Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Распоред, допунска, друго полугодиште 2017/2018

23 views

Published on

распоред

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Распоред, допунска, друго полугодиште 2017/2018

  1. 1. Распоред извођења допунске наставе за школску 2017/2018. годину Наставни предмет Наставник Дан Време Место Српски језик и књижевност Мина Веселиновић Петак 12.30-13.15 Учионица Физика Смиљка Милићевић Среда 12.30-13.15 Учионица Српски језик и књижевност Љиљана Чолић Среда, Петак 12.35-13.20 Учионица Физичка хемија Светлана Живковић Уторак 12.30-13.15 Учионица Инструменталне методе анализе Светлана Живковић Петак 12.30-13.15 Учионица Општа и неорганска хемија Милица Николић Понедељак 12.30-13.15 Учионица Технологија фармацеутских производа Милица Николић Среда 12.30-13.15 Учионица Српски језик и књижевност Сања Стевановић Понедељак (у другој смени) 11.45-12.30 12.35-13.20 Учионица Операције и мерања у месарству, Здравствена безбедност хране Биљана Јараковић Среда 12.30-13.15 Учионица Производња хлеба Биљана Јараковић Понедељак 12.30-13.15 Учионица Болести животиња Лидија Вуковић Четвртак 12.30-13.15 Учионица Машине, апарати и операције Миља Милојевић Среда (у другој смени) 12.30-13.15 Учионица Физичка хемија Миља Милојевић Среда 12.30-13.15 Учионица Енглески језик Мирјана Симић Уторак, Среда 12.35-13.20 Учионица Фармакологија Жарко Угарковић Понедељак 12.30-13.15 Учионица Српски језик и књижевност Маријана Славковић Понедељак 12.30-13.15 Учионица Математика Маја Радојичић Понедељак, Четвртак 12.40-13.25 Учионица Објекти и опреме у пекарству Весна Бабић Петак 12.30-13.15 Учионица Сировине у пекарству Весна Бабић Среда 12.30-13.15 Учионица Географија Весна Калоперовић Среда 12.30-13.15 18.45-19.15 Учионица Лековито и зачинско биље Драгана Станојевић Среда (у другој смени) 12.30-13.15 Учионица
  2. 2. Наставни предмет Наставник Дан Време Место Пољопривредна техника- 1. разред Александар Паучковић Уторак 12.35-13.20 Учионица Пољопривредна техника 2.- разред Александар Паучковић Понедељак 12.35-13.20 Учионица Пољопривредна техника- 4. разред Александар Паучковић Среда 12.35-13.20 Учионица Цвећарство Илона Ђорђевић Уторак 12.30-13.15 Учионица Дендрологија са расадничарством Илона Ђорђевић Среда 12.30-13.15 Учионица Машине, апарати и операције - 35 Јелена Томовић Среда 12.30-13.15 Учионица Машине, апарати и операције- 34 Јелена Томовић Уторак 12.30-13.15 Учионица Аналитичка хемија- 24 Јелена Томовић Четвртак 12.30-13.15 Учионица Општа и неорганска хемија Јелена Ранковић Понедељак 12.30-13.15 Учионица Болести животиња- 3. разред Жарко Угарковић Четвртак 12.30-13.15 Учионица Технологија фармацеутских производа Јелена Ранковић Понедељак 12.35-13.20 Учионица Организација са менаџментом Данка Остојић Понедељак 12.30-13.15 Учионица Организација производње и продаје Данка Остојић Четвртак 12.30-13.15 Учионица Предузетништво Данка Остојић Петак 12.30-13.15 Учионица Социологија са правима грађана Радина Бабић Четвртак 12.30-13.15 Учионица Енглески језик Гордана Поповић Петак 12.40-13.25 Учионица Историја Радош Јањуш Среда 12.30-13.15 Учионица Енглески језик Јагода Михајловић Уторак 12.30-13.15 Учионица Аналитичка хемија Гордана Радојичић Уторак 12.30-13.15 Учионица Физичка хемија Гордана Радојичић Четвртак 12.30-13.15 Учионица Прерада и одлагање чврстог отпада Гордана Радојичић Четвртак 12.30-13.15 Учионица Анатомија и физиологија Татјана Мићовић Филиповић Петак 12.35-13.20 Учионица Породиљство Татјана Мићовић Филиповић Понедељак После 5.сата практичне наставе Школско имање
  3. 3. Наставни предмет Наставник Дан Време Место Сточарство са исхраном Александра Милошевић Петак 12.30-13.15 18.50-19.35 Учионица Хигијена и нега животиња Александра Милошевић Петак 12.30-13.15 Учионица Педологија и агрохемија Биљана Арсенијевић Среда 12.30-13.15 Учионица Хемија Гордана Тимотијевић Ђаковић Уторак 12.30-13.15 Учионица Латински језик Милица Радосављевић Уторак, Среда 12.30-13.15 Учионица Испитивање тла, воде и ваздуха Маријана Александрић Петак 12.30-13.15 Учионица Загађивање и заштита тла Маријана Александрић Среда 12.30-13.15 Учионица Операције и мерења у пекарству Снежана Ћебић Понедељак 12.35-13.20 Учионица Исхрана људи Снежана Ћебић Уторак 12.35-13.20 Учионица Епизоотиологија Владимир Радосављевић Четвртак 12.30-13.15 Учионица Основи хирургије Владимир Радосављевић Понедељак 12.15-13.00 Школско имање Биологија Драгана Протић Понедељак 12.30-13.15 Учионица Математика Мирослав Матић Понедељак, Петак 12.35-13.20 Учионица Биљна производња 1 Живана Марковић Среда 12.30-13.15 Учионица, Кабинет Цвећарство Живана Марковић Петак 12.40-13.30 Учионица, Кабинет Биљна производња 2 Биљана Арсенијевић Четвртак 10.00-10.45 Школско имање Цвећарство Јасмина Тица Среда 12.30-13.15 Учионица Декоративна дендрологија Биљана Вулетић Среда 12.30-13.15 Учионица Дендрологија са расадничарством Биљана Вулетић Среда 12.30-13.15 Учионица Паркарство Биљана Вулетић Уторак 12.30-13.15 Учионица Подизање и нега зелених површина Биљана Вулетић Уторак 12.30-13.15 Учионица Заштита биља Тања Бучић Среда (у другој смени) 12.30-13.20 Учионица
  4. 4. Наставни предмет Наставник Дан Време Место Хемија, Хемијска технологија, Биохемија Јована Остојић Уторак, Четвртак 12.30-13.15 Учионица Обрада меса Татјана Љубичић Понедељак 12.30-13.15 Учионица Сировине у месарству Татјана Љубичић Среда 12.30-13.15 Учионица Физичко васпитање Гордана Дилберовић Понедељак 12.30-13.15 Фискултурна сала Рачинарство и информатика Весна Ристић Читаковић Уторак, Четвртак 12.30-13.15 Кабинет Наводњавање Владимир Манојловић Понедељак 12.35-13.20 Учионица Пољопривредна техника Владимир Манојловић Уторак 12.35-13.20 Учионица Математика Александар Јанковић Среда 12.35-13.20 Учионица Физичко васпитање Небојша Петрашевић Петак 12.30-13.20 Фискултурна сала Органска хемија Зорица Орлић Уторак 12.30-13.15 Учионица ***Напомена: Допунска настава се одржава као претчас у другој смени (12.30-13.15), а у првој смени за време 7. часа (у случају да ученици и предметни наставници немају по распореду 7. час) Распоред разматран и усвојен 09.02.2018. године Распоред важи од 12.02.2018. године Директор школе, _______________________ Драгољуб Златановић,дипл.инж.

×