Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА
Распоред консултација са ванредним ученицима за школску 2016/2017 годину, усвојен 16...
2
Предметни
наставник
Наставни
предмет
Преподневна смена:
дан и време
Послеподневна смена:
дан и време
Живковић Светлана
Ф...
3
Предметни
наставник
Наставни
предмет
Преподневна смена:
дан и време
Послеподневна смена:
дан и време
Тимотијевић Ђаковић...
4
Предметни
наставник
Наставни
предмет
Преподневна смена:
дан и време
Послеподневна смена:
дан и време
Бучић Тања Заштита ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Raspored Konsultacije sa Vanrednim učenicima u školskoj 2016/2017. godini

113 views

Published on

Poljoprivredno-hemijska škola, Obrenovac

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Raspored Konsultacije sa Vanrednim učenicima u školskoj 2016/2017. godini

  1. 1. 1 КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА Распоред консултација са ванредним ученицима за школску 2016/2017 годину, усвојен 16.09.2016. године, важи од 19.09.2016. год. Предметни наставник Наставни предмет Преподневна смена: дан и време Послеподневна смена: дан и време Веселиновић Мина Српски језик и књижевност Понедељак 09:00 Понедељак 15:25 Чолић Љиљана Српски језик и књижевност Понедељак 11:00 Понедељак 17:00 Поповић Гордана Енглески језик Среда 10:00 Среда 16:10 Вулета Лидија Руски језик Среда 11:00 Среда 17:10 Радосављевић Милица Латински језик Уторак 8:00 Среда 14:00 Велимировић Миланка Филозофија Грађанско васпитање Четвртак 10:00 Четвртак 16:00 Радовановић Стефан Верска настава Четвртак 10:00 Четвртак 16:10 Јањуш Радош Историја Четвртак 11:00 Четвртак 17:10 Бабић Радина Социологија Устав и права грађана Уторак 11:00 Уторак 17:10 Новаковић Душанка Ликовна култура Петак 09:00 Петак 15:10 Антолич Жељка Аналитичка хемија Петак 11:00 Петак 17:10 Калоперовић Весна Географија Среда 8:10 Среда 14:00 Дилберовић Гордана Физичко васпитање Среда 9:00 Среда 15:10 Матић Мирослав Математика 4.степен Среда 09:00 Среда 15:10 Нешић Ивана Математика 3.степен Петак 9:10 Петак 15:25 Милићевић Смиљка Физика Електротехника Среда 9:10 Среда 15:25 Ристић Читаковић Весна Рачунарство и информатика Среда 11:00 Среда 17:10 Протић Драгана Микробиологија Биологија Ботаника Среда 8:00 Среда 14:00 Звијер Снежана Технологија фармацеутских производа Понедељак 11:00 Понедељак 17:00 Стојадиновић Теодора Органска хемија Аутоматска контрола процеса Уторак 9:10 Уторак 15:25
  2. 2. 2 Предметни наставник Наставни предмет Преподневна смена: дан и време Послеподневна смена: дан и време Живковић Светлана Физичка хемија Аналитичка хемија Уторак 12:00 Уторак 18:00 Томовић Јелена Општа и неорганска хемија Уторак 8:00 Уторак 14:00 Милојевић Миља Машине, апарати и операције за 2. разред Уторак 10:00 Уторак 16:00 Радојичић Гордана Инструменталне методе анализе Аналитичка хемија Среда 12:00 Среда 18:00 Јанковић Александар Техничко цртање и машински елементи Уторак 10:00 Уторак 16:00 Александрић Маријана Загађивање и заштита воде Испитивање тла воде и ваздуха Среда 07:15 Среда 13:30 Остојић Јована Хемија Петак 11:00 Петак 17:00 Николић Милица Организација пословања Загађивање и заштита тла Организација производње Уторак 09:00 Уторак 15:00 Ранковић Јелена Загађивање и заштита ваздуха Машине, апарати и операције Сировине у фармацеутској индустрији Среда 09:00 Среда 15:10 Остојић Јована Загађивање и заштита ваздуха Хемијска технологија Уторак 8:00 Уторак 14:20 Урошевић Младена Биологија Екологија Петак 12:00 Петак 18:00 Љубичић Татјана Обрада меса Прерада меса Објекти и опрема у месарству Тржиште и промет меса Среда 10:00 Среда 16:00 Јараковић Биљана Објекти и опрема у пекарству Исхрана људи Производња пецива колача и тестенина Уторак 09:00 Уторак 15:10
  3. 3. 3 Предметни наставник Наставни предмет Преподневна смена: дан и време Послеподневна смена: дан и време Тимотијевић Ђаковић Гордана Производња хлеба Сиров.у пекарству Здрав.безбед.хране Понедељак 8:00 Понедељак 14:20 Бабић Весна Операције и мерења у пекарству Уторак 11:00 Уторак 17:10 Ћебић Снежана Операције и мерења у пекарству Тржиш.и промет пек.пр Производња хлеба Петак 11:40 Петак 18:00 Марковић Живана Биљна производња 1 Цвећарство Среда 10:00 Среда 16:00 Арсенијевић Биљана Биљна производња 2 Педологија и агрохемија Практична настава Уторак 11:00 Уторак 17:20 Милошевић Александра Сточарство Сточарска производња Сточарство са исхраном Хигијена и нега животиња Практична настава Уторак 09:00 Уторак 15:10 Станојевић Драгана Лековито и зачинско биље Практична настава пољопривреда Понедељак 9:00 Понедељак 15:15 Тица Јасмина Агрохемија са филозофијомбиља Повртарство Практична настава Уторак 11:00 Уторак 17:10 Ђорђевић Илона Цвећарство Декоративна дендрологија Биодекорација Понедељак 09:00 Понедељак 15:00 Паучковић Александар Пољопривредна техника Понедељак 10:00 Понедељак 16:00 Остојић Данка Предузетништво Организација са менаџментом Аграрни туризам Организација производње и продаје Уторак 8:00 Уторак 14:20
  4. 4. 4 Предметни наставник Наставни предмет Преподневна смена: дан и време Послеподневна смена: дан и време Бучић Тања Заштита биља Четвртак 9:00 Четвртак 15:20 Стевановић Душан Практична настава Уторак 11:00 Уторак 17:10 Куртешанин Драган Практична настава Уторак 11:00 Уторак 17:10 Манојловић Владимир Практична настава-пољопривреда Наводњавање Среда 9:10 Среда 15:25 Вулетић Биљана Педологија Декоративна дендрологија Паркарство Дендрологија са расадничарством Четвртак 11:00 Четвртак 17:10 Филиповић Мићовић Татјана Анатомија и физиологија Породиљство Практична настава Среда 09:00 Среда 15:10 Радосављевић Владимир Практична настава Понедељак 8:10 Понедељак 14:15 Лидија Вуковић Патологија Практична настава Понедељак 11:00 Понедељак 17:00 Жарко Угарковић Фармакологија Болести животиња Хирургија Практична настава Понедељак 9:10 Понедељак 15:25

×