Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Messageoffline

444 views

Published on

Published in: Sports, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Messageoffline

 1. 1. <ul><li>Đã khi nào bạn thấy rằng: </li></ul>
 2. 2. Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người
 3. 3. <ul><li>… nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó </li></ul>
 4. 4. Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác
 5. 5. <ul><li>… nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình </li></ul>
 6. 6. Dễ là khi nói mà không suy nghĩ
 7. 7. <ul><li>… nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình </li></ul>
 8. 8. Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương
 9. 9. <ul><li>… nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó </li></ul>
 10. 10. Dễ là khi tha thứ cho người khác
 11. 11. <ul><li>… nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình </li></ul>
 12. 12. Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc
 13. 13. <ul><li>… nhưng khó là khi làm theo chúng </li></ul>
 14. 14. Dễ là khi nằm mơ hàng đêm
 15. 15. <ul><li>… nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ </li></ul>
 16. 16. www.tamviet.edu.vn <ul><li>Design by PhuongKH </li></ul>

×