Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Don xac nhan uu tien

671 views

Published on

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Don xac nhan uu tien

  1. 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN Kính gửi: UBND Phường Đông Vệ - Thành phố Thanh Hóa - Ban VH-LĐTBXH phường Đông Vệ ………………………………………………………... Tôi tên: …Vũ Văn Nguyên…. Ngày tháng năm sinh: …25 – 12 – 1988 ...... Nơi sinh: Quảng Thọ, Quảng Xương Thanh Hóa Nơi đăng ký thường trú: Quang Trung 3, ĐôngVệ, Thành phố Thanh Hóa. Tôi có bố đẻ là ông Vũ Văn Hùng, sinh năm 1953 là người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo quyết định số 3338/QĐ-SLĐTBXH cấp ngày 28/6/2011. Nay Tôi viết đơn này kính xin các cấp có thẩm quyền xác nhận tôi là con đẻ của người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 1. Đối tượng ưu tiên: Xác nhận của chính quyền địa phương nơi công tác (ký tên, đóng dấu của cấp có thẩm quyền) ………………., ngày tháng năm 2014 Người viết đơn Nếu thuộc diện ưu tiên 1: thì không cần cơ quan và địa phương xác nhận vào đơn mà chỉ đính kèm các giấy tờ minh chứng Nếu thuộc diện ưu tiên 2: thì phải có xác nhận của cơ quan và địa phương vào đơn này và nộp kèm hợp đồng lao động Nếu đánh sai qui định hay tẩy xóa, sửa chữa thì đơn xin xác nhận đối tượng không hợp lệ.

×