Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Распоред извођења допунске наставе у школској 2017/2018.години

71 views

Published on

Распоред

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Распоред извођења допунске наставе у школској 2017/2018.години

  1. 1. Распоред извођења допунске наставе за школску 2017/2018. годину Наставни предмет Наставник Дан Време Место Српски језик и књижевност Мина Веселиновић Петак 12.30-13.15 Учионица Физика Смиљка Милићевић Среда 12.30-13.15 Учионица Српски језик и књижевност Љиљана Чолић Петак 12.35-13.20 Учионица Физичка хемија Светлана Живковић Уторак 12.30-13.15 Учионица Инструменталне методе анализе Светлана Живковић Петак 12.30-13.15 Учионица Општа и неорганска хемија Милица Николић Понедељак 12.30-13.15 Учионица Технологија фармацеутских производа Милица Николић Среда 12.30-13.15 Учионица Српски језик и књижевност Сања Стевановић Понедељак 11.45-12.30 12.35-13.20 Учионица Операције и мерања у месарству Биљана Јараковић Среда 12.30-13.15 Учионица Производња хлеба Биљана Јараковић Понедељак 12.30-13.15 Учионица Болести животиња Лидија Вуковић Четвртак 12.30-13.15 Учионица Машине, апарати и операције Миља Милојевић Петак 12.30-13.15 Учионица Физичка хемија Миља Милојевић Четвртак 12.30-13.15 Учионица Енглески језик Мирјана Симић Уторак, Среда 12.35-13.20 Учионица Фармакологија Жарко Угарковић Понедељак 12.30-13.15 Учионица Српски језик и књижевност Маријана Славковић Понедељак 12.30-13.15 Учионица Математика Маја Радојичић Понедељак, Четвртак 12.40-13.25 Учионица Објекти и опреме у пекарству Весна Бабић Петак 12.30-13.15 Учионица Сировине у пекарству Весна Бабић Среда 12.30-13.15 Учионица Географија Весна Калоперовић Среда 12.30-13.15 18.45-19.15 Учионица Лековито и зачинско биље Драгана Станојевић Среда 12.30-13.15 Учионица Пољопривредна техника- 1. разред Александар Паучковић Уторак 12.35-13.20 Учионица Пољопривредна техника 2.- разред Александар Паучковић Понедељак 12.35-13.20 Учионица
  2. 2. Наставни предмет Наставник Дан Време Место Пољопривредна техника- 4. разред Александар Паучковић Среда 12.35-13.20 Учионица Цвећарство Илона Ђорђевић Уторак 12.30-13.15 Учионица Дендрологија са расадничарством Илона Ђорђевић Среда 12.30-13.15 Учионица Машине, апарати и операције - 35 Јелена Томовић Среда 12.30-13.15 Учионица Машине, апарати и операције- 34 Јелена Томовић Уторак 12.30-13.15 Учионица Аналитичка хемија- 24 Јелена Томовић Четвртак 12.30-13.15 Учионица Општа и неорганска хемија Јелена Ранковић Понедељак 12.30-13.15 Учионица Болести животиња- 3. разред Жарко Угарковић Уторак 12.30-13.15 Учионица Технологија фармацеутских производа Јелена Ранковић Понедељак 12.35-13.20 Учионица Организација са менаџментом Данка Остојић Понедељак 12.30-13.15 Учионица Организација производње и продаје Данка Остојић Четвртак 12.30-13.15 Учионица Предузетништво Данка Остојић Петак 12.30-13.15 Учионица Социологија са правима грађана Радина Бабић Четвртак 12.30-13.15 Учионица Енглески језик Гордана Поповић Петак 12.40-13.25 Учионица Историја Радош Јањуш Петак 12.30-13.15 Учионица Енглески језик Јагода Михајловић Понедељак 12.30-13.15 Учионица Аналитичка хемија Гордана Радојичић Уторак 12.30-13.15 Учионица Физичка хемија Гордана Радојичић Четвртак 12.30-13.15 Учионица Прерада и одлагање чврстог отпада Гордана Радојичић Четвртак 12.30-13.15 Учионица Анатомија и физиологија Татјана Мићовић Филиповић Петак 12.30-13.15 Учионица Породиљство Татјана Мићовић Филиповић Петак 12.30-13.15 Учионица Сточарство са исхраном Александра Милошевић Петак 12.30-13.15 18.50-19.35 Учионица Хигијена и нега животиња Александра Милошевић Петак 12.30-13.15 Учионица
  3. 3. Наставни предмет Наставник Дан Време Место Педологија и агрохемија Биљана Арсенијевић Среда 12.30-13.15 Учионица Хемија Гордана Тимотијевић Ђаковић Уторак 12.30-13.15 Учионица Латински језик Милица Радосављевић Уторак, Среда 12.30-13.15 Учионица Испитивање тла, воде и ваздуха Маријана Александрић Петак 12.30-13.15 Учионица Загађивање и заштита тла Маријана Александрић Среда 12.30-13.15 Учионица Операције и мерења у пекарству Снежана Ћебић Понедељак 12.35-13.20 Учионица Исхрана људи Снежана Ћебић Уторак 12.35-13.20 Учионица Епизоотиологија Владимир Радосављевић Четвртак 12.30-13.15 Учионица Основи хирургије Владимир Радосављевић Понедељак 11.30-12.15 Школско имање Биологија Драгана Протић Понедељак 12.30-13.15 Учионица Математика Мирослав Матић Понедељк, Петак 12.35-13.20 Учионица Биљна производња 1 Живана Марковић Среда 12.30-13.15 Учионица, Кабинет Цвећарство Живана Марковић Петак 12.40-13.30 Учионица, Кабинет Биљна производња 2 Биљана Арсенијевић Четвртак 10.00-10.45 Школско имање Цвећарство Јасмина Тица Петак 12.30-13.15 Учионица Декоративна дендрологија Биљана Вулетић Среда 12.30-13.15 Учионица Дендрологија са расадничарством Биљана Вулетић Среда 12.30-13.15 Учионица Паркарство Биљана Вулетић Уторак 12.30-13.15 Учионица Подизање и нега зелених површина Биљана Вулетић Уторак 12.30-13.15 Учионица Заштита биља Тања Бучић Среда 12.30-13.20 Учионица Хемија, Хемијска технологија, Биохемија Јована Остојић Уторак, Четвртак 12.30-13.15 Учионица Обрада меса Татјана Љубичић Понедељак 12.30-13.15 Учионица Сировине у месарству Татјана Љубичић Среда 12.30-13.15 Учионица
  4. 4. Наставни предмет Наставник Дан Време Место Физичко васпитање Гордана Дилберовић Понедељак 12.30-13.15 Фискултурна сала Рачинарство и информатика Весна Ристић Читаковић Уторак, Четвртак 12.30-13.15 Кабинет Наводњавање Владимир Манојловић Понедељак 12.35-13.20 Учионица Пољопривредна техника Владимир Манојловић Уторак 12.35-13.20 Учионица ***Напомена: Допунска настава се одржава као претчас у другој смени (12.30- 13.15), а у првој смени за време 7. часа. Распоред усвојен 31.08.2017. године Распоред важи од 01.09.2017. године

×