Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Распоред извођења додатне наставе у школској 2017/2018.години

25 views

Published on

Распоред

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Распоред извођења додатне наставе у школској 2017/2018.години

  1. 1. Распоред извођења додатне наставе за школску 2017/2018. годину Наставни предмет Наставник Дан Време Место Српски језик и књижевност Мина Веселиновић Четвртак 12.30-13.15 Учионица Физика Смиљка Милићевић Понедељак 12.30-13.15 Учионица Физичка хемија Светлана Живковић Уторак 12.30-13.15 Учионица Општа и неорганска хемија Милица Николић Уторак 12.30-13.15 Учионица Производња хлеба Биљана Јараковић Уторак, Четвртак 12.30-13.15 Учионица Загађивање и заштита ваздуха Миља Милојевић Уторак 12.30-13.15 Учионица Физичка хемија Миља Милојевић Среда 12.30-13.15 Учионица Енглески језик Мирјана Симић Понедељак 12.35-13.20 Учионица Фармакологија Жарко Угарковић Петак 12.30-13.15 Учионица Српски језик и књижевност Маријана Славковић Уторак 12.30-13.15 Учионица Математика Маја Радојичић Среда 12.40-13.35 Кабинет Сировине у пекарству Весна Бабић Петак 12.30-13.15 18.50-19.30 Учионица Машине, апарати и операције Јелена Томовић Петак 12.30-13.15 Учионица Општа и неорганска хемија Јелена Ранковић Среда 12.30-13.15 Учионица Болести животиња- 3. разред Жарко Угарковић Четвртак 12.30-13.15 Учионица Устав и права грађана Радина Бабић Среда 12.30-13.15 Учионица Историја Радош Јањуш Понедељак 12.30-13.15 Учионица Енглески језик Јагода Михајловић Уторак 12.30-13.15 Учионица Аналитичка хемија Гордана Радојичић Понедељак 12.30-13.15 Учионица Физичка хемија Гордана Радојичић Уторак 12.30-13.15 Учионица Анатомија и физиологија Татјана Мићовић Филиповић Уторак 12.35-13.20 Учионица Породиљство Татјана Мићовић Филиповић Уторак 12.35-13.20 Учионица Сточарска производња Александра Милошевић Четвртак 12.30-13.15 Учионица
  2. 2. Наставни предмет Наставник Дан Време Место Производња пецива, колача и тестенина Гордана Тимотијевић Ђаковић Четвртак 12.30-13.15 Учионица Латински језик Милица Радосављевић Уторак, Среда 12.30-13.15 Учионица Прерада и одлагање отпадних вода Маријана Александрић Четвртак 12.30-13.15 Учионица Здравствена безбедност хране Снежана Ћебић Среда 12.00-13.30 Учионица Епизоотиологија Владимир Радосављевић Среда 12.30-13.15 Школско имање Основи хирургије Владимир Радосављевић Петак 12.30-13.15 Школско имање Биљна производња 1- практична настава Драгана Станојевић Петак 12.30-13.30 Школско имање Хемија, Хемијска технологија, Биохемија Јована Остојић Понедељак 12.30-13.15 Учионица Физичко васпитање Гордана Дилберовић Уторак, Петак 13.15-14.00 Фискултурна сала Обрада меса Татјана Љубичић Петак 12.30-13.15 Учионица Информатика и рачунарство Весна Ристић Читаковић Понедељак 12.30-13.15 Кабинет Практична настава Владимир Манојловић Среда, Петак 12.30-13.30 Школско имање ***Напомена: Додатна настава се одржава као претчас у другој смени (12.30- 13.15), а у првој смени за време 7. часа. Распоред усвојен 31.08.2017. године Распоред важи од 01.09.2017. године

×