Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raspored pismenih zadtaka, grafičkih radova i kontrolnih vežbi u školskoj 2016/2017. godini

137 views

Published on

Poljoprivredno-hemijska škola, Obrenovac

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Raspored pismenih zadtaka, grafičkih radova i kontrolnih vežbi u školskoj 2016/2017. godini

  1. 1. Распоред писмених задатака, графичких радова и контролних вежби у првом полугодишту шк. 2016/2017 године Усвојен 16.09.2016. године Важи од 19.09.2016. године РАЗРЕД/ОДЕЉЕЊЕ → облик 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ↓ Српски језик и књижевност П II 10 II 10 II 10 II 10 II 10 II 10 II 10 II 10 II 10 II 10 II 10 I 12 II 10 II 10 II 10 II 10 II 10 I 12 II 10 II 10 II 10 II 10 II 10 III 12 III 12 III 12 III 12 III 12 III 12 III 12 III 12 III 12 III 12 III 12 III 12 III 12 III 12 III 12 III 12 III 12 III 12 III 12 III 12 III 12 Енглески језик П II 12 II 12 II 12 II 12 II 12 II 12 II 12 II 12 II 12 II 12 II 12 II 12 II 12 II 12 IV 12 II 12 III 12 II 12 II 12 II 12 II 12 III 12 III 12 Руски језик П II 12 II 12 III 12 Математика П IV 10 IV 10 IV 10 IV 10 IV 10 IV 10 IV 10 IV 10 IV 10 IV 10 IV 10 IV 10 IV 10 IV 10 IV 10 IV 10 IV 10 IV 10 IV 10 IV 10 IV 10 IV 12 IV 12 IV 12 IV 12 IV 12 IV 12 IV 12 IV 12 IV 12 IV 12 IV 12 IV 12 IV 12 IV 12 IV 12 IV 12 IV 12 IV 12 IV 12 IV 12 IV 12 Математика K V 9 I 10 I 10 I 10 V 9 IV 9 IV 9 I 10 I 10 I 10 IV 11 II 11 IV 11 IV 11 III 11 III 11 III 11 IV 11 Српски језик и књижевност K II 11 I 11 II 11 I 11 I 12 III 12 Енглески језик K II 10 II 10 II 10 II 10 II 10 II 10 II 10 II 10 II 10 II 10 II 10 II 10 II 10 II 10 II 10 Руски језик K IV 10 IV 10 II 10 Цвећарство К III 10 V 12 Биљна производња 1 К I 10 II 12
  2. 2. Биљна производња 2 К II 11 Сточарска производња К I 10 II 11 Машине, апарати и операције К III 10 II 10 I 12 III 11 Технологија фармацеутских производа К IV 10 III 10 II 12 III 12 Сировине за фармацеутске производе К I 10 II 11 Физичка хемија К IV 10 III 10 II 10 III 11 IV 11 II 12 Физика К I 11 I 11 I 11 I 11 I 11 I 11 I 11 Педологија и агрохемија К III 12 Анатомија и физиологија К III 9 III 10 III 11 Сточарство са исхраном К III 10 Општа и неорганска хемија К IV 9 V 9 II 12 V 11 Органска хемија К I 12 III 12
  3. 3. Хемија К III 10 IV 10 II 11 V 9 III 10 I 11 III 10 IV 12 IV 11 IV 12 III 12 III 12 V 12 Епизоотиологија К IV 10 IV 12 Аналитичка хемија К II 10 II 1 Латински језик К III 10 II 10 Инструменталне методе анализе К III 11 Прерада и одлагање отпадних вода К II 10 Заштита биља II 10 IV 10 IV 12 III 1IV 1 Породиљство К IV 9 III 10 III 11 II 1 Пчеларство К II 11 Организација пословања К V 12 I 10 I
  4. 4. 12 Основи хирургије К IV 11 Болести животиња К IV 10 Биологија К I 12 I 12 I 12 I 12 Микробиологија К I 12 Биохемија К III 10 I 12 Географија К I 11 Напомена: Контролни из математике се раде после одрађене наставне области или предвиђеног модула Легенда облик П-писмени задатаци и графички радови II ......... недеља 10........ месец К-контролне вежбе (писмена вежба, тест....) .

×