CES, klimaat en timing (Christian Kampichler)

656 views

Published on

Overzicht van berekeningen van CES, klimaat en timing door Christian Kampichler.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CES, klimaat en timing (Christian Kampichler)

 1. 1. Christian Kampichler NIOO-KNAW VogeltrekstationCES, klimaat en timing
 2. 2. Lentes worden warmerGroei graden dagenvan februari t/m mei Jaar
 3. 3. Mediane vangstdatum van juvenielenJuliaanse Fitisdag b = 0.0004 p = 0.94 Tjiftjaf b = –0.002 p = 0.74 Groei graden dagen
 4. 4. Mediane vangstdatum van juvenielen Rietzanger Kleine karekietJuliaanse b = –0.017; p = 0.008 b = –0.007; p = 0.085dag Groei graden dagen
 5. 5. Fenologische plasticiteit en trekgedragFenologischeplasticiteit[d GDD­1] STA KAT LAT Trekgedrag
 6. 6. Fenologische plasticiteit en trekgedragFenologischeplasticiteit[d GDD­1] Fenologische respons [d y­1] STA KAT LAT Trekgedrag STA KAT LAT Trekgedrag
 7. 7. Fenologische plasticiteit en populatieveranderingen Populatie- veranderingBaardmannetje STA KAT b = –1.57 LAT Credit: Wolfram Riech p < 0.001 Fenologische respons [d y-1]
 8. 8. Fenologische plasticiteit en populatieveranderingen Populatie- veranderingStaartmees STA KAT b = –1.57 LAT p = 0.015 Fenologische response [d y-1]
 9. 9. Fenologische plasticiteit en populatieveranderingen Populatie- veranderingSTA:  r = –0.45 p = 0.23 STA KAT LAT Fenologische response [d y-1]
 10. 10. Fenologische plasticiteit en populatieveranderingen Populatie- veranderingSTA:  r = –0.45 p = 0.23KAT:  r = 0.45 p = 0.31 STA KAT LAT Fenologische respons [d y-1]
 11. 11. Fenologische plasticiteit en populatieveranderingen Populatie- veranderingSTA:  r = –0.45 p = 0.23KAT:  r = 0.45 p = 0.31LAT:  STA KAT r = 0.13 LAT p = 0.71 Fenologische respons [d y-1]
 12. 12. Fenologische plasticiteit en populatieveranderingen Populatie- veranderingAlle soorten:  r = –0.11 p = 0.60 STA KAT LAT Fenologische respons [d y-1]
 13. 13. Mogelijke verklaringen1) Voorjaarscondities hebben voor veel soorten geeninvloed op het reproductiesucces.
 14. 14. Mogelijke verklaringen1) Voorjaarscondities hebben voor veel soorten geeninvloed op het reproductiesucces.2) Voorjaarscondities hebben wel invloed op hetreproductiesucces maar de impact van ander factorenop de populatieschommelingen (wintersterfte, mortaliteittijdens de trek en in de winterkwartieren, …) zijn veelsterker, waardoor er geen verband tussen voorjaars-condities en populatieveranderingen kan wordengezien.
 15. 15. Winterkoning p < 0.001
 16. 16. Winterkoning p < 0.001 p < 0.003
 17. 17. Winterkoning
 18. 18. Kleine karekietNeerslag in de Sahelzone Overleving van adulten r = 0.335 n.s. Overleving van juvenilen r = 0.407 *  Grootte van de populatie r = 0,638 **
 19. 19. RietzangerNeerslag in de Sahelzone Overleving van adulten r = 0.468 * Overleving van juvenilen r = 0.378 n.s.  Grootte van de populatie r = 0,675 **
 20. 20. Dank aan de ringersvoor hun enthousiasme en inspanning!

×