Successfully reported this slideshow.

Cdenvtweepuntnul

238 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cdenvtweepuntnul

 1. 2. Analyse nederlaag 13 juni <ul><li>Voorgeschiedenis </li></ul><ul><li>Overwinning 2007 > Maar: regeringsvorming verliep allesbehalve vlot </li></ul><ul><li>Ten koste van de staatshervorming in de regering gebleven “om de socio-economische problemen aan te pakken” </li></ul><ul><li>Uiteindelijk: Weinig kunnen realiseren om de socio-economische uitdagingen aan te pakken </li></ul><ul><li>=> onze geloofwaardigheid verloren </li></ul>
 2. 3. Analyse nederlaag13 juni <ul><li>Terug dezelfde fouten gemaakt als vóór de nederlaag in1999 </li></ul><ul><li>We moeten terug geloofwaardig en duidelijk worden </li></ul><ul><li>We moeten terug Christendemocratisch en Vlaams worden </li></ul><ul><li>=> We hebben nood aan een herstelplan </li></ul>
 3. 4. CD&V 2.0
 4. 6. Inhoud en ideologie <ul><li>Waar CD&V voor staat was onduidelijk door: </li></ul><ul><ul><li>Meerdere geluiden (vanuit verschillende strekkingen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Compromissen (gevolg keuze te regeren) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vrees om over bepaalde punten standpunt te moeten innemen (schrik van de kiezer) </li></ul></ul><ul><li>We moeten terug duidelijk worden </li></ul><ul><ul><li>Clash van de ideeën overstijgen </li></ul></ul><ul><ul><li>Inhoudelijk knopen doorhakken </li></ul></ul>
 5. 7. Inhoud en ideologie <ul><li>Problemen niet zomaar &quot;ad hoc“ aanpakken. </li></ul><ul><li>Visie op mens en maatschappij terug scherp stellen. Onze ideologische pijlers terug leren kennen en actualiseren. </li></ul><ul><li>Deze visie omsmeden tot een krachtig verhaal. </li></ul><ul><li>Deze visie altijd hanteren als basis voor politiek. </li></ul><ul><li>=> Personalisme en rentmeesterschap vertalen naar de 21 ste eeuw </li></ul>
 6. 8. Inhoud en ideologie Personalisme <ul><ul><li>Concrete voorbeelden: </li></ul></ul><ul><li>Socio-economisch: We hebben de sociale zekerheid te veel laten verstarren in instituten. Mensen stellen de solidariteit in vraag omdat we te lang wachten met aanpassing van de SZ aan maatschappelijke en demografische evoluties (brugpensioen, werkloosheid, enz.) => knopen doorhakken op socio-economisch vlak. </li></ul><ul><li>Idee van gezinspartij op een andere manier tot uiting laten komen. We zeggen wel dat we de partij van alle gezinnen zijn, maar dat blijkt niet uit onze politieke actie. SZ is nog te sterk gefocust op het klassieke kostwinnersgezin. </li></ul><ul><li>Christendemocraten die opkomen voor de verdrukten wanneer dat niet evident is. </li></ul><ul><li>Evenwichtige spreiding van besparingen en belastingverhogingen over de generaties. </li></ul>
 7. 9. Inhoud en ideologie Rentmeesterschap <ul><li>JONG CD&V wil concept rentmeesterschap verruimen. </li></ul><ul><li>=>We zijn allemaal verantwoordelijk voor de wereld van morgen. Politiek met blik op de toekomst. </li></ul>
 8. 10. Inhoud en ideologie Rentmeesterschap <ul><li>We staan vandaag voor een kruispunt </li></ul><ul><li>Meerdere verworvenheden komen onder druk te staan </li></ul><ul><ul><li>Economie sputtert </li></ul></ul><ul><ul><li>Welvaartstaat onder druk </li></ul></ul><ul><ul><li>Beperkte ruimte </li></ul></ul><ul><li>De verworvenheden bewaren voor de jonge en toekomstige generaties </li></ul>
 9. 11. Inhoud en ideologie Rentmeesterschap <ul><li>Concrete voorbeelden: </li></ul><ul><li>Organisatie van congres rentmeesterschap door JONG CD&V. </li></ul><ul><li>Toekomstbeleid. Rekening houden met jonge en toekomstige generaties. </li></ul><ul><li>Veel meer begrotingsinspanningen dan in 2009 door de regering Van Rompuy werd vooropgesteld. </li></ul><ul><li>Maatregelen doorvoeren om langer-werken verhaal realiteit te maken (brugpensioen onder 58 afschaffen, pensioenstelsels hervormen, enz.). </li></ul><ul><li>Nieuwe economie op poten zetten. </li></ul>
 10. 12. Getting things done <ul><li>Mensen stemmen op een partij omdat ze willen dat die partij dat verhaal ook realiseert. </li></ul><ul><li>CD&V heeft de afgelopen jaren niet geleverd wat werd aangekondigd. </li></ul>
 11. 13. Getting things done <ul><li>Concrete voorbeelden: </li></ul><ul><li>Geen “staatsmanschap”. Enkel in een regering stappen, wanneer die regering ons verhaal realiseert. </li></ul><ul><li>Zowel staatshervorming als besparingsplan zijn belangrijk: geen ruiloperatie. </li></ul><ul><li>Niet alleen besparingen: ook concrete hervormingen op socio-economisch vlak doorvoeren. Geen verdere studies of groenboeken. Niet langer verschuilen achter sociaal overleg. </li></ul>
 12. 14. HR <ul><li>Grote bedreiging voor 2014: te weinig nieuwe gezichten die klaar staan. </li></ul><ul><li>Grote bedreiging voor 2012: wie schrik heeft, krijgt klappen. </li></ul><ul><li>Partij die verliest, is niet zo aantrekkelijk voor jongeren. </li></ul>
 13. 15. HR <ul><li>Aantrekken van nieuwe mensen </li></ul><ul><li>(Op lange termijn) investeren in mensen </li></ul><ul><li>Mensen klaarstomen </li></ul><ul><li>Rol JONGCD&V erkennen en optimaliseren </li></ul>
 14. 16. HR <ul><li>Concrete voorbeelden: </li></ul><ul><li>Nieuwe mensen kansen geven: </li></ul><ul><ul><li>Ondervoorzitter die geen parlementair is </li></ul></ul><ul><ul><li>Nieuwe gezichten voor 2012 en 2014 nu al lanceren </li></ul></ul><ul><li>Meer open werking: mensen met deskundigheid betrekken bij inhoudelijke werking. </li></ul><ul><li>Standenfactor bij lijstvorming wegwerken. </li></ul>
 15. 17. Interactief <ul><li>2.0 staat in de webwereld voor nieuwe versie én voor interactie </li></ul><ul><li>Afgelopen jaren niet genoeg interactie </li></ul><ul><ul><li>Kleine groep nam beslissingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Weinig input van en aftoetsing met leden en geledingen </li></ul></ul><ul><li>Werking van partij durven herbekijken </li></ul>
 16. 18. Interactief <ul><ul><li>Concreet: </li></ul></ul><ul><li>Leden inspraak geven: </li></ul><ul><ul><li>Een ideologisch / inhoudelijk congres </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkiezingsprogramma’s terug op verkiezingscongres bespreken </li></ul></ul><ul><ul><li>Alle ministers effectief door de algemene vergadering laten aanduiden </li></ul></ul><ul><li>Geledingen betrekken: </li></ul><ul><ul><li>Werkgroepen </li></ul></ul><ul><ul><li>Intern overleg </li></ul></ul>
 17. 19. Samen <ul><li>CD&V 2.0 is aanzet die JONG CD&V geeft. </li></ul><ul><li>Een CD&V 2.0 kan niet bestaan zonder de input en inzet van alle leden. </li></ul><ul><li>Samen sterk : cliché, maar waar! </li></ul>

×