Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Распоред часова вежби

30 views

Published on

Распоред часова вежби у школској 2017/2018. години

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Распоред часова вежби

  1. 1. Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1. Ристић Читаковић Весна 1/4 1/4 1/2 1/2 4/4 4/4 1/5 1/5 1/6 1/6 1/3 1/3 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4 4/4 1/3 1/3 2. Старчевић Тања 1/4 1/4 1/2 1/2 1/5 1/5 1/6 1/6 3. Протић Драгана 3/4 3/4 3/4 3/4 2/5 2/5 2/5 2/5 4. Николић Милица 3/5 3/5 3/5 1/5 1/5 1/5 1/5 3/5 3/5 3/5 5. Живковић Светлана 4/4 4/4 4/4 4/4 3/5 3/5 3/5 3/5 4/4 4/4 4/4 4/4 6. Томовић Јелена 3/4 3/4 3/4 3/4 2/4 2/4 2/4 2/4 3/5 3/5 3/5 3/5 7. Радојичић Гордана 2/5 2/5 2/5 3/4 3/4 2/5 2/5 2/5 4/5 4/5 4/5 8. Oрлић Зорица 2/5 2/5 2/5 2/4 2/4 2/4 2/4 2/5 2/5 2/5 4/5 4/5 4/5 4/5 1/5 1/5 1/5 1/5 9. Милојевић Миља 4/5 4/5 4/5 4/5 3/4 3/4 3/4 3/4 2/5 2/5 2/5 2/5 11. Филиповић Невена 1/4 1/4 1/4 1/4 2/4 2/4 2/4 12. Ранковић Јелена 4/5 4/5 4/5 1/4 1/4 1/4 1/4 13. Александрић Маријана 3/4 3/4 4/4 4/4 4/4 4/4 2/4 2/4 2/4 4/4 4/4 14. Љубичић Татјана 1/6 1/6 15. Јараковић Биљана 2/6 2/6 16. Ђаковић Тимот. Гордана 1/6 1/6 17. Ћебић Снежана 1/6 1/6 18. Марковић Живана 3/3 4/3 19. Арсенијевић Биљана 3/2 3/2 20. Милошевић Александра 2/1 1/1 1/1 4/2 4/2 21. Станојевић Драгана 3/3 4/3 4/3 22. Тица Јасмина 4/3 23 Ђорђевић Илона 4/3 4/3 3/3 3/3 3/2 3/2 3/2 3/2 24. Паучковић Александар 2/2 2/2 2/2 2/2 4/2 4/2 25. Бучић Тања 2/2 2/2 2/2 2/2 3/6 3/2 3/2 26. Стевановић Душан 2/2 2/2 27. Остојић Данка 4/1 4/1 4/1 4/1 28. Вулетић Биљана 4/3 4/3 3/3 3/3 29. Филиповић Мићовић Татјана 3/1 3/1 3/1 3/1 1/1 1/1 1/1 1/1 30 Вуковић Лидија 4/1 4/1 4/1 4/1 31. Угарковић Жарко 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 2/1 32. Радосављевић Владимир 4/1 4/1 4/1 2/1 2/1 2/1 2/1 33. Живановић Слободан 3/6 3/1 Важи од 01.09.2017. Р А С П О Р Е Д Ч А С О В А В Е Ж Б И Усвојен 31.08.2017. УТОРАК СРЕДАПОНЕДЕЉАК прво полугодиште вежбе, друго полугодиште практична настава Ред.бр. НАСТАВНИК ЧЕТВРТАК ПЕТАК

×