Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

I love Mechelen

927 views

Published on

CityMarketing. Focus on communication for town-planning projects nearby areas of public transport and how it can support the brand of a city. Presentation for bachelor students Business Management Antwerp.

 • Be the first to comment

I love Mechelen

 1. 1. Hoe kan de communicatie rond stadsvernieuwing bijdragen tot een imagoverbetering van een stad of gemeente. 2010 © Sophie Thiebaut | Pigment
 2. 2. Overzicht 1. Doelstellingen presentatie 2. SWOT-analyse Mechelen 3. Doel citymarketing Mechelen 4. Communicatie stadsvernieuwing 5. Citymarketing ondersteunen 6. Stationsproject Mechelen 7. Q&A 8. Extra
 3. 3. 1. Doelstellingen presentatie <ul><li>Theorie : Verband communicatie stadsvernieuwing en citymarketing </li></ul><ul><li>Praktijk : Stationsproject Mechelen </li></ul>
 4. 4. 2. SWOT-Analyse Mechelen
 5. 5. 3. Doel citymarketing Mechelen <ul><li>Ontwikkelen van het door de stad beoogde imago </li></ul><ul><li>Versterken van woon-, werk- en leefklimaat in de stad </li></ul><ul><li>Aantrekken van bedrijven, nieuwe inwoners, stadsbezoekers en toeristen </li></ul><ul><li>Behouden van inwoners en bedrijven (stadsvlucht afremmen) en van regelmatige stadsbezoekers </li></ul><ul><li>Bereiken van een concurrenti ël e positionering tegenover andere steden in Vlaanderen, Nederland en de rest van Europa </li></ul><ul><li>Bron: WES </li></ul>
 6. 6. 4. Communicatie stadsvernieuwing <ul><li>Tweeledige kernboodschap: </li></ul><ul><li>Mechelen profileren als aantrekkelijke stad met </li></ul><ul><li>mobiliteitsvisie (citymarketingaspect) </li></ul><ul><li>werken ter verbetering van de stationsomgeving </li></ul><ul><li>(mobiliteitscommunicatie). </li></ul>‘ Mechelen en de Vlaamse Overheid bouwen hier aan een aangename stationsomgeving met een infrastructuur die ten dienste staat van reizigers, bewoners en het bedrijfsleven. Dit gebeurt in samenwerking met De Lijn, Euro Immostar, EuroStation, B-Holding en Infrabel.’
 7. 7. 5. Citymarketing ondersteunen (draagvlak) <ul><li>- Niet alleen praktische mededelingen </li></ul><ul><li>Aandacht voor citymarketingwaarden </li></ul><ul><li>Nadruk op voordelen voor betrokkenen </li></ul><ul><li>Top down vs bottom up </li></ul><ul><li>Laat beoogde eindresultaat zien (aantrekkelijk verpakken!) </li></ul>
 8. 8. 5. Citymarketing ondersteunen (draagvlak)
 9. 9. 6. Project: Station Mechelen © Mecheleninbeweging.be
 10. 10. Mobiliteit <ul><li>Mobiliteit is een zaak van iedereen: </li></ul><ul><li>per dag gemiddeld 64 minuten onderweg </li></ul><ul><li>actieve bijdrage transportsector economie (8% BBP & 7,2% tewerkstelling). Nadeel: 19% CO2 en 28% fijn stof Vlaanderen </li></ul><ul><li>verplaatsingen voorkomen of verkorten ? </li></ul><ul><li>verschillende soorten complementaire maatregelen nodig.... telewerk, carpoolen, bedrijven op goed bereikbare plaatsen... </li></ul><ul><li>informeren en sensibiliseren via communicatie </li></ul>
 11. 11. Stop-principe STOP-principe: duurzame benadering © Mecheleninbeweging.be <ul><li>Verplaatsingsbehoefte beperken </li></ul><ul><li>Verplaatsingen verkorten </li></ul><ul><li>STOP </li></ul>! Binnenvaart/spoorvervoer voorrang op wegtransport
 12. 12. Hernieuwde aandacht voor stations <ul><li>Multimediale overstapplaats </li></ul><ul><li>Trein tram bus fiets... </li></ul><ul><li>Motor voor vernieuwde stedelijke ontwikkeling </li></ul><ul><li>Goed bereikbare plek, interessant voor diverse functies (wonen, werken, ontspannen) Evenwichtige mix tussen verschillende functies! </li></ul><ul><li>- Structurerende factor binnen de stad </li></ul><ul><li>Fysieke barri ere vs doorwaadbaarheid </li></ul>
 13. 13. Station Mechelen: huidige situatie <ul><li>Moeilijk bereikbaar met de wagen </li></ul><ul><li>Natuurlijke barri ere s zoals de vaart en De Dijle beperken </li></ul><ul><li>vlotte doorgang. </li></ul><ul><li>- Invalswegen van de stad overbelast </li></ul><ul><li>Stationsplein wordt door verschillende verkeersassen doorsneden. </li></ul><ul><li>Busstation beantwoordt niet langer aan reizigersbehoeften . </li></ul><ul><li>Ver van historische/commerci ële stadscentrum </li></ul><ul><li>- Geen aangename stationswijk </li></ul>
 14. 14. Station Mechelen: huidige situatie in beeld © Mecheleninbeweging.be
 15. 15. Stakeholders <ul><li>Vervoer : werk, studie, bezoekers, voorbijgangers, belangengroepen </li></ul><ul><li>Verblijf : bewoners centrum, omliggende wijken, toerisme </li></ul><ul><li>Bedrijven </li></ul><ul><li>Intern : medewerkers, partners </li></ul><ul><li>Pers : lokaal, nationaal </li></ul>
 16. 16. Timing <ul><li>Grote stadsvernieuwingsprojecten: opsplitsen in fases </li></ul><ul><li>Voor de werken : jaar x-2, jaar x-1, x-2 maanden </li></ul><ul><li>Tijdens : start werken, indien project vertraging heeft enz </li></ul><ul><li>Daarna : bij elke oplevering: communicatie nieuwe situatie, </li></ul><ul><li>resultaat in de verf zetten </li></ul>
 17. 17. Prioritaire communicatiemiddelen <ul><li>Project website </li></ul><ul><li>Signalisatie & informatieborden op de site zelf en aan de rand van de stad </li></ul><ul><li>Pers </li></ul><ul><li>Direct mail met infofolder </li></ul><ul><li>Tentoonstelling ( contactpunt ) </li></ul><ul><li>Info -avonden (Top down vs bottom up) </li></ul><ul><li>Werkgroepen (≠stakeholders!) </li></ul><ul><li>Sociale media & UserGeneratedContent-media </li></ul>
 18. 18. Wees creatief!
 19. 19. 7. Q&A Vragen?
 20. 20. 8. Extra <ul><li>Boeken </li></ul><ul><li>Communicatie-handboek , Drs. W.J. Michels </li></ul><ul><li>The Starbucks Experience: 5 Principles for Turning Ordinary Into Extraordinary , Joseph Michelli </li></ul><ul><li>Brainstormen, het ultieme handboek , Koen De Vos </li></ul><ul><li>Websites </li></ul><ul><li>- www.eurostation.be </li></ul><ul><li>- www.duurzamemobiliteit.be </li></ul><ul><li>www.flandersdc.be </li></ul><ul><li>http://sethgodin.typepad.com </li></ul>
 21. 21. Bedankt! [email_address]

×