Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
เวียดนาม
อาหารเวียดนามสถานที่ท่องเที่ยว
แหนมเนืองขนมเบื้องญวน
อาหารเวียดนาม            แหนมเนือง          เดิมแหนมเนืองเป็นอาหารชาววัง ของชน        ชาติเวี...
แหนมเนือง      Next
Next
Next
Back
อาหารเวียดนาม       ขนมเบื้อง              ญวน         ขนมเบื้องญวนนั้นเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที...
ขนมเบื้องญวน        Next
Next
Next
นํากระทะตั้งไฟ พอร้อนใส่แป้ง                    แบ่งแป้ง 1 ถ้วย ใส่ไข่ 1 ฟอง ตีกลอกแป้งให้ทวกระทะ พอแป้...
อ่าวฮาลอง      โบสถ์ลาวางพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์  ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม ตลาดเบนถัน      ่      วิหารวรรณกรรม
อ่าวฮาลองอ่าวฮาลอง ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญที่ไม่ควรพลาดเมื่อมีโอกาสไปเยือนเวียดนาม เพราะนอกจากจะได้รับการประกาศเป็น...
อ่าวฮาลอง      Next
ฮาลอง เบย์ เป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ย ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางตะว...
Back
Next
Back
Next
ตั้งอยู่หลังสวนสาธารณะใกล้ๆ กับจัตุรัสบาดิงห์เดินผ่านสวนสาธารณะที่มเจดีย์เสาเดียวตั้งอยู่             ีก็จะพบก...
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์           Back
ทะเทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่าฮานอย ทะเลสาบว่านเกี๋ยม มีตํานานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าครั้งอดีตพระเจ้าเลไทโต ...
หากมองไปกลางทะเลสาบจะเห็นเจดีย์โบราณโผล่ขึ้นพ้นน้ํา สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 มีชื่อเรียกว่า ทาพรัว (Thap Rua) ซึ่งหมายถ...
Next
ตลาดเบนถั่น       Back
วิหาร วรรณกรรม หรือ ชื่อเวียดนามว่า‘วันเหมียว’ เป็นวัดโบราณแห่งหนึงของเวียดนามแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของ         ่ฮา...
ภายในวิหารวรรณกรรมแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรม รวบรวมผลงานด้านศิลปกรรม ทั้งงานปั้น งานแกะสลัก และรูปภาพตั้งแต่สมัยโบราณจ...
วิหารวรรณกรรม
บรรณานุกรม1. http://travel.sanook.com/2. http://www.oceansmile.com/Viet  nam/Wannakam.htm3. ttp://www.changnoi-holiday.co...
ผู้จัดทา      1. นางสาวพวงชมพู ชวลิตชีวน                  ิ      2. นางสาวธษณามดี เลิศชนบดี  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงงาน

817 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

โครงงาน

 1. 1. เวียดนาม
 2. 2. อาหารเวียดนามสถานที่ท่องเที่ยว
 3. 3. แหนมเนืองขนมเบื้องญวน
 4. 4. อาหารเวียดนาม แหนมเนือง เดิมแหนมเนืองเป็นอาหารชาววัง ของชน ชาติเวียดนาม รับประทานกันในกลุ่มบุคคล ชั้นสูงเท่านั้น ไม่สามารถหาซื้อกันได้ตาม ท้องตลาด และเราได้นําสูตรดั้งเดิมมา ดัดแปลงและปรับปรุงให้มีรสชาติกลมกล่อม ถูกปากคนไทยมากขึ้นซึ่งพิถีพิถันใส่ใจกันทุก ขั้นตอนการผลิต Next
 5. 5. แหนมเนือง Next
 6. 6. Next
 7. 7. Next
 8. 8. Back
 9. 9. อาหารเวียดนาม ขนมเบื้อง ญวน ขนมเบื้องญวนนั้นเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อครั้งที่ทรงยกทัพไปตีเมืองญวน จับ เชลยญวนมาเป็นจํานวนมาก และได้ทําขนม ขายอยู่อย่างหนึ่ง นั่นก็คือขนมเบื้องญวน โดยนําแป้งมาผสมกับไข่และน้ํา ตักแป้งใส่ ในกระทะที่ทาด้วยน้ํามัน เอียงกระทะไป รอบๆ เพื่อให้แป้งแผ่ออกเป็นแผ่นกลมจึง ใส่ไส้ ซึ่งจัดเป็นของคาวอย่างหนึ่ง Next
 10. 10. ขนมเบื้องญวน Next
 11. 11. Next
 12. 12. Next
 13. 13. นํากระทะตั้งไฟ พอร้อนใส่แป้ง แบ่งแป้ง 1 ถ้วย ใส่ไข่ 1 ฟอง ตีกลอกแป้งให้ทวกระทะ พอแป้งสุก ั่ พอเข้ากัน กรอกแป้งลงในกระทะที่ใส่ถั่วงอก เต้าหู้ หัวไชโป๊ ถั่วลิสง ร้อน ใส่ถั่วงอก เต้าหู้ หัวไชโป๊ ถั่วเมื่อแป้งร่อนจากขอบกระทะ ลิสง ใส่ไส้กุ้ง โรยพริกไทย ผักชีค่อยๆ ใส่น้ํามันรอบๆ กระทะ พอแป้งสุกพับสี่ด้านเป็นรูปเล็กน้อย เมื่อแป้งกรอบ ใส่ไส้กุ้ง สี่เหลี่ยม ใส่น้ํามันทอดพอเหลืองโรยพริกไทย ผักชี พับครึ่ง ตักใส่ ตักใส่จาน เสิร์ฟร้อนๆ กับอาจาดจาน เสิร์ฟร้อนๆ กับอาจาด Back
 14. 14. อ่าวฮาลอง โบสถ์ลาวางพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม ตลาดเบนถัน ่ วิหารวรรณกรรม
 15. 15. อ่าวฮาลองอ่าวฮาลอง ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญที่ไม่ควรพลาดเมื่อมีโอกาสไปเยือนเวียดนาม เพราะนอกจากจะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์กรยูเนสโกแล้ว ที่นี่ยังมีความมหัศจรรย์อันงดงามของธรรมชาติอยู่อีกมากมาย Next
 16. 16. อ่าวฮาลอง Next
 17. 17. ฮาลอง เบย์ เป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ย ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางตะวันออกประมาณ 170 กิโลเมตร มีชื่อตามการออกเสียงในภาษาเวียดนามเขียนได้ว่า "Vinh Ha Long" หมายถึง "อ่าวแห่งมังกรผู้ดําดิ่ง"ตํานานพื้นบ้านกล่าวไว้ว่า ในอดีตนานมาแล้วระหว่างที่ชาวเวียดนามกําลังต่อสู้กับกองทัพชาวจีนผู้รุกราน เทพเจ้าได้ส่งกองทัพมังกรลงมาช่วยปกป้องแผ่นดินเวียดนาม มังกรเหล่านี้ได้ดําดิ่งลงสู่ท้องทะเลบริเวณที่เป็นอ่าวฮาลองในปัจจุบัน ทําให้มีอัญมณีและหยกพุ่งกระเด็นออกมากลายเป็นเกาะแก่งน้อยใหญ่กระจายอยู่ทั่วอ่าวเป็นเกราะป้องกันผู้รุกราน ทําให้ชาวเวียดนามปกป้องแผ่นดินได้สําเร็จ และก่อตั้งประเทศ ซึ่งต่อมาคือเวียดนามในปัจจุบัน บางตํานานก็กล่าวไว้ว่ามีสัตว์ในตํานานที่ชื่อว่า Tarasque อาศัยอยู่ที่ก้นอ่าวบริเวณ Next
 18. 18. Back
 19. 19. Next
 20. 20. Back
 21. 21. Next
 22. 22. ตั้งอยู่หลังสวนสาธารณะใกล้ๆ กับจัตุรัสบาดิงห์เดินผ่านสวนสาธารณะที่มเจดีย์เสาเดียวตั้งอยู่ ีก็จะพบกับพิพธภัณฑ์โฮจิมินห์ เป็นรูปแบบของ ิอาคารสมัยใหม่ขนาดใหญ่ มีการจัดแสดงนิทรรศการมากมาย มีการถ่ายภาพขาวดํา ในสมัยสงคราม ซึ่งจะได้เห็นความเป็นอยู่ของเหล่าทหารกู้ชาติอีกด้วยและเรื่องราวการสู้รบในสมัยครามเวียดนาม Next
 23. 23. พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ Back
 24. 24. ทะเทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่าฮานอย ทะเลสาบว่านเกี๋ยม มีตํานานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าครั้งอดีตพระเจ้าเลไทโต (LeThai Yo) ได้นําดาบวิเศษซึ่งนํามาต่อสู้กับพวกหมิงจนสามารถปลดปล่อยประเทศให้อิสระแล้ว พระองค์ทรงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษให้กับเต่าศักดิสิทธิ์ และกล่าว ์กันว่าเต่าได้ขึ้นมาฉกดาบไปจักพระหัตถ์ของพระองค์ แล้วหายไปในทะเลสาบ อันเป็นเหตุให้ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อว่า ทะเลสาบคืนดาบ Next
 25. 25. หากมองไปกลางทะเลสาบจะเห็นเจดีย์โบราณโผล่ขึ้นพ้นน้ํา สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 มีชื่อเรียกว่า ทาพรัว (Thap Rua) ซึ่งหมายถึง หอคอยเต่าและในปัจจุบันยังมีหลายคนบอกว่าเห็นเต่าขนาดใหญ่อยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ Back
 26. 26. Next
 27. 27. ตลาดเบนถั่น Back
 28. 28. วิหาร วรรณกรรม หรือ ชื่อเวียดนามว่า‘วันเหมียว’ เป็นวัดโบราณแห่งหนึงของเวียดนามแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของ ่ฮานอย ซึ่งมีประวัตความเป็นมายาวนานเกือบพันปี และถือ ิเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม ‘วันเหมียว’ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค ค.ศ.1070 ซึ่งเป็นยุคของ ราชวงศ์ไล ปัจจุบันวิหารวรรณกรรมแห่งนี้กลายเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ ทางการ ศึกษาของเวียดนาม แม้เวลาผ่านไปร่วมพันปี แต่วิหารวรรณกรรมแห่งนี้ ยังได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้คงความเป็นตัวอย่างวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวเวียดนามได้เป็นอย่างดี Next
 29. 29. ภายในวิหารวรรณกรรมแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรม รวบรวมผลงานด้านศิลปกรรม ทั้งงานปั้น งานแกะสลัก และรูปภาพตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน Next
 30. 30. วิหารวรรณกรรม
 31. 31. บรรณานุกรม1. http://travel.sanook.com/2. http://www.oceansmile.com/Viet nam/Wannakam.htm3. ttp://www.changnoi-holiday.com /vietnam/handicraft- workshop.php4. http://www.oceansmile.com/Viet nam
 32. 32. ผู้จัดทา 1. นางสาวพวงชมพู ชวลิตชีวน ิ 2. นางสาวธษณามดี เลิศชนบดี ชัน ม.6/9 ้

×