Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raspored izvodjenja pripremne nastave, maturski i završni ispiti, školska 2016/2017. godina

33 views

Published on

Raspored izvodjenja pripremne nastave, maturski i završni ispiti, školska 2016/2017. godina

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Raspored izvodjenja pripremne nastave, maturski i završni ispiti, školska 2016/2017. godina

  1. 1. Распоред извођења припремне наставе за полагање завршних и матурских испита Одељ. Наставни предмет Наставник Дан Време Место 4/4 Прерада и одлагање чврстог отпада Гордана Радојичић Среда 12.30-13.15 Учионица 4/3 Лековито и зачинско биље Драгана Станојевић Среда 12.30-13.15 Учионица 4/5 Аутоматска контрола процеса Теодора Стојадиновић Среда 12.30-13.15 Учионица 4/4 Загађивање и заштита воде Маријана Александрић Четвртак, 25.05.2017. 12.30- 13.15 Учионица 4/4 Загађивање и заштита ваздуха Маријана Александрић Петак, 26.05.2017. 12.30- 13.15 Учионица 4/4 Хемијска технологија Јована Остојић Четвртак 12.30- 13.15 Учионица 4/5 Биохемија Јована Остојић Среда 12.30- 13.15 Учионица 4/5 Машине, апарати и операције Јелена Ранковић Уторак 12.30- 13.15 Учионица 4/4 Загађивање и заштита тла Милица Николић Среда 12.30- 13.15 Учионица 4/4 Прерада и одлагање отпадних вода Милица Николић Четвртак 12.30- 13.15 Учионица 4/5 Општа и неорганска хемија Милица Николић Петак 12.30- 13.15 Учионица 4/1 Српски језик и књижевност Мина Веселиновић Среда 12.30- 13.15 Учионица 4/2 Српски језик и књижевност Мина Веселиновић Четвртак 12.30- 13.15 Учионица 4/3 Српски језик и књижевност Љиљана Чолић Понедељак 12.00-13.20 Учионица 4/4 Српски језик и књижевност Љиљана Чолић Среда 12.00-13.20 Учионица 4/5 Српски језик и књижевност Љиљана Чолић Петак 12.00-13.20 Учионица 4/5 Математика Мирослав Матић Среда 3. час Учионица 4/2 Сточарска производња Александра Милошевић Понедељак Четвртак од 8.00 Грабовац 4/5 Технологија фармацеутских производа Снежана Звијер Среда 12.30- 13.20 Лабораторија 4/5 Микробиологија Драгана Протић Среда 12.30- 13.15 Учионица
  2. 2. Одељ. Наставни предмет Наставник Дан Време Место 4/2 Пољопривредна техника Слободан Живановић 30.05.2017. 02.06.2017. 11.00-12.30 11.00-12.30 Грабовац 4/2 Биљна производња 2 Биљана Арсенијевић 10.00-11.00 Грабовац 4/2 Заштита биља Драган Куртешанин Четвртак, 23.05.2017. 10.00-10.45 Грабовац 4/3 Повртарство Јасмина Тица Понедељак 11.30- 12.30 Учионица 4/2 Биљна производња 1 Живана Марковић четвртак, 18.05.2017. 11.00-12.00 Грабовац 4/1 Болести Животиња Жарко Угарковић Понедељак Четвртак 3. час 5. и 6. час Учионица 4/1 Породиљство Татјана Мићовић Филиповић 25.05.2017. 26.05.2017. 12.00-13.30 Грабовац 4/1 Основи хирургије Владимир Радосављевић 25.05.2017. 30.05.2017. 11.00-12.30 11.00-12.30 Грабовац 3/6 Производња пецива, колача и тестенина Гордана Тимотијевић Ђаковић Понедељак 12:30-13:15 Школска пекара Распоред усвојен на седници Наставничког већа 12.05.2017.године Распоред важи од 13.05.2017. године Директор Школе, ____________________________ Драгољуб Златановић, дипл.инж.

×