Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Распоред практичне наставе

27 views

Published on

Распоред практичне наставе у школској 2017/2018. години

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Распоред практичне наставе

  1. 1. Обреновац 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1. Љубичић Татјана 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2. Јараковић Биљана 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 3. Тимотијевић Ђаковић Гордана 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 4. Бабић Весна 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 5. Ћебић Снежана 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 6. Марковић Живана 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 7. Арсенијевић Биљана 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 8. Милошевић Александра 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 9. Станојевић Драгана 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/2 2/2 2/2 2/2 10. Тица Јасмина 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 11. Ђорђевић Илона 3/2 3/2 3/2 3/2 12. Паучковић Александар 2/2 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 13. Бучић Тања 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 14. Стевановић Душан 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 4/3 4/3 4/3 4/3 4/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 2/2 2/2 2/2 2/2 15. Куртешанин Драган 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 16. Манојловић Владимир 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 17. Вулетић Биљана 4/3 4/3 4/3 4/3 4/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 18. Филиповић Мићовић Татјана 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 19. Вуковић Лидија 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 20. Угарковић Жарко 3/1 3/1 3/1 3/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 21. Радосављевић Владимир 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 22. Живановић Слободан 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 Пракса 2/3, 3/1 Бр.час. ЧЕТВРТАК ПЕТАК Пракса 2/6, 3/3, 4/3 Пракса 2/1, 3/6 Пракса 1/3,2/6, 3/2,4/2 Важи од 01.09.2017. Р А С П О Р Е Д Ч А С О В А ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ Усвојен 31.08.2017. УТОРАК СРЕДАПОНЕДЕЉАК Пољопривредно-хемијска школа Пракса 1/6 2/2,2/3,3/6,4/1 Ред.бр. НАСТАВНИК Од.ст

×