Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
MỘT SỐ BÀI TẬP & ĐÁP ÁN
CƠ HỌC KẾT CẤU F1
SỐ ĐỀ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN YÊU CẦU
Kết cấu dạng dầm: gi...
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
3
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết cấu
bên
4
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q của kết cấu
bên
5
...
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
6
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q của kết cấu
bên
7
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q của kết cấu
bên
8
Tín...
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
9
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên
10
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q của kết cấu
bên
L...
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
11
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q của kết cấu
bên
12
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên
...
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
14
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q của kết cấu
bên
15
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên
...
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
Kết cấu dạng khung
16
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên
17
Tính và vẽ biểu đồ
M,...
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
18
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên
19
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu b...
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
20
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
21
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên
22
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu b...
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
Hệ dầm nhiều nhịp ( Dầm ghép)
23
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q của kết cấu
bên. Bỏ qua ảnh
hưởn...
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
26
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q của kết cấu
bên
27
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên
...
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
29
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q của kết cấu
bên
30
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q của kết cấu
bên
LĐC...
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
Hệ khung 3 khớp
31
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên
32
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q,...
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
33
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
34
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên
35
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu b...
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
36
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
37
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên
38
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu b...
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
39
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
40
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên
41
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu b...
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
42
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
43
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên
44
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu b...
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
45
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
46
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên
47
Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu b...
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ
48
Tính và vẽ biểu đồ
mô men của kết cấu
bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

một số ài tập và đáp án cơ học kết cấu

16,949 views

Published on

một số bài tập và đáp án cơ học kết cấu

Published in: Technology
 • Be the first to comment

một số ài tập và đáp án cơ học kết cấu

 1. 1. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ MỘT SỐ BÀI TẬP & ĐÁP ÁN CƠ HỌC KẾT CẤU F1 SỐ ĐỀ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN YÊU CẦU Kết cấu dạng dầm: giản đơn, mút thừa, công xon 1 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 2 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 2. 2. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 3 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 4 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên 5 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 3. 3. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 6 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên 7 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên 8 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 4. 4. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 9 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 10 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 5. 5. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 11 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên 12 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 13 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 6. 6. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 14 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên 15 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 7. 7. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Kết cấu dạng khung 16 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 17 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 8. 8. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 18 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 19 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 9. 9. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 20 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 10. 10. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 21 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 22 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 11. 11. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Hệ dầm nhiều nhịp ( Dầm ghép) 23 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên. Bỏ qua ảnh hưởng của biến dạng dọc trục. 24 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên 25 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 12. 12. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 26 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên 27 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 28 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên. Bỏ qua ảnh hưởng của biến dạng dọc trục. LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 13. 13. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 29 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên 30 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 14. 14. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Hệ khung 3 khớp 31 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 32 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 15. 15. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 33 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 16. 16. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 34 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 35 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 17. 17. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 36 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 18. 18. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 37 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 38 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 19. 19. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 39 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 20. 20. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 40 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 41 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 21. 21. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 42 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 22. 22. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 43 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 44 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 23. 23. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 45 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 24. 24. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 46 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 47 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 25. 25. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 48 Tính và vẽ biểu đồ mô men của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009

×