Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Распоред, додатна, друго полугодиште 2017/2018

20 views

Published on

Распоред

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Распоред, додатна, друго полугодиште 2017/2018

  1. 1. Распоред извођења додатне наставе за школску 2017/2018. годину Наставни предмет Наставник Дан Време Место Српски језик и књижевност Мина Веселиновић Четвртак 12.30-13.15 Учионица Физика Смиљка Милићевић Понедељак 12.30-13.15 Учионица Физичка хемија Светлана Живковић Уторак 12.30-13.15 Учионица Општа и неорганска хемија Милица Николић Уторак 12.30-13.15 Учионица Производња хлеба Биљана Јараковић Четвртак, Петак 12.30-13.15 Учионица Загађивање и заштита ваздуха Миља Милојевић Петак 12.30-13.20 Учионица Физичка хемија Миља Милојевић Четвртак 12.30-13.15 Учионица Енглески језик Мирјана Симић Понедељак 12.35-13.20 Учионица Фармакологија Жарко Угарковић Петак 12.30-13.15 Учионица Српски језик и књижевност Маријана Славковић Уторак 12.30-13.15 Учионица Математика Маја Радојичић Среда 12.40-13.25 Кабинет Сировине у пекарству Весна Бабић Петак 12.30-13.15 18.50-19.30 Учионица Машине, апарати и операције Јелена Томовић Петак 12.30-13.15 Учионица Општа и неорганска хемија Јелена Ранковић Среда 12.30-13.15 Учионица Болести животиња- 3. разред Жарко Угарковић Уторак 12.30-13.15 Учионица Устав и права грађана Радина Бабић Среда 12.30-13.15 Учионица Историја Радош Јањуш Понедељак 12.30-13.15 Учионица Енглески језик Јагода Михајловић Понедељак 12.30-13.15 Учионица Аналитичка хемија Гордана Радојичић Понедељак 12.30-13.15 Учионица Физичка хемија Гордана Радојичић Среда Пре часова Учионица Анатомија и физиологија Татјана Мићовић Филиповић Петак 12.35-13.20 Учионица Породиљство Татјана Мићовић Филиповић Понедељак После 5.сата практичне наставе Школско имање
  2. 2. Наставни предмет Наставник Дан Време Место Сточарска производња Александра Милошевић Четвртак 12.30-13.15 Учионица Производња пецива, колача и тестенина Гордана Тимотијевић Ђаковић Четвртак 12.30-13.15 Учионица Латински језик Милица Радосављевић Уторак, Среда 12.30-13.15 Учионица Прерада и одлагање отпадних вода Маријана Александрић Четвртак 12.30-13.15 Учионица Здравствена безбедност хране Снежана Ћебић Среда 12.00-13.30 Учионица Епизоотиологија Владимир Радосављевић Среда 14.15-15.00 Школско имање Основи хирургије Владимир Радосављевић Понедељак 12.15-13.00 Школско имање Биљна производња 1- практична настава Драгана Станојевић Петак 14.00-15.00 Школско имање Хемија, Хемијска технологија, Биохемија Јована Остојић Среда 12.30-13.15 13.20-14.05 Учионица Физичко васпитање Гордана Дилберовић Среда 12.30-13.15 Фискултурна сала Обрада меса Татјана Љубичић Петак 12.30-13.15 Учионица Информатика и рачунарство Весна Ристић Читаковић Петак 12.30-13.15 Кабинет Практична настава Владимир Манојловић Среда, Петак 12.30-13.30 Школско имање Математика Мирослав Матић Среда, Четвртак 12.30-13.15 Учионица Физичко васпитање Небојша Петрашевић Среда, Четвртак 12.30-13.20 Фискултурна сала Контрола квалитета, сировина и производа Зорица Орлић Понедељак 12.30-13.15 Учионица ***Напомена: Додатна настава се одржава као претчас у другој смени (12.30-13.15), а у првој смени за време 7. часа (у случају да ученици и предметни наставници немају по распореду 7. час) Распоред разматран и усвојен 09.02.2018. године Распоред важи од 12.02.2018. године Директор школе, _______________________ Драгољуб Златановић,дипл.инж.

×