Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raspored dodatne nastave u prvom polugodištu školske 2016/2017. godine

33 views

Published on

Poljoprivredno-hemijska škola

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Raspored dodatne nastave u prvom polugodištu školske 2016/2017. godine

  1. 1. Распоред извођења додатне наставе у Пољопривредно-хемијској школи за прво полугодиште школске 2016/2017. године Усвојен 11.10.2016. године Важи од 12.10.2016. године Наставни предмет Наставник Дан Време Место Српски језик и књижевност Драгана Живковић среда 12.40-13.25 учионица Српски језик и књижевност Мина Веселиновић четвртак 12.30-13.15 учионица Српски језик и књижевност Сања Стевановић уторак 12.30-13.15 учионица Енглески језик Гордана Поповић четвртак 12.40-13.25 учионица среда 12.40-13.25 Енглески језик Мирјана Симић уторак 12.30-13.15 учионица Енглески језик Јагода Михајловић четвртак 12.40-13.25 учионица Ликовна култута Душанка Новаковић петак 12.30-13.15 учионица Филозофија Миланка Велимировић среда 12.40-13.25 учионица Верска настава Слађана Которчевић уторак 12.30-13.15 учионица Верска настава Стефан Радовановић среда 12.40-13.25 учионица Социологија, устав и права грађана Радина Бабић четвртак 12.40-13.25 учионица Историја Радош Јањуш петак 12.30-13.15 учионица Физичко васпитање Гордана Дилберовић уторак 12.30-13.15 фискултурна салапетак 12.30-13.15 Физичко васпитање Биљана Павловић петак 12.30-13.15 фискултурна сала Физичко васпитање Небојша Петрашевић петак 12.30-13.15 фискултурна сала Математика Мирослав Матић среда 12.30-13.15 учионица Математика Маја Радојичић среда 12.40-13.25 учионица четвртак 12.40-13.25 Математика Нешић Ивана петак 12.30-13.15 учионица Рачунарство и информатика Весна Ристић Читаковић понедељак 12.30-13.15 кабинет среда 12.30-13.15 Рачунарство и информатика Тања Старчевић уторак 12.30-13.15 кабинет Физика Смиљка Милићевић понедељак 12.30-13.15 учионица петак 12.30-13.15
  2. 2. Технологија фармацеутских производа Снежана Звијер петак 13.00-13.45 лабораторија Физичка хемија, Аналитичка хемија Светлана Живковић среда 12.30-13.15 лабораторија Општа и неорганска хемија Јелена Томовић среда 12.40-13.25 учионица Инструменталне методе анализе, Аналитичка хемија Гордана Радојичић петак 12.30-13.15 лабораторија Органска хемија Теодора Стојадиновић понедељак 12.30-13.25 учионица петак 12.30-13.15 Машине,апарати и операције Јелена Ранковић уторак 12.30-13.15 учионица Прерада и одлагање чврстог отпада Маријана Александрић среда 12.30-13.15 учионица Хемија Јована Остојић среда 12.30-13.15 учионица Физичка хемија Миља Милојевић петак 12.30-13.15 учионица Педологија и агрохемија Арсенијевић Биљана среда 12.30-13.15 учионица Сточарска производња Александра Милошевић четвртак 12.30-13.15 учионица, школско имање Цвећарство, Биљна производња 1 Драгана Станојевић петак 12.30-13.15 школско имање Повртарство, цвећарство Јасмина Тица среда 12.30-13.15 школско имање Биодекорација Илона Ђорђевић среда 12.30-13.15 учионица Предузетништво Данка Остојић четвртак 12.30-13.15 учионица Аграрни туризам петак 12.30-13.15 Практична настава Душана Стевановић уторак 12.30-13.15 школско имање четвртак 12.30-13.15 Практична настава Владимир Манојловић уторак 12.30-13.15 школско имање петак 12.30-13.15 Породиљство Татјана Мићовић Филиповић петак 13.30-14.15 учионица Болести животиња Жарко Угарковић петак 13.30-14.15 учионица Епизоотиологија, основи хирургије Владимир Радосављевић среда 12.30-13.15 школско имање Сировине у месарству Татјана Љубичић понедељак 12.30-13.15 учионица
  3. 3. Производња пецива,колача и тестенина Гордана Тимотијевић Ђаковић понедељак 12.30-13.15 учионица Објекти и опрема у пекарству Биљана Јараковић уторак 12.30-13.15 пекара, учионица Производња хлеба четвртак 12.30-13.15 Тржиште и промет пекарских производа Снежана Ћебић понедељак 12.00-13.30 учионица Сировине у пекарству Весна Бабић петак 12.30-13.15 учионица

×