Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raspored korišćenja laboratorija u školskoj 2016/2017. godini

34 views

Published on

Poljoprivredno-hemijska škola, Obrenovac

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Raspored korišćenja laboratorija u školskoj 2016/2017. godini

  1. 1. Распоред коришћења лабораторија за извођење вежби за школску 2016/2017. годину Усвојен 16.09.2016. год. Важи од 19.09.2016. год дан, час ознака Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1.час орх 2/5 aх 2/5 тфп 4/5 итв 2/4 фх 4/5 итв 2/4 орх 2/4 ах 2/4 тфп 4/5 вв 4/4 фх 4/5 има 4/4 онх 1/4 онх 1/4 2.час 2/5 2/5 4/5 2/4 4/5 2/4 2/4 2/4 4/5 4/4 4/5 4/4 1/4 1/4 3.час 2/5 2/5 4/5 2/4 4/5 2/4 2/4 2/4 4/5 4/5 4/4 1/4 1/4 4.час тфп 3/5 акп 4/5 кк 4/5 онх 1/5 има 4/4 онх 1/5 2/4 3/4 маш 2/5 мик 2/5 2/4 3/4 мик 3/4 фх 3/5 4/4 3/4 1/4 1/4 5.час 3/5 4/5 4/5 1/5 4/4 1/5 фх 3/4 2/5 2/5 маш 3/4 3/4 3/5 отп 3/4 орх 2/5 ах 2/5 6.час 3/5 4/5 4/5 1/5 вв 4/4 4/4 1/5 3/4 2/5 2/5 3/4 3/4 3/5 тло 3/4 2/5 потв 4/4 2/5 7.час 4/5 4/5 1/5 4/4 4/4 1/5 3/4 2/5 2/5 3/4 3/4 3/5 3/4 2/5 4/4 2/5 Легенда Ознака лабораторије 1-хемијски кабинет-нова зграда 2-лаборaттторија-бивша зубна 3-лабораторија спрат 4-лабораторија – уч. 19 Наставни предмет онх-општа и неорганска хемија ах-аналитичка хемија орх-органска хемија фх-физичка хемија маш-машине,апарати и операције кк-контрола квалитета сировина и производа тфп-технологија фармацеутских производа вв-загађивање и заштита ваздуха/воде мик-микробиологија акп-аутоматска контрола процеса отп-прерада и одлагање чврстог отпада има-инструменталне методе анализе тло-загађивање и заштита тла итв-испитивање тла, воде и ваздуха потв-прерада и одлагање отпадних вода

×