Memòria bibliotica 2012 13

703 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
703
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
492
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Memòria bibliotica 2012 13

 1. 1. MEMÒRIA BIBLIOTICA – curs 2012-2013 ÀMBIT DE GESTIÓ CONCEPTE OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES Centre de recursos físic i virtual al servei del Projecte Educatiu • Mantenir l’espai i les instal·lacions en bon estat d´ús. • Manteniment de l’espai físic: instal·lacions i equipament de la BE i de aula d’informàtica. • Manteniment dels equips informàtics i xarxa telemàtica de l’escola. • Manteniment, actualització i funcionament correcte dels programaris. • Adquisició de coixins nous per a l’espai de lectura de la BE. S’ha fet el manteniment de les instal·lacions i equipaments actuals. Però s’hauria de començar a pensar seriosament en ajuntar la biblioteca i l’aula d’informàtica, de manera que siguin un únic espai d’accés a la informació i a la lectura. Aquest curs s’ha fet molt evident que la biblioteca necessita urgentment una pantalla i un canó de projecció fixos. No s’han comprat coixins per a l’espai de lectura. • Grup biblioTICa • Coordinador TIC • Responsable BE 1
 2. 2. • Facilitar l’accés a un fons documental de qualitat i ben organitzat. • Catalogació del fons amb el programa ePèrgam. • Esporga i reorganització del fons de ficció infantil (I*). • Esporga del fons audiovisual (vídeos). • Manteniment i millora de la senyalització de la BE per facilitar la localització dels materials. No s’ha pogut fer l’esporgada del fons de ficció infantil ni dels vídeos. El proper curs s’aprofitaran els registres del catàleg que ocupen els vídeos per entrar materials nous a la biblioteca. • Responsable BE • Grup biblioTICa • Grup de treball de l’AMPA • Facilitar l’accés a recursos de qualitat diversos i útils. • Actualització de la guia de la BE i fer-ne difusió a les famílies que s’incorporen noves a l’escola. • Obertura de la BE a l’hora del patí, amb servei de préstec per a l’alumnat de CM i CS. • Organització i posada en funcionament de la biblioteca digital. La guia de la biblioteca es va actualitzar a l’inici de curs i es va repartir a totes les famílies noves. De cara al proper curs caldria replantejar si es manté l’obertura de la biblioteca a l’hora del pati i en quines condicions. El tema de la biblioteca digital està totalment aturat. Aquest curs no s’ha fet res. • Grup biblioTICa • Coordinador TIC • Responsable BE • Ampliar el fons documental amb nous materials atenent a les necessitats de l’escola. • Adquisició de nous materials de coneixements i de ficció. • Adquisició de noves pel·lícules (DVD). L’adquisició de nous materials s’ha fet segons les necessitats dels projectes d’escola i de les aules. Aquest curs, per exemple, s’han comprat contes clàssics per la temàtica del carnaval i llibres de poesia de Joana Raspall per la commemoració de l’any Raspall. També s’han comprat alguns DVD, però menys que ens cursos anteriors (La invenció de l’Hugo Cabret, Brave i Billy Elliot) • Grup biblioTICa 2
 3. 3. ÀMBIT DE DINAMITZACIÓ CONCEPTE OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES Recurs estratègic pel foment de la lectura i de suport al Pla de lectura de centre (PLEC) • Promoure el desenvolupament de la competència lectora. • Col·laboració en activitats d’aula i proporcionar materials adequats per desenvolupar la competència lectora. • Aportació dels materials de les maletes viatgeres d’anglès. • Organització d’activitats de lectura guiada per afavorir l’adquisició de la competència lectora. Aquest curs, a les sessions de biblioteca, s’ha iniciat la lectura guiada de llibres del Pla lector de Baula a 2n (A la vuitena te’n sortiràs de Jaume Cela) i a 6è (La tieta Adela a Sevilla de Núria Pradas). Aquestes lectures, acompanyades d’un quadern per l’alumne, tenen com a objectiu millorar la comprensió lectora de l’alumnat. Pel proper curs es podria plantejar dedicar un trimestre de les sessions de biblioteca a fer aquesta activitat a 2n i a CM, escollint els llibres segons les característiques del grup d’alumnes de cada classe. • Responsable BE 3
 4. 4. • Promoure el gust per llegir i el foment de l’hàbit lector. Activitat de lectura compartida: • Sessions setmanals d’animació a la lectura per als alumnes d’educació infantil. • Participació en els tallers del PAL: o Visita Ratoliva i Ània, la veterinària (EI i CI) o Iu, la detectiu (CM i CS) • Participació al 8è Premi Atrapallibres de literatura infantil. • Organització i seguiment de l’activitat Club de lectura per a pares i mares. • Celebració de la festa de Sant Jordi. • Organització i seguiment de l’activitat Hora del conte (en horari extra escolar) • Organització i manteniment dels materials de les maletes de l’activitat Llegir en família. • Responsable BE • Grup biblioTICa • Equip docent 4
 5. 5. Activitats de lectura autònoma: • Sessions d’animació a la lectura i formació literària per als alumnes de primària (quinzenals, amb la meitat del grup classe). • Col·laboració en l’organització i aportació de materials per a les biblioteques d’aula (EI, CI i CM). • Actualització i manteniment del Llibre de la setmana a la saleta d’entrada de la biblioteca. • Organització de la Fira d’intercanvi de llibres per Sant Jordi. • Elaboració d’una guia de lectura trimestral (Nadal, Sant Jordi i estiu) • Organització i manteniment de l’activitat Lectures per compartir per als mestres i personal no docent de l’escola. S’han fet totes les actuacions proposades per a la lectura compartida i la majoria de les proposades per a la lectura autònoma. La participació de famílies en el format presencial del club de lectura es manté estable, però no se n’ha dinamitzat la participació virtual a través del bloc. En relació a la Fira d’intercanvi de llibres -que feia dos cursos que no s’organitzava- hem detectat alguns aspectes de l’organització que s’hauran de millorar el proper curs. Hi han participat pocs alumnes i poquíssims adults. Està pendent fer-ne una valoració de claustre. (veure Annex) No ha funcionat en tot el curs l’activitat “Lectures per compartir”. Possiblement la causa en sigui el constant canvi de mestres que s’ha produït en els darrers anys; això dificulta la continuïtat de les activitats per desconeixement i desmotivació. Caldrà valorar si es continua fent el proper curs. 5
 6. 6. • Promoure el desenvolupament de la competència informacional. • Sessions setmanals de formació en l’ús d’eines TIC a CM i CS: processador de text, presentacions digitals, tractament d’imatges, etc. • Sessions de formació d’usuaris de biblioteques (1r trimestre, a primària) • Sessions quinzenals de formació en les estratègies de cerca, localització i selecció de la informació (1r trimestre a primària) • Participació en els tallers de formació d’usuaris de la biblioteca pública (PAL): o P5: La Ratoliva, presentació de la biblioteca o 1r: Vocabulari tècnic o 2n: Classificació dels llibres de coneixements o 3r: Les fonts d’informació o 4t: Cerca al catàleg de la biblioteca o 5è: Les obres de referència o 6è: Cerca d’informació a Internet • Coordinació i col·laboració en el desenvolupament de projectes transversals o interdisciplinaris, a nivell d’aula, cicle o etapa. S’ha participat a tots els tallers de Formació d’usuaris de la biblioteca pública programats, menys en el de 6è a causa d’una confusió en la data. Des de les aules hi ha hagut poca demanada de col·laboració de la biblioteca en l’elaboració dels projectes interdisciplinars. Caldria fer una revisió d’aquest tema a nivell de claustre, ja que quan vam fer la programació de competència informacional de l’escola, varem acordar que la biblioteca intervindria en el treball de la 1a fase d’aquesta competència: cerca, localització i selecció de la informació necessària per fer un projecte d’aula. • Coordinador TIC • Responsable BE • Equip docent Lloc de trobada de la comunitat educativa i vincle amb l’entorn • Facilitar la igualtat de possibilitats en l’accés als recursos. • Facilitar l’autonomia i la responsabilitat en la realització de les tasques escolars. • Obertura diària de la biblioteca en horari extra escolar, de 16,30 a 17,30 • Servei de préstec per a tota la comunitat educativa. • Acollida d’alumnes amb necessitats educatives específiques en coordinació amb cada tutor/a. • AMPA • Responsable BE 6
 7. 7. • Facilitar la trobada i la relació personal entre els membres de la comunitat educativa. • Facilitar la participació de les famílies. • Manteniment del grup de treball de l’AMPA amb la mestra responsable de la BE. • Organització i dinamització del Taller d’ambientació de la biblioteca seguint el calendari festiu en horari extra escolar. • Organització i dinamització de l’activitat mensual Hora del conte en horari extraescolar. • Organització i dinamització de l’activitat trimestral Joc de l’enigma en horari extraescolar. Aquest curs no s’ha fet l’acollida dels alumnes amb necessitats educatives específiques. Per segon any consecutiu tampoc s’ha fet el Joc de l’enigma. El grup de treball de l’AMPA s’ha fet càrrec de l’ambientació de la biblioteca i ha funcionat molt bé. A l’hora del conte s’observa una baixada en l’assistència de públic en general (veure annex) • AMPA • Responsable BE • Establir vincles amb l’entorn. • Participació en seminaris i jornades TIC. • Participació activa en el Seminari de BE del Garraf. • Participació activa en l’organització del Pla d’animació a la lectura (PAL) de la ciutat. El Jaume (coordinador TIC) i la Dolors (biblioteca) participen en els seminaris corresponents relacionats amb el seu àmbit de treball. • Coordinador TIC • Responsable BE 7
 8. 8. ÀMBIT DE FORMACIÓ CONCEPTE OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES Suport tècnic i assessorament pedagògic a la comunitat educativa • Formar i assessorar el professorat en l’ús dels recursos TIC i eines 2.0. • Sessions d’assessorament al professorat en l’optimització de l’entorn de comunicació i aprenentatge TIC de l’escola. • Sessions de formació i assessorament en l’ús de recursos digitals i eines 2.0 S’han fet sessions de formació al professorat sobre: blocs, PDI,, Symbaloo, Delicius, Twitter, google groups, e-portafolio. • Grup biblioTICa • Coordinador TIC • Assessorar el professorat en l’ús de la BE i en la selecció de lectures per a l’alumnat. • Sessions d’assessorament al professorat en l’àmbit de la formació d’usuaris de biblioteques. • Sessions d’assessorament al professorat en la selecció de les lectures per a l’alumnat. No s’ha fet cap intervenció amb el professorat en l’àmbit de la formació d’usuaris de biblioteques. • Grup biblioTICa • Responsable BE • Assessorar les famílies en l’organització, serveis i ús de la biblioteca de l’escola. • Sessió informativa, a l’inici del curs, sobre l’organització de la BE, els materials disponibles i els serveis que ofereix. El 10 d’octubre es va fer la sessió informativa sobre la biblioteca. Es va oferir a les famílies noves de P3. Hi van assistir 4 o 5 famílies. • Responsable BE 8
 9. 9. PRESSUPOST 2012-2013 L’escola s’ha fet càrrec de les subscripcions de les revistes Guix d’infantil, Reporter Doc i Cucafera, i de l’adquisició d’algun fons puntual. L’AMPA s’ha fet càrrec de les subscripcions a les revistes Ser padres i Descobrir Catalunya, dels diaris El Periòdico i Ara. També de la majoria del fons nou que s’ha adquirit per la biblioteca, dels llibres amb que s’ha obsequiat a les mares del grup de treball i del contracte del personal de l’horari extraescolar. El pressupost inicial de l’AMPA per aquest curs era de 1200 €, però se n’han gastat bastants més a causa d’un malentès entre la biblioteca i la persona interlocutora de l’AMPA. Des de la biblioteca s’havia interpretat que els 1200 € eren exclusivament per a l’adquisició de fons nou i que les subscripcions anaven a part. ACCIONS DE MILLORA PEL CURS 2013-2014 En relació a l’espai físic i virtual de la biblioteca: Millora de l’espai físic de la biblioteca • Espai únic aula d’informàtica i biblioteca? • Pantalla i canó de projecció fixos • Adequació de l’espai de lectura informal: coixins, distribució dels llibres i mobiliari, etc. • Esporgada del materials audiovisual: eliminar els vídeos i utilitzar els seus registres al catàleg per registrar materials nous. Creació de la biblioteca digital. En relació als serveis de la biblioteca: Replantejar l’obertura de la biblioteca a l’hora del pati. Replantejar l’obertura de la biblioteca en la franja horària del menjador? Recuperar l’acollida d’alumnes amb necessitats educatives específiques en l’horari extraescolar. 9
 10. 10. En relació a les activitats: Manteniment o no de l’activitat LECTURES PER COMPARTIR. Manteniment del format presencial del CLUB DE LECTURA de pares i mares i posar més èmfasi en la dinamització de la participació a través del bloc. Això facilitaria la inclusió dels mestres al club de lectura i el reconvertiria en un CLUB DE LECTURA DE PARES, MARES I MESTRES. Decidir el format i l’organització de la FIRA D’INTERCANVI DE LLIBRES. Recuperar el JOC DE L’EMIGMA pel segon trimestre del curs 2013-2014. Donar una nova empenta a l’activitat de l’HORA DEL CONTE. En relació a la inversió econòmica: Donat que des d’aquest curs el Departament d’Ensenyament ha reduït notablement les subscripcions a les revistes que enviava a les escoles, ens veiem obligats a replantejar quines revistes i diaris interessa mantenir a la biblioteca i com es finançaran. Així doncs, la previsió pel proper curs és la següent: Departament d’Ensenyament: revistes Cavall Fort i Faristol. Escola: subscripcions a les revistes (aprox. 250 €) - Guix d’infantil + suplement Viure en família - Guix AMPA: amb una part del pressupost total que es destini a la biblioteca es pagaran les subscripcions a les revistes i diaris (aprox. 600 €) - Descobrir Catalunya - Reporter Doc - I love English Junior - Tatano - Piu Piu - El Periódico - Ara 10
 11. 11. Juny 2013 11

×