Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Rada europy<br />geneza, cele, funkcjonowanie, programy<br />
początki<br />Rada Europy powstała 5 maja 1949 roku w wyniku podpisania przez 10 państw (Belgię, Danię, Francję, Holandię,...
Rada europy dzisiaj<br />47 państw członkowskich (wyjątek – Białoruś)<br />5 państw o statusie obserwatora<br />Odrębna od...
Cele statutowe<br />ochrona praw człowieka, demokracji parlamentarnej i rządów prawa<br />rozwój porozumień o zasięgu kont...
Zadania rady od 1989 roku<br />działanie jako ostoja demokracji i strażnik praw człowieka w postkomunistycznych, demokraty...
Polityka rady europy<br />Wiedeński Szczyt Rady Europy – X.1993 r.<br />Drugi Szczyt w Strasburgu – X.1997 r.<br />Trzeci ...
Struktura rady europy<br />źródło:Biuro Informacji RE W-wahttp://www.coe.org.pl/<br />
Organy i instytucje<br />Komitet Ministrów (organ decyzyjny), złożony z 47 ministrów spraw zagranicznych lub ich zastępców...
Edukacja w ramach re<br />Rada Współpracy KulturalnejConseil de la CooperationCulturelle (CDCC)<br />Analizuje rozwój oświ...
PESTALOZZI Programme<br />Program doskonalenia edukatorów Rady Europy<br />adresowany jest do nauczycieli (w tym dyrektoró...
PESTALOZZI Programme<br />Tematy warsztatów:<br />Edukacja obywatelska i edukacja o prawach człowieka;<br />Nauczanie Pami...
PESTALOZZI Programme<br />Korzyści dla uczestników:<br />zapoznanie się z projektami Rady Europy realizowanymi w dziedzini...
Dziękuję za uwagę<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rada Europy

3,511 views

Published on

Rada Europy - geneza, cele, funkcjonowanie, programy (2009)

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

Rada Europy

 1. 1. Rada europy<br />geneza, cele, funkcjonowanie, programy<br />
 2. 2. początki<br />Rada Europy powstała 5 maja 1949 roku w wyniku podpisania przez 10 państw (Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Szwecję, Luksemburg, Norwegię, Wielką Brytanię i Włochy) Traktatu Londyńskiego.<br />To najstarsza europejska organizacja polityczna powołana po II WŚ<br />
 3. 3. Rada europy dzisiaj<br />47 państw członkowskich (wyjątek – Białoruś)<br />5 państw o statusie obserwatora<br />Odrębna od Unii Europejskiej<br />(ang. Council of Europe, fr. Conseil de l&apos;Europe – CE)<br />Siedziba – Strasburg (Francja)<br />Budynek Rady Europy<br />
 4. 4. Cele statutowe<br />ochrona praw człowieka, demokracji parlamentarnej i rządów prawa<br />rozwój porozumień o zasięgu kontynentalnym w celu ujednolicania praktyki społecznej i prawnej poszczególnych państw<br />promocja świadomości europejskiej tożsamości opartej na wspólnych wartościach i obecnej w różnych kulturach.<br />źródło: http://www.coe.int/T/pl/Com/about_coe/<br />
 5. 5. Zadania rady od 1989 roku<br />działanie jako ostoja demokracji i strażnik praw człowieka w postkomunistycznych, demokratycznych państwach Europy<br />pomoc krajom Europy Środkowej i Wschodniej w przeprowadzaniu i umacnianiu reform politycznych, prawnych i konstytucyjnych, wprowadzanych równolegle do reform gospodarczych<br />przekazywanie wiedzy w dziedzinach takich jak prawa człowieka, demokracja lokalna, edukacja, kultura i środowisko.<br />źródło: http://www.coe.int/T/pl/Com/about_coe/<br />
 6. 6. Polityka rady europy<br />Wiedeński Szczyt Rady Europy – X.1993 r.<br />Drugi Szczyt w Strasburgu – X.1997 r.<br />Trzeci Szczyt – Warszawa 16-17.V.2005 r.<br />promowanie wspólnych podstawowych wartości praw człowieka, rządów prawa i demokracji; <br />wzmacnianie bezpieczeństwa obywateli Europy, w szczególności poprzez walkę z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i handlem ludźmi;<br />popieranie współpracy z innymi międzynarodowymi i europejskimi organizacjami.<br />źródło: http://www.coe.int/T/pl/Com/about_coe/<br />
 7. 7. Struktura rady europy<br />źródło:Biuro Informacji RE W-wahttp://www.coe.org.pl/<br />
 8. 8. Organy i instytucje<br />Komitet Ministrów (organ decyzyjny), złożony z 47 ministrów spraw zagranicznych lub ich zastępców rezydujących w Strasburgu (ambasadorów lub stałych przedstawicieli).<br />Zgromadzenie Parlamentarne (organ doradczy), skupiające 636 członków (318 przedstawicieli i 318 zastępców) z 47 parlamentów krajowych oraz delegacje o statusie gościa specjalnego.<br />Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, (organ doradczy) złożony z Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów.<br />1800-osobowy sekretariat, na którego czele stoi od września 2004 roku Sekretarz Generalny Terry Davis<br /> + szereg instytucji formalnie nie będących jej organami (np. Europejski Trybunał Praw Człowieka)<br />
 9. 9. Edukacja w ramach re<br />Rada Współpracy KulturalnejConseil de la CooperationCulturelle (CDCC)<br />Analizuje rozwój oświaty, struktury, programy, kształcenie nauczycieli, problemy edukacji<br />Nie wydaje wiążących dyrektyw, lecz doradza, proponuje, wskazuje poszczególnym Ministerstwom Oświaty<br />
 10. 10. PESTALOZZI Programme<br />Program doskonalenia edukatorów Rady Europy<br />adresowany jest do nauczycieli (w tym dyrektorów, wizytatorów, doradców metodycznych, autorów podręczników, itd.) szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 49 państw sygnatariuszy Europejskiej Konwencji Kulturalnej<br />corocznie ok. 50 europejskich warsztatów i seminariów (3-5 dniowych) organizowanych jest w ramach ww. programu w różnych państwach Europy (lista tematów aktualizowana w maju i grudniu)<br />uczestniczy w nich ok. 2000 osób<br />
 11. 11. PESTALOZZI Programme<br />Tematy warsztatów:<br />Edukacja obywatelska i edukacja o prawach człowieka;<br />Nauczanie Pamięci o Holokauście – edukacja na rzecz przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości;<br />Edukacja dzieci romskich;<br />Edukacja międzykulturowa i działania dotyczące społecznej integracji w szkołach;<br />Obraz „innego” w nauczaniu historii (mniejszości narodowe, religijne, itp.);<br />Różnojęzyczność, różnorodność, obywatelstwo;<br />
 12. 12. PESTALOZZI Programme<br />Korzyści dla uczestników:<br />zapoznanie się z projektami Rady Europy realizowanymi w dziedzinie edukacji;<br />zdobycie doświadczenia międzykulturowego;<br />wymianę informacji, pomysłów i materiałów edukacyjnych z kolegami z innych państw;<br />przekazywanie doświadczeń innym nauczycielom po powrocie.<br />
 13. 13. Dziękuję za uwagę<br />

×