู ก ผิ ด ในส่ ว น โอ้อวดเกินจริง เช่น ยาหยอดตาสูตร พบ “สารไซยาไนด์” ในเกลือของค่ า ชดเชย ทำให้ ผู้ ป ระสบภั ย หั น เย็น อ้างรักษาแก้ตาฝ้า ตาฟาง เป็น แหลมฉบังมาใช้ สิ ท ธิ ต ามระบบหลั ก ประกั น ต้อลม ตาอักเสบ, ยาเหงือกปลาหมอ ส า ธ า ร ณ สุ ขสุขภาพที่ตนเองมีอยู่แทน ทำให้กลาย ชะลอความชรา สมุ น ไพรวั ด โพธิ์ จังหวัดชลบุรี เตือนชาวไปเป็ น ภาระด้ า นงบประมาณกั บ (เบอร์ 40), ยาหอมบำรุงหัวใจห้าร้อย บ้านบริเวณท่าเรือแหลมกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า จำพวก ยาแก้ เ บาหวาน แก้ เ จ็ บ ฉบั ง อย่ า นำเกลื อ ที่ พ บแทน แน่ น หน้ า อก แก้ ใ น บ ริ เ ว ณ ท่ า เ รื อ ม า สำหรั บ หลั ก สำคั ญ ที่ จ ะใช้ ใ น เสียวในหัวใจ บำรุง รับประทาน หลังมีการตรวจพบสารการยกร่ า ง พ.ร.บ.ใหม่ จ ะใช้ แ นวคิ ด สมอง, น้ ำ มั น มะรุ ม ไซยาไนด์ปนเปื้อนจากงานวิจัย คือ บริหารระบบโดยใช้ แก้ข้อเสื่อมคลายเส้น นางอารี ย์ ตรี รั ต นเวช ผู้หน่วยงานของรัฐทั้งหมด ใช้หลักการ วั ด โพธิ์ (เบอร์ 41), อำนวยการสำนั ก งานสาธารณสุ ขชดเชยโดยไม่ พิ สู จ น์ ถู ก ผิ ด ในการ ย า ส า ว เ ส ม อ พั น ปี และสิ่ ง แวดล้ อ ม เทศบาลตำบลชดเชยค่ า รั ก ษาพยาบาล เพื่ อ ให้ (บำรุ ง สตรี บ ำรุ ง เลื อ ด แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี กล่าวว่าประชาชนผู้เสียหายได้รับประโยชน์ใน แก้ ต กขาว), ยาแผน เกลื อ ที่ พ บจำนวนมากบริ เ วณสิทธิของตัวเองได้อย่างเต็มที่ที่สุด โบราณอายุวัฒนะวัดโพธิ์ (เบอร์ 49) พื้ น ที่ ก ารท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ซึ่ ง จมอยู่ บำรุงประสาท บำรุงสมอง บำรุงโลหิต ในโคลนลึกประมาณ 5-10 ซม. กิน15 มิถุนายน 2553 บำรุ ง หั ว ใจ แก้ ไ ตพิ ก ารบวมเหลื อ ง พื้นที่ประมาณ 20-30 ไร่ นั้น ขณะนี้กินยาโบราณปลอม โรคไม่หาย แก้มะเร็ง ในมดลูก มะเร็งเต้านม, ยา มี ป ระชาชนในบริ เ วณดั ง กล่ า วแห่ กั นเสี่ยงป่วยเพิ่ม แก้ปวดนิ่วในไต ในถุงน้ำดี (สมุนไพร ไปขุ ด เกลื อ เพื่ อ นำไปบริ โ ภคหรื อ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 112-113(พิเศษ) มิถุนายน-กรกฎาคม 2553 5
 5. 5. จำหน่ า ยต่ อ เป็ น จำนวนมาก ซึ่ ง ทาง เครือข่ายผูบริโภค ้ เทศบาลตำบลแหลมฉบัง ได้ประกาศ เรียกร้อง กทช. ประมูล 3.9G ห้ า มประชาชนนำเกลื อ ในบริ เ วณดั ง ต้องโปร่งใสและให้ประโยชน์ของชาติมาก่อน กล่าวมาบริโภคโดยเด็ดขาด หลังพบ ว่ามีการปนเปื้อนสารหนูหรือไซยาไนด์ องค์ ก รผู้ บ ริ โ ภคร่ ว มกั น แถลงจุ ด ยื น “การ ซึ่ ง เป็ น สารที่ ท ำอั น ตรายต่ อ ร่ า งกาย ประมู ล ใบอนุ ญ าต 3.9G ใครได้ ป ระโยชน์ ” ณ รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ สำนั ก งานชั่ ว คราวมู ล นิ ธิ เ พื่ อ ผู้ บ ริ โ ภค เซ็ น จู รี่ พลาซ่า ชั้น 6 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. โดยมีนางสาว 21 มิถุนายน 2553 สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เข้าสปาคราวหน้าอย่าลืมเรื่อง นายนิมิตร์ เทียนอุดม มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ นางสาว ความสะอาด สุภิญญา กลางณรงค์ รองประธานคณะกรรมการ กรมวิ ท ยาศาสตร์ รณรงค์เพื่อการปฎิรูปสื่อ(คปส.) และนายกำชัยน้อย การแพทย์ โดย สำนั ก บรรจงค์ เครื อ ข่ า ยผู้ บ ริ โ ภคจั ง หวั ด สระบุ รี เครื่ อ งสำอางและวั ต ถุ ร่วมแถลงข่าว อั น ตราย ได้ สุ่ ม เก็ บ ตั ว ตามที่ ค ณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (กทช.) อ ย่ า ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ พยายามเร่งผลักดันให้เกิดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 หรือ 3G เครื่ อ งสำอางที่ ใ ช้ ใ น ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็น 3.9G โดย กทช.ระบุจำนวนใบอนุญาต 3 ใบ ใบละ 15 เมกะเฮิรตซ์ โดยจะมีการเปิดประมูลใบอนุญาตพร้อมกัน สถานประกอบการสปา ในราคาประมูลเริ่มต้นที่ 10,000 ล้านบาท ใบอนุญาตมีระยะเวลา 15 ปี เพื่ อ สุ ข ภาพ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภท ซึ่งทางองค์กรผู้บริโภคเห็นค้านว่าควรจะกำหนดราคาประมูลตั้งต้นที่ 20,000 พอกผิว ขัดผิว สำหรับนวด และอื่นๆ ล้ า น เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น บริ ษั ท ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารสื่ อ สารยั ก ษ์ ใ หญ่ มี ก ำไรไม่ ต่ ำ กว่ า จำนวน 49 ตั ว อย่ า ง นำมาตรวจ 40,000 ล้านบาทต่อปี ถ้าตั้งต้นราคาประมูลต่ำเกินไป รัฐอาจเสียผลประโยชน์ วิเคราะห์คุณภาพด้านจุลชีววิทยา พบ ส่วนประเด็นเรื่องระยะเวลาเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคมองว่า เรื่องของ ว่ามีคุณภาพผิดมาตรฐาน 7 ตัวอย่าง เทคโนโลยี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา ระยะเวลา 15 ปี ใ นการถื อ ครอง จำแนกเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทขั ด ผิ ว ใบอนุญาตอาจดูนานไป น่าจะลดลงมาที่ 10 ปี ถึงแม้ กทช.จะชี้แจงว่าระยะ 5 ตัวอย่างจาก 28 ตัวอย่าง ประเภท เวลา 10 ปีนั้น จะขัดต่อประกาศแต่ไม่ได้ติดปัญหาเรื่องกฎหมาย พอกผิว 2 ตัวอย่าง จาก 8 ตัวอย่าง เครือข่ายผู้บริโภคยังได้เสนอเงื่อนไขการคุ้มครองผู้บริโภคในการประมูล เนื่ อ งจากมี ป ริ ม าณการปนเปื้ อ นของ 3.9G ครั้งนี้ โดยให้ทาง กทช.เขียนเป็นกติกาให้กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ แบคทีเรีย ยีสต์ และราเกินกำหนด ชัดเจน ในประเด็นเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การกำหนดให้ผู้ได้รับใบ ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ โ ภคควรใส่ ใ จใน อนุญาต 3.9G จัดทำเลขหมายรับเรื่องร้องเรียน 4 หลัก ที่ผู้บริโภคโทรติดต่อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารร้ า นสปาและ แล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นเลขหมาย 7 หลัก ที่ผู้บริโภคโทร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งสำอางที่ ท างร้ า น ติดต่อแล้วต้องเสียค่าใช้จ่าย การจัดการปัญหา SMS กวนใจ โดยกำหนดให้ ใช้ ถ้ า เป็ น ไปได้ ค วรทดสอบการแพ้ ผู้ให้บริการไม่สามารถส่งเอสเอ็มเอสโฆษณาไปยังเลยหมายของผู้บริโภคได้หาก ก่ อ นใช้ โดยเฉพาะคนที่ ผิ ว แพ้ ง่ า ย ผู้บริโภคไม่เต็มใจหรือยินยอม การไม่คิดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนโปรโมชั่น พยายามเลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น ที่ปัจจุบันต้องเสีย 30 บาท และการไม่ต้องกำหนดวันหมดอายุของการใช้งาน ธรรมชาติ ไม่เป็นกรดหรือด่าง หรือมี ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน กลิ่นหอมเกินไป ฉลาดซื้อี่ 112-113(พิเศษ) มิถุนายน-กรกฎาคม 25536 ปีที่ 17 ฉบับที
 6. 6. รัฐบาลต้องเร่งออกกม.คุมครองผูปวยทีเสียหายทางการแพทย์ ้ ้ ่ ่ เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ ดังนั้นเครือข่ายผู้บริโภค จึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาล ดังนี้ประเทศไทย เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ชมรมผู้ 1. ขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาและผ่าน ร่าง พ.ร.บ.ป่วยโรคไต เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ศูนย์ประสาน คุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... โดยงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เร็ว และให้มีสาระสำคัญเป็นไปตามกรอบของร่างที่เสนอมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ เรียกร้อง โดยเครือข่ายผู้บริโภคและประชาชน อาทิรั ฐ บาลเร่ ง ออกกฎหมายคุ้ ม ครองผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ ความ • สำนั ก งานเลขานุ ก ารตามกฎหมายฉบั บ นี้ ต้ อ งเสียหายจากรักษาพยาบาลเพื่อลดการฟ้องร้องแพทย์ และ แยกออกจากกระทรวงสาธารณสุ ข ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ มี ค วามย้ ำ แพทยสภาต้ อ งจริ ง ใจต่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาการฟ้ อ งร้ อ ง เป็ น กลาง เข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย และไม่ เ ป็ น การขั ด แย้ ง ในเชิ งปัญหาความขัดแย้งระหว่างแพทย์และคนไข้ บทบาทหน้าที่ แต่หากจำเป็นต้องยึดแนวทางตามมติคณะ “ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีใน รัฐมนตรี เรื่อง “ไม่ให้มีการจัดตั้งสำนักงานที่มีฐานะเป็นระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ. ...” เป็นเครื่องมือที่สำคัญ นิติบุคคลขึ้นใหม่” ก็ควรกำหนดให้สำนักงานหลักประกันในการช่วยไม่ให้คนไข้ฟ้องแพทย์ เพราะคนไข้ที่ได้รับความ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เ ป็ น สำนั ก งานไปพลางก่ อ น เนื่ อ งจากมีเสียหายจะได้รับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น” ประสบการณ์ ใ นการดำเนิ น งานช่ ว ยเหลื อ ผู้ ไ ด้ รั บ ความ เครือข่ายผู้บริโภค ระบุ แม้กฎหมายฉบับนี้ มีไม่ เสียหายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยู่แล้ว และน้อยกว่า 5 ประเด็นที่เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคไม่เห็นด้วย มี ฐ านะเป็ น ผู้ ซื้ อ บริ ก าร มิ ใ ช่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารอย่ า งกระทรวงแต่ ก็ ย อมรั บ ให้ รั ฐ บาลนำเข้ า สู่ ก ระบวนการพิ จ ารณาของ สาธารณสุขรัฐสภา และยืนยันหลักการกฎหมายฉบับนี้จะช่วยลดการ • องค์ประกอบของคณะกรรมการ ให้มีองค์ประกอบฟ้องร้องของคนไข้ เพราะคนไข้หากมีความเสียหายก็จะได้ จากผู้แทนสถานพยาบาล และผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนรั บ การชดเชยที่ เ หมาะสม ผู้ บ ริ โ ภคไม่ ต้ อ งมี ภ าระในการ ที่ทำงานคุ้มครองสิทธิด้านบริการสุขภาพ ในสัดส่วนที่เท่าฟ้องคดี กั น ไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งเป็ น ผู้ แ ทนจากสมาคมวิ ช าชี พ หรื อ สภา ในฐานะผู้ เ สนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอง วิชาชีพ เพราะบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการ คือ การผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... โดยการเข้าชื่อ พิ จ ารณาว่ า เป็ น ความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากการรั บ บริ ก ารประชาชน 10,000 ชื่อ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร สาธารณสุขจริงหรือไม่ โดยไม่ได้พิจารณาว่ามีผู้ใดต้องรับไทย ขอยื น ยั น ถึ ง เจตนารมณ์ แ ละเป้ า หมายสำคั ญ ของ ผิดหรือไม่ และไม่เกี่ยวพันกับการสอบสวนหรือลงโทษโดยกฎหมายฉบับนี้ 3 ประการ คือ 1) การชดเชยผู้เสียหาย สภาวิชาชีพ เพื่อให้การชดเชยเป็นไปโดยรวดเร็วและเป็นจากระบบบริการสาธารณสุข 2) ลดการฟ้องร้องระหว่าง ธรรมและต้องใช้หัวใจของความเป็นมนุษย์แพทย์และคนไข้ 3) พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานระบบบริการ 2. ขอให้ เ ร่ ง ออกกฎหมายองค์ ก ารอิ ส ระเพื่ อ การสาธารณสุขในประเทศไทย คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้องค์กรผู้บริโภคสามารถทำหน้าที่ “ถึงแม้ประเทศไทยจะมี พรบ. หลักประกันสุขภาพ ติ ด ตาม ตรวจสอบการทำหน้ า ที่ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคของแห่งชาติ ที่มีกลไกการช่วยเหลือเบื้องต้นตามที่กำหนดไว้ หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ในมาตรา 41 โดยไม่ ต้ อ งพิ สู จ น์ ถู ก ผิ ด แต่ ก็ ค รอบคลุ ม สุ ด ท้ า ย เครื อ ข่ า ยผู้ บ ริ โ ภค ใคร่ ข อเรี ย กร้ อ งให้เฉพาะผู้เสียหายที่ใช้สิทธิหลักประกันแห่งชาติ (บัตรทอง) สังคมร่วมกันตรวจสอบการทำหน้าที่ของแพทยสภา และเท่ า นั้ น ยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม ผู้ เ สี ย หายในระบบสวั ส ดิ ก าร ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมของกรรมการแพทยสภาบางข้ า ราชการและประกั น สั ง คม อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การช่ ว ยเหลื อ คน รวมทั้ ง แพทย์ บ างกลุ่ ม ว่ า ได้ ท ำหน้ า ที่ เ หมาะสมกั บเบื้ อ งต้ น (ไม่ เ กิ น สองแสนบาท) ที่ มี ค วามจำกั ด ในเรื่ อ ง ความเป็นวิชาชีพแพทย์เพื่อประชาชนหรือไม่ หรือทำเพียงวงเงิ น งบประมาณ ทำให้ ไ ม่ ส ามารถเยี ย วยาให้ ผู้ เ สี ย หาย เพื่อผลประโยชน์ทางอำนาจและธุรกิจสามารถมีชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 112-113(พิเศษ) มิถุนายน-กรกฎาคม 2553 7
 7. 7. กระแสต่างแดน ศศิวรรณ ปริญญาตร ไม่ซอมก็จายมา ่ ่ ที่ อั ง กฤษนั้ น ถ้ า คุ ณ ขั บ รถ ใน 10 เท่ า นั้ น ที่ ส ามารถเรี ย กร้ อ ง อย่ า งเดี ย ว ก็ ป าเข้ า ไป 120,000 ตกหลุมบนถนน สิ่งแรกที่ควรทำคือ ค่าเสียหายได้จริงๆ เนื่องจากหน่วย หลุ ม ) ด้ ว ยงบประมาณกว่ า 100 กลั บ บ้ า นไปเปิ ด คอมพิ ว เตอร์ เข้ า งานของรัฐ เช่น Highways Agency ล้านปอนด์ เว็บไซต์ www.fixmystreet.com หรื อ เทศบาลท้ อ งถิ่ น จ่ า ยค่ า ชดเชย บ้านเราน่าจะลองเอาไอเดียนี้ หรือ www.potholes.co.uk เพื่อ ให้ โ ดยอ้ า งอิ ง จากหลุ ม บ่ อ ที่ “ขึ้ น มาใช้ ดู บ้ า ง ดู ท่ า ทางการแจ้ ง ผ่ า น ตรวจสอบว่าหลุมที่ไปตกมานั้นมีคน ทะเบียน” หรือมีการแจ้งซ่อมแซมไว้ รายการทำนอง “ทุ ก ข์ ช าวบ้ า นชาว แจ้งซ่อมเข้าไปหรือยัง แล้วแต่รัฐยังไม่ดำเนินการให้เท่านั้น ช่อง” หรือ “ช่วงนี้ชี้ให้ดูนะ” คงจะไม่ ถ้ามีแล้ว ก็หมายความว่าคุณ สถิติระบุว่าในเดือนมกราคม พอเสียแล้ว มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐได้ ถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา รัฐซ่อมไป ทุกวันนี้มีผู้เดือดร้อนเพียง 1 แล้วกว่า 1.4 ล้านหลุม (ในลอนดอน ของ (ไม่นาจะ) เสีย ่ คิ ด เป็ น มู ล ค่ า ประมาณ 48 ล้ า น จะพบว่ามีผลผลิตถูกทิ้งให้เสียไปไม่ เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ประชากรกว่า น้อยเหมือนกัน องค์กรการกุศลแห่ง 265 คนอยู่ในภาวะอดอยาก หนึ่ง ส่งอาสาสมัครไปตามฟาร์มต่างๆ ส่ ว นอเมริ ก านั้ น แม้ จ ะมี เพื่ อ เก็ บ ผลผลิ ต สภาพดี ที่ เ หลื อ ทิ้ ง เทคโนโลยี ขั้ น เทพก็ ยั งมี ปั ญหาเรื่ อ ง ปรากฏว่ า เขาสามารถเก็ บ มาได้ ถึ ง ปั ญ หาที่ อ เมริ ก าและกลุ่ ม อ า ห า ร ที่ ต้ อ ง เ สี ย ไ ป โ ด ย เ ป ล่ า 15.7 ล้านปอนด์ (ข้อมูลปี 2552) ประเทศในทวี ป อั ฟ ริ ก ามี เ หมื อ นกั น ประโยชน์เช่นกัน ฟู้ด รันเนอร์ ก็เป็นอีกองค์กร คื อ ก า ร สู ญ เ สี ย อ า ห า ร ป ริ ม า ณ ในแต่ ล ะวั น คนอเมริ กั น หนึ่ ง หนึ่งที่จัดหาอาหารสัปดาห์ละ 10 ตัน มหาศาลไปโดยเปล่าประโยชน์ คน จะทิ้ ง อาหารประมาณ 1.5 ให้ กั บ คนไม่ มี บ้ า นอยู่ หรื อ บ้ า นพั ก อั ฟ ริ ก า ยั ง ข า ด แ ค ล น ปอนด์ (เช่ น ผั ก กาดที่ เ ฉาไปนิ ด คนชรา โดยอาหารเหล่านั้นคือของที่ เทคโนโลยี ใ นการเก็ บ เกี่ ย วและเก็ บ เบอร์ เ กอร์ ที่ กิ น ไปเพี ย งครึ่ ง หรื อ ร้ า นกาแฟ ร้ า นอาหาร และซู เ ปอร์ รั ก ษาพื ช ผล ทำให้ ผ ลผลิ ต ทางการ แอปเปิ้ ล ที่ ช้ ำ ๆ ดู ไ ม่ น่ า กิ น ) รวมๆ มาร์เก็ต ไม่ใช้แล้วนั่นเอง เกษตรกว่า 1 ใน 4 ต้องเน่าเสียไป แล้วทำให้เกิดเป็นขยะปริมาณเท่ากับ สถาบัน Worldwatch ฟันธง ก่ อ นจะได้ ก ลายเป็ น อาหาร เพราะ สะพานโกลเด้ น เกท 74 สะพาน ที่ แล้ ว ว่ า อั น ตรายหมายเลขหนึ่ ง ของ สภาพอากาศที่รุนแรง โรคพืช และ ต้ อ งเป็ น ธุ ร ะนำไปฝั ง กลบหรื อ ไม่ ก็ โลกเราทุกวันนี้ ได้แก่ “วัฒนธรรมกินใช้ ศัตรูพืช เป็นต้น เผาอีกต่างหาก อย่ า งเหลื อ เฟื อ ” นี่ แ หละ ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ในแต่ละปีมีผลิตผลอย่างพืช ร้อยละ 34 ของก๊าซมีเทนใน ระบาดเฉพาะในหมู่ ค นอเมริ กั น ไร่ ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ปลา นมวัว สหรัฐฯ ก็เกิดจากขยะมหึมากองนี้ ผู้ บ ริ โ ภคทุ ก คนต้ อ งเรี ย นรู้ ที่ จ ะหย่ า เสี ย หายไปไม่ ต่ ำ กว่ า 100 ล้ า นตั น ถ้าย้อนกลับไปดูที่แหล่งผลิต ขาดจากมันให้ได้ ฉลาดซื้อี่ 112-113(พิเศษ) มิถุนายน-กรกฎาคม 25538 ปีที่ 17 ฉบับที
 8. 8. ขึนฟรีแบบมีประเด็น ้ ที่ ป ารี ส มี ค นกลุ่ ม หนึ่ ง มุ่ ง มั่ น มวลชนปารี ส เขาบอกว่ า ปั จ จุ บั นอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะขึ้ น รถโดยไม่ ซื้ อ ตั๋ ว ร้ อ ยละ 4 ของคนที่ ขึ้ น รถนั้ น ไม่ ไ ด้เพราะต้ อ งการเรี ย กร้ อ งให้ รั ฐ จั ด ซื้อตั๋ว ถ้าแยกดูตามเส้นทางจะพบว่า อื่นๆ ในยุโรปอยู่ที่ 1 ยูโร (40 บาท)บริ ก ารขนส่ ง มวลชนในปารี ส ให้ ฟ รี อั ต ราการขึ้ น รถฟรี อ ยู่ ที่ ร้ อ ยละ 10 เท่านั้นเหมื อ นกั บ บริ ก ารการศึ ก ษา หรื อ สำหรั บ รถทางไกล และร้ อ ยละ 6 อั น ที่ จ ริ ง หลายเมื อ งในบริการสุขภาพ สำหรับรถที่วิ่งในปารีส ฝรั่งเศสเขามีรถฟรีให้ขึ้นกัน เมืองกง กลุ่ ม นี้ เ ขารวมตั ว กั น อย่ า ง แต่ ทั้ ง นี้ ข นส่ ง ฯ เขาบอกว่ า ปิ แ อง ก็ มี ร ถฟรี ม าแล้ ว 33 ปีเหนียวแน่นเป็นระบบ ใครโดนจับได้ รายได้ จ ากตั๋ ว โดยสารนั้ น เป็ น เพี ย ง นอกจากนี้ยังมีเมือง โอบาง กูโลเมียและถู ก เรี ย กเก็ บ ค่ า ปรั บ เขาก็ มี แค่ร้อยละ 30 ของต้นทุนการดำเนิน วิ ต ร หรื อ ชาโตรู ซึ่ ง ทางเมื อ งเขากองทุนเอาไว้จ่ายให้ด้วย งานเท่ า นั้ น เรี ย กว่ า แทบจะไม่ พ อ คำนวณแล้วว่ารายได้จากการขายตั๋ว หนังสือพิมพ์ เลอ ปาริเซียง สำหรั บ การจ่ า ยเงิ น เดื อ นให้ กั บ นั้นไม่ได้มากอะไรเลย เมื่อเทียบกับรายงานว่ า ปั จ จุ บั น มี ก องทุ น แบบนี้ นายตรวจซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 968 คน ต้นทุนทั้งหมดของการจัดการขนส่งอย่างน้อย 10 กองทุน โดยสมาชิก (กลุ่ ม ที่ ร ณรงค์ เ พื่ อ รถฟรี เ ขาตั้ ง ข้ อ ไม่รู้ว่า ขสมก. ของเราสนใจร่ ว มอุ ด มการณ์ นั่ ง รถฟรี แ ต่ ล ะคน สังเกตว่าค่าใช้จ่ายในปฏิบัติการไล่ล่า จะไปเยี่ยมชมดูงานของเขาหรือเปล่าจะร่ ว มลงขั น คนละ 5 – 7 ยู โ ร นั้นน่าจะแพงกว่าราคาตั๋วด้วยซ้ำ) จะได้รู้กันไปว่าการจะขึ้น “รถเมล์ฟรี(ประมาณ 200 - 300 บาท) เพื่ อ ชาวปารี ส ต้ อ งจ่ า ยค่ า ตั๋ ว ถึ ง จากภาษีของประชาชน” ที่ฝรั่งเศสนี่สำรองไว้จ่ายค่าปรับ 1.70 ยูโร (ประมาณ 68 บาท) ใน มันต้องเตรียมตัวออกสตาร์ทกันให้ ป า รี ส เ ม โ ท ร ห รื อ ข น ส่ ง ขณะที่ค่าโดยสารเฉลี่ยของประเทศ ดีเหมือนที่บ้านเราหรือเปล่า เย็นอย่างพอเพียง กฎหมายว่ า ด้ ว ยการ ชั่วโมง ต่อเดือน หรือจ่ายค่าไฟเดือน ประหยั ด พลั ง งานและการลด ละมากกว่า 300,000 บาท ปัจจุบันใน การปล่ อ ยคาร์ บ อนจากภาค เมืองหลวงของไต้หวันมีองค์กรประเภท ธุ ร กิ จ จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ นี้ (ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างค้าปลีก โรงแรม วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยจะมี ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน) 540 ช่ ว งเวลาให้ ป รั บ ตั ว 6 เดื อ น แห่ง เทศบาลเมื อ งไทเป ไต้ ห วั น หลังจากนั้นถ้าใครตั้งเครื่องปรับอากาศ ธุรกิจเหล่านี้บริโภคไฟร้อยละออกกฎหมายให้อาคารสำนักงานและ ไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 26 องศาเซลเซียส 38 ของพลังงานไฟฟ้าในไทเป ถ้าแต่ละห้ า งร้ า นใหญ่ ๆ ที่ บ ริ โ ภคไฟฟ้ า เป็ น ก็ จ ะถู ก ปรั บ เป็ น เงิ น ระหว่ า ง 10,000 แห่งลดการบริโภคไฟลงร้อยละ 1 ก็จะปริ ม าณมาก ตั้ ง อุ ณ หภู มิ เ ครื่ อ งปรั บ บาทถึง 50,000 บาท สามารถประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า ในอากาศไว้ที่ 26 องศาเซลเซียส ใครเย็น ช่วงแรกเขาจะบังคับใช้กับธุรกิจ ปริ ม าณที่ ส ามารถใช้ ไ ด้ กั บ 7,000ไปกว่านี้มีปรับ ที่ ใ ช้ ไ ฟมากกว่ า 100,000 กิ โ ลวั ต ต์ - ครัวเรือนต่อปีเลยทีเดียว ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 112-113(พิเศษ) มิถุนายน-กรกฎาคม 2553 9
 9. 9. รถสะดวกขาย แต่ ปั ญ หาคื อ เดี๋ ย วนี้ ร ถเร่ เหล่านี้ ถ้าพวกเขาได้รับใบสั่งจราจร บางคั น กลั บ จอดปั ก หลั ก ขายตาม มากกว่ า 2 ใบ ในระยะเวลา 1 ปี หัวมุมถนนที่คนจอแจเสียนี่ บางคัน จากการจอดติ ด เครื่ อ งหรื อ หยอด ในนิ ว ยอร์ ก มี ร ถบรรทุ ก เร่ จอดยึ ด พื้ น ที่ ตั้ ง แต่ 10.00 โมงเช้ า เหรียญในมิเตอร์เพื่อซื้อเวลาจอดรถ ขายอาหารกว่า 3,000 คัน รถเร่เหล่า จนถึ ง เที่ ย งคื น บางเจ้ า ก็ ถึ ง ขั้ น ทำ ต้องรอดูกันต่อไปว่าร่างนี้จะ นี้ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม ใ บ ป ลิ ว เ ม นู ข อ ง ร้ า น พ ร้ อ ม ร ะ บุ ผ่ า นเป็ น กฎหมายหรื อ ไม่ หรื อ จะมี ท้องถิ่นไปแล้ว และเทคโนโลยีอย่าง ตำแหน่ ง ที่ จ อดไว้ ด้ ว ย(มั่ น ใจขนาด การเปลี่ ย นแปลงในสาระสำคั ญ ทวิ ต เตอร์ ก็ ท ำให้ ธุ ร กิ จ นี้ มี สี สั น ขึ้ น นั้นเลย) อย่ า งไร ในวั น ที่ มี ก ารรั บ ฟั ง ความ ด้วยการช่วยให้แฟนพันธุ์แท้สามารถ หลังจากมีเรื่องร้องเรียนจาก คิ ด เห็ น นั้ น มี ก ลุ่ ม ผู้ ค้ า รถเร่ แ ละ ติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวของรถเจ้ า ชาวบ้ า น ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งขยะหรื อ บรรดาขาประจำรวมตั ว กั น เพื่ อ ยื่ น ประจำได้ ว่าขณะนี้ไปจอดอยู่ที่ไหน คราบน้ ำ มั น ที่ ร ถเร่ เ หล่ า นี้ ทิ้ ง ไว้ 4,000 รายชื่อที่ไม่เห็นด้วยกับร่างดัง รถเร่ เ หล่ า นี้ เ ป็ น ทางเลื อ กให้ ปัญหาเรื่องที่จอดรถไม่เพียงพอ การ กล่าว กั บ ผู้ บ ริ โ ภคทั้ ง ในด้ า นความหลาก ถูกบดบังหน้าร้าน (สำหรับร้านที่ตั้ง สมาชิ ก สภาฯ คนดั ง กล่ า ว หลายและราคา เรี ย กว่ า มี อ าหาร อยู่ริมฟุตบาธ) เป็นต้น ยื น ยั น ว่ า ถ้ า รถเร่ เ หล่ า นี้ ต้ อ งการ นานาชนิ ด ขาย ตั้ ง แต่ ไอศกรี ม สมาชิกสภาเทศบาลนิวยอร์ก พื้ น ที่ ข ายถาวร ก็ ค วรจะไปหาพื้ น ที่ ฮอทดอก วอฟเฟิ ล บราวนี่ และ เจสสิ ก า แลพพิ น จึ ง นำเสนอร่ า ง เปิดเป็นร้าน ถ้าจะเป็นรถเร่ ก็ต้องเร่ อื่นๆ ด้วยสนนราคาเฉลี่ยเพียง 10 ก ฎ ห ม า ย ใ ห้ มี ก า ร เ พิ ก ถ อ น ใ บ ให้ตรงคอนเซ็ปต์ เหรียญ อนุ ญ าตที่ ก รมสุ ข ภาพออกให้ ร ถเร่ หมูยอมแมว ้ บริษัท Primo SmallGood นี่ เ ป็ น อี ก ร ะ ดั บ ข อ ง ก า ร ทั้ ง นี้ ข่ า วเขาบอกว่ า ยั ง ต้ อ ง ทางตะวันตกของเมืองซิดนีย์ ซึ่งเป็น คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ..แม้ สิ น ค้ า จะไม่ พิสูจน์กันต่อไปว่าบริษัทดังกล่าวได้ ผู้ผลิตอาหารจากเนื้อหมูที่ใหญ่ที่สุด ได้เป็นอันตราย แต่ก็ถือว่าได้ละเมิด รับผลประโยชน์ทางการเงินจากการ ในซี ก โลกใต้ โดนปรั บ เป็ น เงิ น สิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับข้อมูลที่ ติด “ฉลากผิด” ที่ว่าด้วยหรือไม่ ประมาณ 6 ล้าน 7 แสนบาท โทษ ถูกต้อง ฐานที่ ติ ด ฉลากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ บคอน อย. ของนิ ว เซาท์ เ วลส์ เ ขารู้ ของตนว่ า เป็ น “ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง เรื่ อ งนี้ ม าตั้ ง แต่ ปี 2008 เลยเริ่ ม ออสเตรเลีย” ทำการสื บ สวนบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต อาหาร สาเหตุที่โดนค่าปรับแพงที่สุด ภายในรั ฐ และพบว่ า บริ ษั ท นี้ มี ตั้งแต่มีการใช้กฎหมายนี้มาก็เพราะ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ติ ด ฉลากผิ ด ทั้ ง หมด เบคอนที่ว่านั้นทำจากเนื้อหมูที่นำเข้า 100 ตัน จึงแจกไป 63 ข้อหาภายใต้ จากเดนมาร์กและแคนาดา กฎหมายอาหารของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ฉลาดซื้อ10 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 112-113(พิเศษ) มิถุนายน-กรกฎาคม 2553
 10. 10. เรื่องเด่น กองบรรณาธิการ17 ปี นิตยสารฉลาดซือ ้ นิตยสารฉลาดซื้อ ปรากฏบนบรรณพิภพครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2537 ปัจจุบันนิตยสารนี้มีอายุครบ 17 ปี ในวาระนี้จึงขอนำเสนอเส้นทางที่ฉลาดซื้อก้าวผ่านมาและอนาคตที่พร้อมจะปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 112-113(พิเศษ) มิถุนายน-กรกฎาคม 2553 11
 11. 11. “ไม่รู้ว่าไปหาข้อมูลมาจากไหน ท้าทายดี” คงไม่ผิดนักถ้าบอกว่านิตยสารเป็นหนึ่งในสื่อ ที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านทุกยุคสมัยประเทศไทย เองก็มีนิตยสารอยู่เป็นจำนวนมากทั้งนิตยสารชื่อหัว ไทยและชื่อหัวต่างประเทศให้ผู้บริโภคเลือกซื้อได้ ตามความพอใจนิตยสารหลายฉบับมีความพยายาม ที่จะสื่อสารถึงการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าและบริการ แก่ผู้อ่านแต่คงต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่แล้วมี แนวโน้มไปในทางเชิญชวนให้เกิดความต้องการ บริโภคมากกว่าที่จะให้หยุดคิดหรือหยุดพิจารณา ก่อนว่าควรหรือไม่ควรซื้อซึ่งจุดนี้ทำให้“ฉลาด ซื้อ”มีแนวคิดที่แตกต่างจากนิตยสารฉบับอื่น ในเดือนมิถุนายนปีพ.ศ.2537ฉลาด ซื้อฉบับแรกปรากฏตัวขึ้นด้วยรูปร่างหน้าตาที่ ดูอ่อนด้อยทางศิลปะแต่เนื้อหา“ท้าทายไม่ เหมือนใคร”ฉลาดซื้อฉบับปฐมฤกษ์นำเสนอ ประเด็นที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่อันที่จริงแล้ว เป็นต้นทางของปัญหาที่ต่อมากลายเป็น ปัญหาสุขภาพระดับประเทศ“ขนมเด็กกับ การโฆษณา”ฉลาดซื้อพบว่าในเวลานั้นไม่มีกลไก อะไรที่ควบคุมการโฆษณาขนมเด็กและฉลากการ บริโภคขนมของเด็กเป็นไปอย่างไร้การควบคุมซึ่งจาก งานวิจัยพบว่าเด็กส่วนใหญ่จะเลือกซื้อขนมเมื่อได้ เห็นโฆษณาในขณะเดียวกันฉลากซึ่งควรจะมีการ ระบุคำเตือนหรือข้อควรระวังฉลาดซื้อกลับพบว่ามี เพียงยี่ห้อเดียวจากร้อยกว่ายี่ห้อที่มีฉลากได้ มาตรฐานบางยี่ห้อไม่มีแม้กระทั่งชื่อผู้ผลิตสินค้า ฉบับที่สองสามถัดมาฉลาดซื้อยังเจาะลึกถึง อาหารที่ได้รับความนิยมสูงแต่คุณค่าไม่คุ้มประโยชน์ อย่างฟาสต์ฟู้ดและน้ำอัดลมซึ่งข้อค้นพบในเวลานั้น คือบางโรงเรียนได้รับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้ ฉลาดซื้อ12 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 112-113(พิเศษ) มิถุนายน-กรกฎาคม 2553
 12. 12. บริษัทผู้ผลิตน้ำอัดลมเข้าไปทำการตลาดได้ในโรงเรียนและในฉบับที่สี่(ธันวาคม2537)ฉลาดซื้อออกตระเวณซื้อกระเช้าสินค้าปีใหม่มาตรวจสอบว่าภายในกระเช้ามีอะไรบ้างจากผลการสำรวจทำให้เรากล้าฟันธงว่ากระเช้าสินค้าปีใหม่ก็คือ“ที่ระบายสินค้าหมดอายุ”ดีๆนี่เอง “ไม่รู้ว่าไปหาข้อมูลมาจากไหนท้าทายดี”คือคำชมที่ผู้อ่านส่งถึงฉลาดซื้อและส่วนใหญ่ชื่นชมที่ฉลาดซื้อให้ข้อเท็จจริงที่ผู้บริโภคไม่เคยได้รับรู้มาก่อนได้อย่างลึกซึ้งเสนอแง่มุมที่เป็นปัญหาได้ดีมากเนื้อหาละเอียดและเข้าใจง่ายแต่ก็มีที่ติงมาบ้างว่าบางครั้งเนื้อหาดูซีเรียสจริงจังจนทำให้เครียด อย่างไรก็ตามข้อมูลเครียดๆดูจะเป็นที่ต้องการมากกว่าเนื้อหาฉลาดซื้อจึงเข้มข้นมาตลอดแต่ฉลาดซื้อเองก็พยายามนำเสนอประเด็นในเรื่องของผลทดสอบให้มากขึ้นแม้จะมีอุปสรรคมากมายทั้งในเรื่องของต้นทุนการทดสอบที่สูงและห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถรองรับประเด็นที่ฉลาดซื้อสนใจจะทดสอบได้ ตัวอย่างของสินค้าที่ฉลาดซื้อทดสอบ และสร้างผลกระทบที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น • การเปรียบเทียบปริมาณเปอร์เซ็นต์นมในผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยว(ฉบับที่7ปีที่2มิถุนายน-กรกฎาคม2538)หลายยี่ห้อพบว่ามีการแสดงฉลากผิดพลาดบางบริษัทแจ้งข้อมูลด้านคุณค่าทางโภชนาการผิดเข้าข่ายชวนเชื่อถือว่าเอาเปรียบผู้บริโภคฉลาดซื้อจึงได้นำผลทดสอบแจ้งแก่บริษัทผู้ผลิตซึ่งทางผู้ผลิตสินค้ารับว่าเป็นฉลากเก่าจริง(ผิดจริง)พร้อมแจ้งว่าได้ส่งผลิตภัณฑ์ไปวิเคราะห์ใหม่และจะนำข้อมูลจริงมาแสดงบนฉลากของสินค้าทันทีที่วิเคราะห์ผลเสร็จสิ้น • การทดสอบปริมาณคาเฟอีนในกาแฟกระป๋อง(ฉบับที่14ปีที่3สิงหาคม-กันยายน2539)ซึ่งกำลังเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจมีมูลค่าการตลาดในขณะนั้นประมาณ2,000ล้านบาทข้อค้นพบที่สำคัญคือในบางยี่ห้อมีปริมาณคาเฟอีนสูงถึง200มิลลิกรัมต่อกระป๋องซึ่งจัดว่าเป็นปริมาณคาเฟอีนที่สูงมากอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ดื่มฉลาดซื้อร่วมกับสถาบันวิชาการจึงมีข้อเรียกร้องให้อย.ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบังคับให้มีการแสดงฉลากระบุปริมาณคาเฟอีนบนกระป๋องพร้อมคำเตือนเช่นเดียวกับเครื่องดื่มผสมคาเฟอีน(เครื่องดื่มชูกำลัง)เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริโภคต่อมาได้มีงานเสวนาเรื่องดังกล่าวหลายครั้งและนำไปสู่ทางออกคืออย.บังคับให้มีการระบุปริมาณคาเฟอีนบนฉลากกาแฟกระป๋อง ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 112-113(พิเศษ) มิถุนายน-กรกฎาคม 2553 13
 13. 13. เรื่องใกล้ เรื่องไกล เราใส่ใจเสมอกัน ในช่วงปีพ.ศ.2541–2549ฉลาดซื้อได้ปรับสัดส่วนของ เนื้อหาเพื่อให้เข้าถึงผู้อ่านได้กว้างขึ้นโดยเพิ่มคอลัมน์Howtoและ คอลัมน์เกี่ยวกับเด็กมากขึ้นและปรับสัดส่วนของเนื้อหาให้มีเรื่อง ทดสอบและสำรวจ(โพล)เป็นเรื่องประจำในทุกๆฉบับ ในการเลือกเรื่องหรือประเด็นที่ต้องการสื่อสารกับผู้อ่านฉลาด ซื้อเลือกโดยมองสถานการณ์ของสังคมบริโภคในขณะนั้นเรื่องที่เป็น จุดสนใจของสังคมแต่ขณะเดียวกันฉลาดซื้อก็มีความเด่นในการ เลือกเสนอเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวที่คนมองข้ามแต่ ฉลาดซื้อมองทะลุว่าจะกลายเป็นปัญหาในอนาคตหากไม่เตรียมการ รับมือไว้ “บางเรื่องคนก็มองว่าฉลาดซื้อเพี้ยนที่ทดสอบหาน้ำตาลหรือ วิตามินซีในน้ำส้มบรรจุขวดตรงนี้เราก็มองว่ามันเป็นจุดเด่นของเรา ซึ่งคิดด้วยมุมมองผู้บริโภคจริงๆ”สารีอ๋องสมหวังบรรณาธิการ บริหาร ฉลาดซื้อ14 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 112-113(พิเศษ) มิถุนายน-กรกฎาคม 2553
 14. 14. ตัวอย่างเรื่องเด่น - ความปลอดภัยในอาหารฉลาดซื้อเจาะลึกในเรื่องสารปนเปื้อนในเนื้อหมูสารพิษในพืชผักสารปนเปื้อนและภัยแฝงในอาหารไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาน้ำส้มน้ำดื่มนมสดผงชูรสสาหร่ายอัดเม็ดชาเขียวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป - การละเมิดสิทธิที่แฝงในสินค้าบริการได้แก่ค่าเอฟทีในบิลค่าไฟฟ้าการโฆษณาของเคเบิ้ลทีวีประกันภัยการขายตรงดอกเบี้ยธนาคารสินค้าวัยทองบริการกำจัดปลวกการจัดฟันบัตรเงินสด(สินเชื่อเงินผ่อน)โปรโมชั่นมือถือ - ปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมได้แก่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจการขายกฟผ.ปตท.น้ำมันก๊าซธรรมชาติทุจริตยา - เรื่องล้ำๆที่ฉลาดซื้อเห็นปัญหาก่อนใครเมดิคอลฮับพืชจีเอ็มโอสินค้าจีนการผูกขาดโทรคมนาคมหนี้บัตรเครดิตบัตรสินเชื่อเงินสดถังสังฆทานขนมเด็กกับโซเดียมคอลัมน์ประจำฉบับ - เสียงผู้บริโภคฉลาดซื้อนำประสบการณ์จาก ผู้บริโภคที่ร้องทุกข์กับศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมาเตือนภัยและบอกเล่าถึงแนวทางการแก้ปัญหาแก่ผู้อ่าน - บทความทัศนะจากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆที่เชิญมาเป็นคอลัมนิสต์เช่นคอลัมน์“สวยอย่าง เชื่อไหม ฉลาดซื้อเคยมีเรื่องสั้นฉลาด”เขียนโดยรศ.ดร.พิมลพรรณพิทยานุกุลคณะ ฉลาดซื้อเคยมีเรื่องสั้นที่นำเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคอลัมน์“มีอะไรในโฆษณา” เสนอประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยดร.สมสุขหินวิมานคณะวารสารและสื่อสารมวลชน พอเพียง โดยนักเขียนมือรางวัลอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คอลัมน์“เรื่องเล่าเฝ้าระวัง”โดย สร้อยแก้ว คำมาลา มีผู้อ่านฉลาดซื้อภก.ภาณุโชติทองยังจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ชอบและไม่ชอบให้ข้อคิดเห็นมาสมุทรสงครามคอลัมน์“ของฝากจากอินเทอร์เน็ตโดย มากมาย โดยผู้อ่านที่ไม่ชอบนั้น บอกว่า “เรื่องสั้นนิยาย หาอ่านที่ไหนรศ.ดร.แก้วกังสดาลอำไพจากสถาบันวิจัยโภชนาการ ก็ได้ ฉลาดซื้อไม่จำเป็นต้องมี”มหาวิทยาลัยมหิดล ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 112-113(พิเศษ) มิถุนายน-กรกฎาคม 2553 15

×