Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Распоред, пракса, друго полугодиште, 2017/2018

27 views

Published on

Распоред

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Распоред, пракса, друго полугодиште, 2017/2018

  1. 1. Обреновац 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1. Љубичић Татјана 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2. Јараковић Биљана 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 3. Тимотијевић Ђаковић Гордана 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 4. Бабић Весна 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 5. Ћебић Снежана 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 6. Марковић Живана 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 7. Арсенијевић Биљана 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 8. Милошевић Александра 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 9. Станојевић Драгана 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/2 2/2 2/2 2/2 10. Тица Јасмина 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 11. Ђорђевић Илона 3/2 3/2 3/2 3/2 12. Паучковић Александар 2/2 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 13. Бучић Тања 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 14. Стевановић Душан 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 4/3 4/3 4/3 4/3 4/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 2/2 2/2 2/2 2/2 15. Куртешанин Драган 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 16. Манојловић Владимир 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 17. Вулетић Биљана 4/3 4/3 4/3 4/3 4/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 18. Филиповић Мићовић Татјана 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 19. Вуковић Лидија 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 20. Угарковић Жарко 3/1 3/1 3/1 3/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 21. Радосављевић Владимир 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 22. Живановић Слободан 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 легенда 3/6 Напомена :Одељење 3/6 је комбиновано (прерада хране-пекар) и пољопривреда (руковалац механичар пољопривредне технике и цвећар вртлар) практична настава ветерина ______________________ Драгољуб Златановић, дипл.инж Директор, Пракса 2/3, 3/1 Бр.час. ЧЕТВРТАК практична настава прерада хране практична настава пољопривреда УТОРАК СРЕДА Пракса 2/1, 3/6 Пракса 1/3,2/6, 3/2,4/2 Пракса 1/6 2/2,2/3,3/6,4/1 Р А С П О Р Е Д Ч А С О В А ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ Пољопривредно-хемијска школа ПЕТАК Пракса 2/6, 3/3, 4/3НАСТАВНИК Од.ст Ред.бр. Разматран и усвојен 09.02.2018. Важи од 12.02.2018. ПОНЕДЕЉАК

×