Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eesti piimasektor 2008

524 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eesti piimasektor 2008

 1. 1. Eesti piimandus 2008 Tiina Saron, MBA Eesti Piimaliit tegevdirektor
 2. 2. Üldülevaade % 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Piima osakaal PKT-s 27 28 29 31 31 28 30 34 35 28 Piimatöötle- mise osakaal kogu toidutööstuses 26 28 28 30 27 26 32 30,3 28,2 28 Osakaal pm saaduste ekspordis 33 32 28 25 22 20 22 19,7 17,5 18 Ettevõte arv 28 41 44 38 38 41 42 40 38 37
 3. 3. Lehmade arv, väljalüps, kogutoodang
 4. 4. Piimatööstuse struktuur VTA andmetel 39 piimatöötlemisettevõtet, millest 27 ettevõttes töödeldakse toorpiima 7 ettevõttes kasutatakse toormena piimatooteid (sh 3 külmhoonet) 1 pakendamisettevõte neljale omanikule kuulub 13 tootmisüksust Välisinvesteeringud on 4 ettevõttes (2006 oli 6) Käive 2007 a. oli 5,8 mld krooni (+13%) Kasum 339 mln kr (5,9% käibest); 2006 a. oli kasum 3,2% kogukäibest Ekspordimaht 2 mld kr (+34,7%) Piimatooteid veeti välja 4,3 korda rohkem kui toodi sisse Kogu põllumajandussaaduste väljaveost moodustas eksport 18,7%
 5. 5. Piimatoodang erinevates karjades, % 1994 1997 2000 2003 2006 1...10 lehma 7,4 7,2 9,9 6,4 3,2 11...100 lehma 11,1 15,7 20,2 18,8 16,5 101...600 lehma 61,3 56,7 49,1 52,1 54,3 600...lehma 20,1 20,4 20,8 22,6 26
 6. 6. Toorpiima kokkuost, 2008
 7. 7. Toorpiima kvaliteet 2008
 8. 8. Mida toob tulevik ÜPP reform •Ekspordisubsiidiumide kadumine 2015 •Riigipoolsete sekkumismeetmete vähendamine ja kadumine •Piima tootmiskvoodi kaotamine 2015 •Arengud WTO-s Sektori konkurentsivõime •Teadus- ja arendustegevus •Tarbija teadlikkuse tõus •Tervislikkus ja toitumine •Tootearendus •Kvaliteedipoliitika •Jätkusuutlikkus (keskkond, ühiskond, majandus)
 9. 9. Funktsionaalsete toodete tarbimine, EKI, 2008 (kas olete ostnud/tarbinud)
 10. 10. Hinnang funktsionaalsele toidule, EKI, 2008
 11. 11. Millised on sektori väljakutsed? •Toormearendus •Tootearendus •Tootmisprotsessi arendus •Pakendamise arendus •“toiduahela” arendus •Looma- ja taimekasvatus, sööt, kvaliteet •Uued tooted, uut tüüpi tooted, lisandid •Kulude alandamine, efektiivsuse tõstmine läbi seadmete/tehnoloogia •Uued materjalid, tehnoloogiad •Kogu tootmisahela konkurentsivõime, vastastikused suhted
 12. 12. European Technology Platform on Food for Life • . Food Safety Sustainable Food Production Food Chain Management Communication, Training & Technology Transfer Food & Health Food Quality& Manufacturing Food & Consumer
 13. 13. Tänan tähelepanu eest! Sakus, 2009

×