Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Phương pháp nghiên cứu có tham dự
Lịch thời vụ là một côngcụ và là một kỹ thuậtđược nhân viên xã hội sửdụng để làm việc cùngvới người dân nhằm thuthập và ph...
Xin cảm ơn vì sự chú ý lắng nghe!
Sử dụng công cụ LỊCH THỜI VỤ trong phương pháp đánh giá nhanh cộng đồng
Sử dụng công cụ LỊCH THỜI VỤ trong phương pháp đánh giá nhanh cộng đồng
Sử dụng công cụ LỊCH THỜI VỤ trong phương pháp đánh giá nhanh cộng đồng
Sử dụng công cụ LỊCH THỜI VỤ trong phương pháp đánh giá nhanh cộng đồng
Sử dụng công cụ LỊCH THỜI VỤ trong phương pháp đánh giá nhanh cộng đồng
Sử dụng công cụ LỊCH THỜI VỤ trong phương pháp đánh giá nhanh cộng đồng
Sử dụng công cụ LỊCH THỜI VỤ trong phương pháp đánh giá nhanh cộng đồng
Sử dụng công cụ LỊCH THỜI VỤ trong phương pháp đánh giá nhanh cộng đồng
Sử dụng công cụ LỊCH THỜI VỤ trong phương pháp đánh giá nhanh cộng đồng
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sử dụng công cụ LỊCH THỜI VỤ trong phương pháp đánh giá nhanh cộng đồng

1,708 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sử dụng công cụ LỊCH THỜI VỤ trong phương pháp đánh giá nhanh cộng đồng

  1. 1. Phương pháp nghiên cứu có tham dự
  2. 2. Lịch thời vụ là một côngcụ và là một kỹ thuậtđược nhân viên xã hội sửdụng để làm việc cùngvới người dân nhằm thuthập và phân tích thôngtin về tình hình tàinguyên, khó khăn, tiềmnăng, cũng như nhu cầucủa cộng đồng.
  3. 3. Xin cảm ơn vì sự chú ý lắng nghe!

×