Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tietojohtaminen ja yhteisöt cmadfi2018 kirsimarja blomqvist

Tietojohtaminen yhteisö/somemanagerien työn johtamisessa Kirsimarja Blomqvist, professori, LUT

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Tietojohtaminen ja yhteisöt cmadfi2018 kirsimarja blomqvist

 1. 1. TIETOJOHTAMINEN JA YHTEISÖT CMADFI 22.1.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kirsimarja Blomqvist Tietojohtamisen professori Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 2. 2. ALUSTUKSEN TEESIT • Yrityksistä yhteisöiksi ja päinvastoin • Tiedon jakamisesta uuden tiedon luomiseen • Teknologian ja inhimillisen tiedon yhdistäminen • Yhteisöiden ja yhteisömanagereiden rooli kasvaa
 3. 3. ORGANISOITUMISEN MUUTOS ORGANISAATION SISÄINEN ORGANISAATIOIDEN VÄLINEN YHTEISÖT, YKSILÖT & ORGANISAATIOT MITEN ORGANISOIDA TIETOA KUSTANNUSTEHOKKAASTI JA TULOKSELLISESTI?
 4. 4. Tietojohtaminen johtamisfilosofia, malleja ja välineitä, joiden avulla edistetään organisaation kykyä luoda arvoa tiedolla ja osaamisella Tiedolla johtaminen tiedon hyödyntäminen organisaation päätöksenteossa Tieto informaatio + vaikutus = moniulotteinen, inhimillinen & dynaaminen Tietotyö Asiantuntijatyötä, missä keskeistä erilaiset tietoprosessit, sisäistä motivaatiota ja luovuutta edellyttävä autonominen ja/tai keskinäisriippuva ongelmanratkaisu Tietoprosessit Tiedon jakaminen, integroiminen ja uuden tiedon luominen TIETOJOHTAMISESTA
 5. 5. YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ Tietoperustainen näkemys yrityksen kilpailuedusta Organisaation voima on sen kyvyssä luoda olosuhteet, joissa yksilöt voivat luoda ja yhdistää tietoa ja osaamista. Yritys luo puitteet sosiaaliselle yhteisölle, missä yksilöiden ja ryhmän tiedosta luodaan uusia tuotteita ja palveluita. Kollektiivinen hiljainen tieto on yrityksen kilpailuedun kannalta arvokkainta ja vaikeasti jäljiteltävää. Organisoitumisperiaatteissa sosiaaliset suhteet, normit ja luottamus keskeistä.
 6. 6. YRITYKSET vs. YHTEISÖT • Yhteinen työnantaja • Ulkoinen motivaatio • Hierarkia • Pysyvät rakenteet & rajat • Staattisuus • Rajalliset resurssit • Yhteinen intressi • Sisäinen motivaatio • Verkosto • Joustavat rakenteet & rajat • Dynaamisuus • Rajattomat resurssit
 7. 7. KULTTUURI, RAKENTEET, PROSESSIT TIEDON JAKAMINEN & UUDEN TIEDON LUOMINEN Yksilöt Tiimit ORGANISAATION TIEDON JOHTAMINEN Organisaatio ELINVOIMAISUUS, KILPAILUKYKY MOTIVAATIO, OSAAMINEN MAHDOLLISUUDET Knowledge governance, Foss et al. (2010)
 8. 8. ESIMERKKEJÄ SUOMALAISISTA YHTEISÖISTÄ Industryhack Solved Nordic Innovation Accelerator Transfluent
 9. 9. Tila, luottamus ja aika Yhteistyö Tuote- ja palvelu innovaatiot Uudet tuotteet ja palvelut Tiedon jakaminen ja siirtäminen Osallistuminen LUOTTAMUS JA TIETOINTENSIIVISET VERKOSTOT Miles et al. (2000)
 10. 10. LOPUKSI • Nopeat & kustannustehokkaat organisoitumismuodot (sosiaalinen media, alustat) • Muuntuvat ja skaalautuvat verkostot hierarkian sijaan/rinnalla • Uuden tiedon luomisessa luottamus on kontrollia tehokkaampi YHTEISÖJOHTAMINEN • Digitaalisten organisoitumismallien menestystekijä • Aika, arvot, normit, luottamus, yhteistyö, sitoutuminen, tieto ja osaaminen KIITOS!
 11. 11. MUUTAMIA LÄHTEITÄ Bakker, R. M., DeFillippi, R. J., Schwab, A., & Sydow, J. (2016). Temporary Organizing: Promises, Processes, Problems. Organization Studies, 37(12), 1703-1719. Baralou, E., & Tsoukas, H. (2015). How is New Organizational Knowledge Created in a Virtual Context? An Ethnographic Study. Organization Studies, 36(5), 593-620. Colbert, A., Yee, N., & George, G. (2016). The digital workforce and the workplace of the future. Academy of Management Journal, 59(3), 731–739. Davis, G. (2016). Can an economy survive without corporations? Technology and robust organizational alternatives. Academy of Management Perspectives, 30(2),129–140. Faraj S., von Krogh, G., Monteiro, E. Lakhani, K. (2016) Special Section Introduction—Online Community as Space for Knowledge Flows. Information Systems Research 27(4):668-684. Foss, N. J., Husted, K., & Michailova, S. (2010). Governing knowledge sharing in organizations: Levels of analysis, governance mechanisms, and research directions. Journal of Management studies, 47(3), 455-482. Kane, G. C. (2017). The evolutionary implications of social media for organizational knowledge management. Information and Organization. Kuhn, K.M. and Maleki, A. (2017). Micro-entrepreneurs, dependent contractors, and instaserfs: understanding online labor platform workforces. Academy of Management Perspectives 31(3), 183-200. Leonardi, P., & Vaast, E. (2016). Social Media and Their Affordances for Organizing: A Review and Agenda for Research. Academy of Management Annals Mayer, C., Wright, M., and Phan, P. (2017). Management Research and The Future of Corporation: A New Agenda in Academy of Management Perspectives, 31(3), 179-182. Miles, R. E., Snow, C. C., & Miles, G. (2000). TheFuture. org. Long Range Planning, 33(3), 300-321. Riedl, C. and Woolley, A.W. (2017). Teams vs. crowds: A field test of the relative contribution of incentives, member ability, and emergent collaboration to crowd-based problem solving performance. Academy of Management Discoveries, 3(4), 382-403. Schreyögg, G., & Sydow, J. (2010). CROSSROADS—Organizing for fluidity? Dilemmas of new organizational forms. Organization Science, 21(6), 1251-1262.
 12. 12. YHTEYSTIEDOT & BIO Kirsimarja Blomqvist toimii tietojohtamisen professorina Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT). Hänen tutkimus- ja opetuksensa liittyy tietoprosesseihin, luottamukseen, innovaatio- ja verkostoyhteistyöhön sekä digitaalisuuden vaikutukseen organisoitumiseen. Hän on julkaissut 150 artikkelia kansainvälisissä tiedelehdissä, kirjoissa ja konferensseissa sekä ohjannut 12 väitöskirjaa ja yli 100 tietojohtamisen maisteriohjelman lopputyötä. V. 2002 valmistuneen suuriyritysten ja kasvuyritysten yhteistyötä, teknologian ja luottamuksen merkitystä käsitelleen väitöskirjan jälkeen hän on puhunut tutkimusaiheistaan yli 20.000 asiantuntijalle Suomessa ja ulkomailla. Aiemmin hän on työskennellyt mm. kasvuyritysten kansainvälistymisestä vastaavana projektipäällikkönä, riskirahoittajana, Soneran T&K yksikössä, perustanut yliopiston monitieteisen tutkimusyksikön (TBRC) sekä vastannut vararehtorina LUT:in kansainvälisistä suhteista. V. 2011 lähtien hän on vieraillut Stanfordin yliopistossa tutkien start-up yritysten ja riskirahoittajien suhteita Piilaaksossa sekä digitaalisuuden vaikutusta tietotyön muutokseen ja uusiin organisoitumismuotoihin. V. 2018 alusta hän toimii 18 LUT professorin ja tutkijan muodostamassa Digitalisaatio ja uudet organisoitumismuodot-tutkimusryhmän vetäjänä. • Email kirsimarja.blomqvist @ lut.fi • LinkedIn https://www.linkedin.com/in/kirsimarjablomqvist/ • ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Kirsimarja_Blomqvist • Twitter KirsimarjaB

×