Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wat u moeten weten over Affiliatemarketing

351 views

Published on

Artikelen over affiliate marketing leest u op mondomarketing.nl

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Wat u moeten weten over Affiliatemarketing

  1. 1. ADVERTORIALWie betrokken is bij de marketing van een organisatie zal regelmatig de term voorbij zien komen.Veel organisaties zetten het ook in als marketingkanaal. Maar enkel voor degenen die zich goedlaten informeren of direct betrokken zijn bij het kanaal, is het fenomeen concreet.Wat u moet weten overaffiliatemarketingA ffiliatemarketing is een online deze adverteerders wordt tot wel 30% van de Virtual Sales force marketing kanaal waarbij omzet via affiliatemarketing gerealiseerd. Met de groei in informatiebehoefte van de adverteerders hun producten Dit maakt affiliatemarketing tot een belang- consument groeit ook het bereik van af- ter promotie beschikbaar rijk en voor sommige partijen onmisbaar filiatemarketing. Een belangrijke rol van de stellen tegen een vooraf onderdeel van de marketingmix. publisher is het onder de aandacht brengenvastgestelde commissie. Het ter promotie van relevante producten voor de consu-beschikbaar stellen van het product wordt De praktijk ment. Door de consument te stimulerendoorgaans via een affiliate netwerk gedaan. Bij de start met een netwerk krijgen ad- of te helpen in het aankoopproces komenDe affiliatenetwerken fungeren als interme- verteerders toegang tot de software en een transacties tot stand. Als u wil weten of affiliatemarketing ook wordt gedeeld met de adverteerders en loyaliteit voort, maar ook nieuwe initiatievendiair en bieden toegang tot tienduizenden account manager toegewezen. TradeTracker voor uw product geschikt is, dan kunt u de publishers wat leidt tot betere resultaten. en kennisdeling voort.publishers. werkt met ‘channel managers’. Doordat De websites en methoden waarmee publis- portfoliopagina van TradeTracker raadplegen. deze met zowel de adverteerders als publis- hers adverteerders promoten variëren sterk. Het aantal adverteerders in de verschil- Tips voor (beginnende) adverteerders Maak gebruik van datafeeds. Een datafeed isPartijen hers in eenzelfde categorie communiceren, Wel hebben alle publishers dezelfde doel- lende segmenten geeft u een indruk van de Bepaal de commissie die u kunt en wilt een digitale vorm van een productcatalogusBij de meeste affiliatecampagnes zijn drie is het kennisniveau en de efficiëntie hoog. stelling; het realiseren van inkomsten mid- potentie. U kunt uiteraard ook even bellen betalen. De commissie en de conversie van die affiliates eenvoudig kunnen uitlezen enpartijen betrokken. Ten eerste de partij die dels transacties. De meest simpele vorm met één van onze Sales consultants. uw campagne bepalen de populariteit van op hun website intergreren, bijvoorbeeldzijn product ter promotie aanbiedt, deze In samenspraak met de adverteerder wordt zijn de startpagina’s. Een andere bekende uw programma. Publishers rekenen alle voor productvergelijkingen of het tonen vannoemt men merchant of adverteerder. Ten het account ingericht met promotiemate- vorm is de prijsvergelijker. Specialisaties Met ruim 1300 adverteerders is TradeTrac- verdiensten terug naar de gemiddelde op- actuele aanbiedingen.tweede de partij die de producten promoot, riaal, een campagnebeschrijving en een komen vaak voor. Denk bijvoorbeeld aan ker verreweg het grootste netwerk in brengst per bezoeker. Een goede conversiedeze noemt men publisher of affiliate. Tot commissiestructuur. Wanneer de techni- websites over specifieke vakantiebestem- Nederland. Het voordeel van werken met is dus minstens zo belangrijk. Zie publishers niet als concurrentie. Publis-slot de partij die adverteerders en publis- sche implementatie op de website van de mingen of productgroepen. een groot netwerk is het bereik en het refe- hers kunnen door hun focus op bepaaldehers samenbrengt, het affiliatenetwerk. adverteerder succesvol is verricht, stuurt rentiekader van het netwerk. Dankzij deze Onderhoud contact met publishers en zoektermen beter gevonden worden. Door het netwerk naar al haar publishers een Via de publishers worden adverteerders en grote groep adverteerders worden vele beschouw hen als uw zakenpartners. Door op te worden genomen door deze publishersNo-Cure-No-Pay bericht dat een nieuwe campagne beschik- hun producten vindbaar bij de doelgroep. publishers aangetrokken. Tevens neemt de hen op de hoogte te houden van belangrijke wordt de publisher een verlengstuk vanDe populariteit van affiliatemarketing is baar is. In Nederland bevat het TradeTracker Webwinkels die geen affiliatemarketing kennis van het netwerk op productgroepen ontwikkelingen kunnen zij hierop anticipe- uw natuurlijke bereik in de zoekmachine.mede te danken aan het afrekenmodel. De netwerk ruim 55.000 publishers. toepassen, lopen het risico niet opgenomen binnen de categorieën toe. Deze kennis ren. Uit persoonlijk contact komt niet alleen Uiteindelijk zal de consument u herkennenkosten die gemaakt worden, zitten voor- te worden door deze sites en worden hier- als dienstverlener.namelijk in de aangeboden commissie die Bij de start van een nieuwe campagne door vaak niet meegenomen als optie in hetde publishers ontvangen. Deze commissie bepalen publishers of deze interessant voor aankoopproces van de consument. TradeTracker Gebruik de zoekmachine om publishers tekan worden opgebouwd uit een CPC (cost hen is. Dit gebeurt op basis van factoren als TradeTracker heeft zich in 6 jaar tijd ontwikkeld tot het grootste affiliatenetwerk vinden. De consument gebruikt deze ook.per click), CPL (cost per lead), CPS (cost per relevantie op contentgebied, de hoogte van De segmenten van Nederland en is daarmee ook het enige van origine Nederlandse netwerk In de natuurlijke resultaten van de termensale), CPM (cost per mille) en/of een vaste de vergoeding en de te verwachten conver- Affiliatemarketing is voornamelijk geschikt met kantoren in het buitenland, waaronder België, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, waarop u in zoekmachines adverteert,vergoeding, die pas na het behalen van sie. Factoren die de conversie beïnvloeden voor producten waarop de consument zich Finland, Polen, Hongarije en binnenkort Zweden. Deze positie heeft TradeTracker komen vaak publishers voor.de afgesproken prestatie betaald hoeft te zijn: productaanbod, prijsvoering, conver- online oriënteert. Voor nagenoeg ieder verworven door zich te onderscheiden in de kwaliteit van zowel haar service alsworden. siepaden, betaalmethoden en eventuele segment is er wel een campagne actief in software. Naast deze algemeen geldende tips zijn er waarborg keurmerken. Publishers die zich de Nederlandse affiliatemarkt. De ruim 2500 Bent u voornemens affiliatemarketing als promotiekanaal in te zetten of wilt u nog diverse tips en wetenswaardigheden opHet effect aanmelden voor een campagne kunnen na (unieke) adverteerders die gebruik maken meer rendement uit uw huidige campagne halen? categorie- en productniveau. Onze channelVan de 100 webwinkels met de hoogste om- acceptatie het promotiemateriaal opnemen van affiliatemarketing bevinden zich voorna- Neem voor meer informatie contact met ons op via +31(0) 36 – 750 1762 managers weten precies wat voor u van toe-zet van Nederland maakt bijna 90% gebruik en de adverteerder promoten op de wijze melijk in de segmenten Reizen, Retail/Shop- Onze sales consultants helpen u graag verder. passing is. Bij het starten van een campagnevan affiliatemarketing. Bij sommige van die het beste aansluit op hun website. ping, Telecom, Elektronica en Financieel. zullen zij dit uitgebreid met u bespreken.

×