Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raspored časova odeljenjskog starešine u školskoj 2016/2017. godini

67 views

Published on

Poljoprivredno-hemijska škola, Obrenovac

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Raspored časova odeljenjskog starešine u školskoj 2016/2017. godini

  1. 1. Пољопривредно-хемијска школа Усвојен 16.09.2016. Обреновац 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1. Вуковић Лидија 1/1 1/1 2. Паучковић Александар 1/2 1/2 3. Станојевић Драгана 1/3 1/3 4. Томовић Јелена 1/4 1/4 5. Матић Мирослав 1/5 1/5 6. Љубичић Татјана 1/6 1/6 7. Милошевић Александра 2/1 2/1 8. Калоперовић Весна 2/2 2/2 9. Тица Јасмина 2/3 2/3 10. Радојичић Гордана 2/4 2/4 11. Чолић Љиљана 2/5 2/5 12. Нешић Ивана 2/6 2/6 13. Угарковић Жарко 3/1 3/1 14. Арсенијевић Биљана 3/2 3/2 15. Вулетић Биљана 3/3 3/3 16. Живковић Светлана 3/4 3/4 17. Живковић Драгана 3/5 3/5 18. Тимотијевић Ђаковић Гордана 3/6 3/6 19. Филиповић Мићовић Татјана 4/1 4/1 20. Бучић Тања 4/2 4/2 21. Марковић Живана 4/3 4/3 22. Николић Милица 4/4 4/4 23 Протић Драгана 4/5 4/5 Ред.бр. НАСТАВНИК Од.ст ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК Р А С П О Р Е Д Ч А С О В А OДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ Важи од 19.09.2016.

×