Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Edukacja Globalna

1,461 views

Published on

Edukacja globalna - pojęcie, powiązania, jak jest rozumiana obecnie (2009)

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Edukacja Globalna

  1. 1. Edukacja globalna<br />
  2. 2. Czym jest „edukacja globalna”?<br />[…] nowy nurt refleksji filozoficznej nad edukacją; jego źródłem jest proces globalizacji światowej w różnych dziedzinach; gospodarczej, ekonomicznej, społecznej, politycznej, edukacyjnej, kulturalnej itp.<br />Punktem wyjścia dla edukacji globalnej jest przekonanie o jedności gatunku ludzkiego, edukacja skierowana na problemy świata, potrzeba edukacji „obywateli świata&quot;, wyposażania młodzieży w globalną świadomość, eliminacja ksenofobii i uprzedzeń jako przyczyn destrukcyjnego współżycia grupowego.<br />Global Village<br />Herbert Marshall McLuhan, 1968<br />
  3. 3. Czym jest „edukacja globalna”?<br />Wśród programów edukacyjnych coraz wyraźniej w ostatnim okresie dominują programy edukacyjne dotyczące stosunków między cywilizacjami, religiami, kulturami, państwami, narodami, programy globalnych rozwiązań problemów ludzkości na globie ziemskim.<br />multikulturalizm<br />dialog<br />
  4. 4. Europejski ideał wychowania<br />wychowanie do demokracji i umiejętności korzystania z praw człowieka<br />kształtowanie postaw prozdrowotnych<br />nabywanie świadomości obywatelskiej<br />edukacja ekonomiczna<br />kształtowanie uczuć szacunku i przyjaźni między narodami<br />wychowanie ekologiczne<br />edukacja dla pokoju<br />ochrona kultur rodzimych<br />duch tolerancji: rasowej, społecznej…<br />
  5. 5. Edukacja globalna w praktyce<br />

×