Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Riekko suon lintu_Ilpo Lahtinen

Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys on tiimityönä suorittanut ympärivuotista riekkokantojen seurantaa Luoteis-Pirkanmaan (Parkano - Karvia - Kihniö) soilla. 2012 on 15. seurantavuosi.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Riekko suon lintu_Ilpo Lahtinen

 1. 1. Uteliaanriekonmuotokuva
 2. 2. Alkkiannevan Paavinpolunriekkokukko
 3. 3. Alkkiannevan valtakukonuhmakas haaste
 4. 4. Vasta pimeän tullen riekkokukkosaapuu ääniatrapille
 5. 5. Huuto yöhön
 6. 6. Lähdetnevanriekkokoiras
 7. 7. KuvakollaasiNeva-Lylyn isännästä
 8. 8. Hakonevan sumusta kantautuu riekon mystinen ääniHakonevan sumusta kantautuuriekon veukutus
 9. 9. Virtain Vähä-Silmälampi aamusumussa
 10. 10. Riekkosuon rimmikköä
 11. 11. Kuu tekee riekon hulluksi
 12. 12. Pian Hangasnevallalaulaa riekko
 13. 13. Riekkojen paratiisi
 14. 14. Riekkojen eväskoivu
 15. 15. Riekon ruokailuhetki onpäättynyt
 16. 16. Metsäkanan merkkejä Kihniön Ristinevanennallistamisalueella
 17. 17. Riekon soidinkartoitusta Kihniön Lylynevalla
 18. 18. Kartalla näkyvät vihreinä alueellamme todennetutriekkojen pesimä- ja soidinreviirit. Kartoitukset onsuoritettu soidinaikana kevätöisin, ääniatrappiaapuna käyttäen. Reviirit ovat olleet seurannassa jovuodesta 1997 alkaen ja pysyneet jokseenkinmuuttumattomina. Kaikki pesimäreviirit sijoittuvatojittamattomille ja lähes luonnontilaisille soille.Terveen ja lisääntymiskelpoisen riekkopopulaationsäilymiseksi soiden väliset ekologiset käytävät tuleesäilyttää
 19. 19. Norjan serkkukesäpuvussa
 20. 20. Kihniön Perineva -entinen riekkosuo
 21. 21. Etelä-Suomenkapustarintakannattaantuvat soiden hävityksenmyötä
 22. 22. Keltavästäräkit ovat katoamassaEtelä-Suomesta
 23. 23. Hilla on nykyään harvinainenherkku Etelä-Suomessa
 24. 24. Korento korrella
 25. 25. Sompanevan lironmuotokuva
 26. 26. Lirot poseeraavat
 27. 27. Suoluontommehyönteismaailmaa

×