Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Распоред припремне наставе за ванредне ученике

129 views

Published on

Распоред припремне наставе за ванредне ученике у школској 2017/2018. години

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Распоред припремне наставе за ванредне ученике

  1. 1. Распоред припремне наставе ванредних ученика Пољопривредно- хемијске школе школске 2017/2018 године Предметни наставник Наставни предмет Преподневна смена Поподневна смена Веселиновић Мина Српски језик и књижевност Уторак 11,45 Уторак 18,00 Чолић Љиљана Српски језик и књижевност Петак 09,00 Петак 15,00 Поповић Гордана Енглески језик Уторак 10,00 Уторак 16,00 Симић Мирјана Енглески језик Уторак 10,00 Уторак 16,00 Вулета Лидија Руски језик Среда 11,00 Среда 17,00 Радосављевић Милица Латински језик Уторак 10,00 Уторак 16,00 Велимировић Миланка Филозофија Грађанско васпитање Уторак 10,00 Уторак 16,00 Ђурђевић Стефан Верска настава Среда 11,30 Среда 18,00 Јањуш Радош Историја Понедељак 9,00 Понедељак 15,00 Бабић Радина Социологија Устав и права грађана Уторак 9,00 Уторак 15,00 Новаковић Душанка Ликовна култура Среда 11,45 Среда 18,00 Антолич Жељка Музичка уметност Петак 8,30 Петак 14,30 Калоперовић Весна Географија Уторак 9,00 Уторак 15,00 Дилберовић Гордана Физичко васпитање Понедељак 8,00 Понедељак 14,20 Матић Мирослав Математика 4.степен Понедељак 10,00 Понедељак 16,00 Александар Јанковић Математика 3.степен Тех.цртање и маш.елементи Среда 8,00 Среда 14,15
  2. 2. Милићевић Смиљка Физика Електротехника Понедељак 10,00 Понедељак 16,00 Ристић Читаковић Весна Рачунарство и информатика Понедељак 11,00 Понедељак 17,00 Протић Драгана Микробиологија Биологија Ботаника Понедељак 10,00 Понедељак 16,00 Милица Николић Технологија фармацеутских производа III Општа и неорганска хемијa , Организација пословања, Прерада и одлагање отпадних вода Четвртак 11,00 Четвртак 17,00 Орлић Зорица Органска хемија Аутоматска контрола процеса Понедељак 11,00 Понедељак 17,00 Живковић Светлана Физичка хемија Инструментална анализа Извори загађења Четвртак 9,00 Четвртак 15,00 Томовић Јелена Аналитичка хемија Машине апарати и операције Среда 10,00 Среда 16,00 Милојевић Миља Машине,апарати и операције 2 година Аутоматска контрола процеса Загађивање и заштита воде и ваздуха Физичка хемија Четвртак 9,00 Четвртак 15,00 Александрић Маријана Загађивање и заштита воде, Испитивање тла,воде и ваздуха Четвртак 9,00 Четвртак 15,00 Радојичић Гордана Прерада и одлагање чврстог отпада Аналитичка хемија Физичка хемија 4 р Уторак 8,00 Уторак 14,20 Остојић Јована Хемија Четвртак 9,00 Четвртак 15,00 Ранковић Јелена Испитивање тла воде и ваздуха Сировине за фарм.производе Тех.фармацеут.произ 4 раз Среда 10,00 Среда 16,00 Љубичић Татјана Обрада меса Прерада меса Објекти и опрема у месарству Петак 8,00 Петак 14,20
  3. 3. Тржиште и промет меса Јараковић Биљана Објекти и опр.у пекарству Исхрана људи Производња пецива колача и тест. Понедељак 9,00 Понедељак 15,00 Тимотијевић Ђаковић Гордана Производња хлеба Сиров.у пекарству Здрав.безбед.хране Четвртак 11,00 Четвртак 17,00 Бабић Весна Операције и мерења у пекарству Среда 11,00 Среда 17,00 Ћебић Снежана Операције и мерења у пекарству Тржиш.и промет пек.пр Производња хлеба Понедељак 9,00 Понедељак 15,00 Марковић Живана Биљна производња 1 Цвећарство Четвртак 9,00 Четвртак 9,00 Арсенијевић Биљана Биљна производња 2 Педологија и агрохемија Практична настава-пољопривреда Уторак 11,00 Уторак 16,00 Милошевић Александра Сточарство Сточарска производња Сточарство са исхраном Хигијена и нега животиња Практична настава-пољопривреда Понедељак 11,00 Понедељак 17,00 Станојевић Драгана Лековито и зачинско биље Практична настава пољопривреда Среда 9,00 Среда 15,00 Тица Јасмина Агрохемија са филозофијом биља Повртарство Практична настава Четвртак 9,00 Четвртак 9,00 Ђорђевић Илона Цвећарство Декоративна дендрологија Биодекорација Понедељак 11,00 Понедељак 17,00 Паучковић Александар Пољопривредна техника Уторак 10,00 Уторак 16,00 Остојић Данка Предузетништво Организација са менаџментом Аграрни туризам Организација производње и продаје Понедељак 9,00 Понедељак 15,00
  4. 4. Бучић Тања Заштита биља Уторак 9,00 Уторак 15,00 Стевановић Душан Практична настава-пољопривреда Среда 7,15 Среда 13,30 Куртешанин Драган Практична настава-пољопривреда Среда 7,15 Среда 13,30 Манојловић Владимир Практична настава-пољопривреда Наводњавање Уторак 11,45 Уторак 18,00 Вулетић Биљана Педологија Декоративна дендрологија Паркарство Дендрологија са расадничарством Среда 8,00 Среда 14,20 Филиповић Мићовић Татјана Анатомија и физиологија Породиљство Практична настава-ветерина Четвртак 11,45 Четвртак 18,00 Радосављевић Владимир Практична настава-ветерина Уторак 10,00 Уторак 16,00 Лидија Вуковић Патологија Практична настава-ветерина Среда 10,00 Уторак 16,00 Жарко Угарковић Фармакологија Болести животиња Хирургија Практична настава -ветерина Понедељак 08,00 Понедељак 14,15 Слободан Живановић Експлоатација пољопривредних машина Четвртак 9,00 Четвртак 9,00 Распоред усвојен: 30.08.2017 године Распоред важи: 01.09.2017 године

×