Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raspored dopunske nastave u prvom polugodištu školske 2016/2017. godine

52 views

Published on

Poljoprivredno-hemijska škola

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Raspored dopunske nastave u prvom polugodištu školske 2016/2017. godine

  1. 1. Распоред извођења допунске наставе у Пољопривредно-хемијској школи за прво полугодиште школске 2016/2017. године Усвојен 11.10.2016. године Важи од 12.10.2016. године Наставни предмет Наставник Дан Време Место Српски језик и књижевност Љиљана Чолић среда 12.40-13.20 учионица Српски језик и књижевност Драгана Живковић уторак 12.40-13.20 учионица четвртак 12.40-13.20 Српски језик и књижевност Мина Веселиновић понедељак 12.30-13.15 учионица уторак 12.30-13.15 Српски језик и књижевност Сања Стевановић понедељак 12.30-13.15 учионица Енглески језик Гордана Поповић понедељак 12.40-13.20 учионица уторак 12.40-13.20 Енглески језик Мирјана Симић четвртак 12.30-13.15 учионица Енглески језик Јагода Михајловић уторак 12.45-13.20 учионица среда 12.45-13.20 Руски језик Лидија Вулета среда 12.45-13.20 учионица Филозофија Велимировић Миланка среда 12.45-13.20 учионица Социологија, устав и права грађана Радина Бабић петак 12.45-13.20 учионица Историја Радош Јањуш среда 12.45-13.20 учионица петак 12.30-13.15 Географија Калоперовић Весна уторак 12.45-13.20 учионица Физичко васпитање Дилберовић Гордана понедељак 12.45-13.20 Фискултурна сала среда 12.45-13.20 Физичко васпитање Небојша Петрашевић уторак 12.30-13.15 Фискултурна сала Математика Мирослав Матић понедељак 12.30-13.15 учионица Математика Маја Радојичић четвртак 12.40-13.25 учионица петак 12.30-13.15 учионица Математика Ивана Нешић среда 12.45-13.20 учионица Рачунарство и информатика Весна Ристић Читаковић понедељак 12.30-13.15 кабинет уторак 12.30-13.15 Рачунарство и информатика Тања Старчевић уторак 12.30-13.15 кабинет Физика Смиљка Милићевић четвртак 12.30-13.15 учионица петак 12.30-13.15 Биологија Драгана Протић понедељак 12.30-13.15 учионица Биологија, екологија Младена Урошевић петак 12.30-13.15 учионица Снежана Звијер понедељак 12.30-13.15 лабораторија
  2. 2. Технологија фармацеутских производа уторак 12.30-13.15 Физичка хемија, Аналитичка хемија Светлана Живковић понедељак 12.30-13.15 лабораторија Општа и неорганска хемија, машине Јелена Томовић петак 12.40-13.25 учионица Инструменталне методе анализе, Аналитичка хемија Гордана Радојичић среда 12.30-13.15 лабораторија Органска хемија Теодора Стојадиновић уторак 12.30-13.25 учионица четвртак 12.30-13.15 учионица Општа и неорганска хемија Николић Милица понедељак 12.30-13.15 лабораторија Машине,апарати и операције Јелена Ранковић четвртак 12.30-13.15 учионица Сировине за фармацеутске производе петак 12.30-13.15 учионица Прерада и одлагање чврстог отпада Маријана Александрић понедељак 12.30-13.15 учионица Загађивање и заштита воде уторак 12.30-13.15 учионица Техничко цртање и машински елементи Александар Јанковић уторак 12.30-13.15 учионица Хемија Јована Остојић уторак 12.30-13.15 учионица Хемијска технологија петак 12.30-13.15 учионица Машине, апарати и операције Миља Милојевић уторак 12.30-13.15 учионица Физичка хемија четвртак 12.30-13.15 учионица Биљна производња 1, цвећарство Живана Марковић понедељак 12.30-13.15 учионица Педологија и агрохемија Арсенијевић Биљана среда 12.30-13.15 учионица Сточарство са исхраном Александра Милошевић уторак 12.30-13.15 учионица Лековито и зачинско биље, цвећарство Драгана Станојевић уторак 12.30-13.15 учионица Повртарство, цвећарство Јасмина Тица петак 12.30-13.15 учионица Декоративна дендрологија Илона Ђорђевић среда 12.30-13.15 шклоско имање Биодекорација среда 12.30-13.15 учионица Пољопривредна техника, мотори Паучковић Александар понедељак 12.30-13.15 учионица Пољопривредне машине Живановић Слободан петак 12.30-13.15 учионица Аграрни туризам Данка Остојић понедељак 12.30-13.15 учионица Предузетништво среда 12.30-13.15
  3. 3. Дек.дендрологија, паркарство Биљана Вулетић уторак 12.30-13.15 учионица Заштита биља Тања Бучић среда 12.30-13.15 учионица Практична настава, Биљна производња 1 Душана Стевановић среда,петак 12.30-13.15 шклоско имање Практична настава Драган Куртешанин петак 12.30-13.15 шклоско имање Практична настава Владимир Манојловић понедељак 12.30-13.15 шклоско имање Пољопривредна техника среда 12.30-13.15 учионица Анатомија, породиљство Татјана Мићовић Филиповић среда 12.30-13.15 учионица Патологија Лидија Вуковић четвртак 12.30-13.15 учионица Болести животиња, фармакологија Жарко Угарковић четвртак 12.30-13.15 учионица Епизоотиологија, Владимир Радосављевић уторак 12.30-13.15 учионица Основи хирургије понедељак 12.30-13.15 Сировине у месарству, операције и мерења у мес. Татјана Љубичић четвртак 12.30-13.15 учионица Производња пецива,колача и тестенина Гордана Тимотијевић Ђаковић петак 12.30-13.15 учионица Објекти и опрема у пекарству Биљана Јараковић уторак 12.30-13.15 учионица Производња хлеба четвртак 12.30-13.15 учионица Тржиште и промет пекарских производа Снежана Ћебић среда 12.00-13.30 учионица Здравствена безбедност хране петак 12.00-13.30 учионица Сировине у пекарству, операције и мерења у пекарс. Весна Бабић уторак 12.30-13.15 учионица

×