Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Распоред, друго полугодиште, 2017/2018

114 views

Published on

Распоред

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Распоред, друго полугодиште, 2017/2018

  1. 1. Пољопривредно-хемијска школа Р А С П О Р Е Д Ч А С О В А у О б р е н о в ц у - за школску 2017/2018. годину Разматран и усвојен: 09.02.2018.године Важи од: 12.02.2018.године Ред.бр НАСТАВНИК одељ. ст. П О Н Е Д Е Љ А К У Т О Р А К С Р Е Д А Ч Е Т В Р Т А К П Е Т А К Блок настава Проф. пракса Прак. наст. 23 31 Прак. наст. 26 33 43 Прак. наст. 21 36 Прак. наст. 13 26 32 42 Прак. наст. 16 22 23 36 41 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Веселиновић Мина 21 21 24 22 41 25 45 25 41 22 41 24 24 45 25 22 45 21 2. Чолић Љиљана 35 15 11 11 35 34 34 35 31 14 14 31 31 35 35 14 11 15 15 34 3. Лазић Д.(Стевановић С.) 12 32 12 42 42 33 32 44 43 12 33 12 43 12 33 43 42 44 32 44 4. Славковић Маријана 13 26 23 13 16 16 23 36 36 16 13 26 5. Поповић Гордана 14 34 32 24 14 32 21 11 44 41 41 24 31 11 14 44 21 31 34 14 6. Штајцар К.(Симић М.) 36 ц 36 13 12 13 22 42 23 23 22 26 12 42 26 7. Михаjловић Јагода 43 33 25 15 35 45 45 15 43 16 16 35 33 25 8. Радосављевић Милица 12 11 9. Велимировић Миланка 11 4 12 5 34 6 13 6 414 5 45 43 44 45 31 2 44 43 10. Которчевић Слађана 11 15 34 13 44 5 21 11. Ђурић Стефан 14 12 36 35 16 41 22 42 3 25 23 26 33 31 2 24 12. Јањуш Радош 24 14 25 16 11 13 24 15 13 12 25 12 16 14 11 15 13 21 21 13. Бабић Радина 41 42 36 ц 36пр 35 34 42 35 41 33 34 43 44 33 45 14. Новаковић Душанка 25 24 15. Антолич Жељка 15 14 16. Калоперовић Весна 13 11 36 пр 15 13 14 12 11 15 14 12 17. Дилберовић Гордана 26 13 15 14 35 42 13 32 14 33 31 34 15 31 34 42 32 26 33 35 18. Павловић Биљана 23 16 45 25 24 16 12 23 24 25 12 45 19. Петрашевић Небојша 11 36 21 44 36 п 21 41 22 11 44 26 п 41 36 22 43 41 41 43 21 21 20. Матић Мирослав 25 45 45 34 35 35 25 25 35 15 15 14 14 45 25 25 15 14 34 34 21. Радојичић Маја 44 44 32 22 23 22 11 24 12 44 21 12 23 24 24 21 11 32 22. Милићевић Смиљка 35 11 12 16 24 25 14 13 15 16 14 11 35 25 12 13 24 15 23. Ристић Читаковић Весна 14 14 12 12 44 44 15 15 16 16 13 13 11 11 11 11 44 44 13 13 24. Старчевић Тања 14 14 12 12 15 15 16 16 25. Протић Драгана 12 33 11 15 14 15 11 34 33 14 34 34 34 34 12 13 25 25 25 25 26. Урошевић Младена 12 21 36 пр 27. Николић Милица 15 15 15 15 35 24 35 35 35 15 15 15 15 15 35 35 35 35 24 15 15 35 28. Живковић Светлана 44 44 35 24 44 44 44 44 44 44 35 35 35 35 35 24 44 44 44 44 44 24 29. Томовић Јелена 24 24 34 34 34 34 24 24 24 24 34 24 35 35 24 34 35 35 35 35 24 25 30. Радојичић Гордана 34 25 25 25 34 34 25 45 34 25 25 25 34 45 34 25 45 45 45 25 34 44 31. Орлић Зорица 25 25 25 24 24 24 24 24 25 25 25 25 45 • 45 • 45 • 45 • 15 15 15 15 25 24 25 32. Животић Ана(Остојић Ј.) 34 35 12 13 22 13 22 33 43 43 33 21 12 11 21 11 21 34 35 12 35 33. Милојевић Миља 25 44 34 44 34 45 • 45 • 45 • 45 • 25 34 34 34 34 25 25 25 25 1525 34 44 34. Филиповић Невена 45 14 14 14 14 45 24 24 24 14 44 35. Ранковић Јелена 45 14 35 45 45 45 45 14 14 14 14 45 45 14 45 14 35 14 14 35 45 36. Александрић Маријана 44 34 34 44 44 34 24 44 44 24 34 44 44 44 24 24 24 44 44 34 44
  2. 2. 37. Јанковић Александар 36 пр 13 26 42 13 42 16 41 31 13 41 14 14 15 15 16 26 31 38. Љубичић Татјана 26 26 16 16 26 26 26 26 26 26 26 16 16 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 39. Јараковић Биљана 26 26 26 16 26 26 26 26 26 26 26 26 26 16 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 40. Ђаковић Т. Гордана 16 16 16 36 п 36 п 36 п 36 п 36 п 36 п 36 п 36 п 16 36 п 36 п 36 п 36 п 36 п 36 п 36 п 36 п 36 п 26 36 41. Бабић Весна 16 16 26 26 16 16 16 16 16 16 16 42. Ћебић Снежана 16 16 16 36 п 26 26 16 36 п 16 26 м 16 16 16 16 16 16 16 16 16 26 36 43. Марковић Живана 33 43 13 33 33 33 33 33 33 22 43 13 22 22 22 22 13 33 43 13 22 44. Арсенијевић Биљана 42 32 12 32 32 32 32 42 42 12 42 32 32 32 32 32 32 32 32 32 12 12 13 32 32 45. Милошевић Александра 31 21 11 21 42 42 11 11 42 31 31 42 42 42 42 42 42 42 42 42 21 11 31 11 46. Станојевић Драгана 23 23 23 23 23 23 23 36 ц 33 43 43 43 23 36 ц 43 22 22 22 22 22 22 22 22 22 12 47. Тица Јасмина 33 36 р 43 33 33 33 33 33 43 23 23 23 23 33 23 22 22 33 43 1322,33343 12 48. Ђорђевић Илона 32 43 43 36 ц 33 33 36 ц 36 ц 23 23 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 43 32 32 49. Паучковић Александар 22 22 22 22 22 22 22 42 22 12 42 42 42 12 22 36 р 36 р 36 р 36 р 36 р 36 р 36 р 12 22 36 22 50. Остојић Данка 42 42 43 36 рп 36 ц 42 42 31 31 41 41 41 41 36 пр 36 ц 43 42 43 11 51. Бучић Тања 13 22 22 22 22 36 р 36 р 12 36 ц 36 ц 36 р 32 32 13 13 13 13 13 13 13 12 33 12 12 52. Стевановић Душан 23 23 23 23 23 23 43 43 43 43 43 13 13 13 13 13 13 22 22 22 22 22 22 13 36 22 53. Куртешанин Драган 36 ц 36 ц 36 ц 36 ц 36 ц 36 ц 122332,3,6 32 54. Манојловић Владимир 32 32 32 32 23 36 ц 36 ц 36 ц 36 ц 36 ц 36 ц 23 22 22 23 23 23 23 23 12 22 33 12 55. Вулетић Биљана 43 33 43 43 36 ц 33 33 43 43 43 43 43 43 23 33 33 33 36 ц 23 23 23 23 23 23 12 56. Филиповић М. Татјана 11 31 31 31 31 31 31 31 31 31 11 31 11 11 11 11 11 31 11 31 11 11 31 57. Вуковић Лидија 21 31 31 31 31 31 21 41 21 41 41 41 41 41 21 41 41 41 41 41 41 41 31 31 58. Угарковић Жарко 41 21 31 31 31 31 31 31 31 21 21 21 21 21 21 21 31 41 31 31 21 31 31 41 21 59. Радосављевић Владимир 41 41 41 41 41 21 21 21 21 21 21 41 41 41 41 41 41 41 41 21 21 60. Живановић Слободан 36 36 р 36 32 36 р 36 р 36 р 36 р 36 р 36 р 36 р 36 р 32 12 36 22 ЛЕГЕНДА изборни предмет практична настава веж.у лаб. и кабинету вежбе у пољ. и ветер. час одељенског стареш. ( ) замена запосленоглаб.вежбе које се одвијају сваке друге недеље • Д и р е к т о р Драгољуб Златановић, дипл.инж.

×