Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Распоред часова одељењског старешине

28 views

Published on

Распоред часова одељењског старешине у школској 2017/2018. години

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Распоред часова одељењског старешине

  1. 1. Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1. Филиповић Мић. Татјана 1/1 1/1 2. Стевановић Сања 1/2 1/2 3. Бучић Тања 1/3 1/3 4. Поповић Гордана 1/4 1/4 5. Николић Милица 1/5 1/5 6. Ћебић Снежана 1/6 1/6 7. Вуковић Лидија 2/1 2/1 8. Паучковић Александар 2/2 2/2 9. Станојевић Драгана 2/3 2/3 10. Томовић Јелена 2/4 2/4 11. Матић Мирослав 2/5 2/5 12. Љубичић Татјана 2/6 2/6 13. Милошевић Александра 3/1 3/1 14. Ђорђевић Илона 3/2 3/2 15. Тица Јасмина 3/3 3/3 16. Радојичић Гордана 3/4 3/4 17. Чолић Љиљана 3/5 3/5 18. Живановић Слободан 3/6 3/6 19. Угарковић Жарко 4/1 4/1 20. Арсенијевић Биљана 4/2 4/2 21. Вулетић Биљана 4/3 4/3 22. Живковић Светлана 4/4 4/4 23 Ранковић Јелена 4/5 4/5 СРЕДА ПЕТАК Усвојен 31.08.2017. Ред.бр. НАСТАВНИК Од.ст ПОНЕДЕЉАК УТОРАК Важи од 01.09.2017. ЧЕТВРТАК Р А С П О Р Е Д Ч А С О В А OДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ

×