Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nguyễn Quốc PhongEmail: Nguyenquocphong3000@gmail.com
• Giai đoạn 1: 1971 -1990 - chưa trở thành ngành độc lập• Giai đoạn 2: 1991-2002 - đứng độc lập• Giai đoạn 3: 2003- 2006 -...
Giai đoạn này, công tác BVCSTE là một nhiệm vụ của Ủy banBVSKBMTE và trực thuộc sự quản lý của ngành Y tế.• 1971-1974 Chín...
• Ngày 11 tháng 4 năm 1984, Hội đồng Bộ trưởng ra quyếtđịnh số 58-HĐBT thành lập Ủy ban quốc gia Dân số và sinh đẻcó kế ho...
• Ngày 6/11/1991 Nghị định số 362/HĐBT quy định về chứcnăng, nhiệm vụ,quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban bảovệ và chăm s...
• Ngày 19/6/1991 Chính phủ ban hành Nghị Định 193-HĐBT,ngành BVSKBMTE hình thành 2 hệ thống• UBQGDS/KHHGD nhằm quản lý côn...
• Ngày 26/10/1992 Nghị định 05/CPb Thay chức danh Chủtịch Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam quy địnhtrong Nghị địn...
• Năm 2003 Uỷ ban DSGĐ&TE được thành lập trên cơ sở hợpnhất Uỷ ban quốc gia DS-KHHGĐ với Uỷ ban Bảo vệ và Chămsóc Trẻ em.
• Ngày 8.8.2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũngđã ký Quyết định số 1001/QĐ-TTg thực hiện nghị quyếtcủa Quốc hội về vi...
Sơ lược về lịch sử ngành bảo vệ trẻ em Việt Nam
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sơ lược về lịch sử ngành bảo vệ trẻ em Việt Nam

740 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sơ lược về lịch sử ngành bảo vệ trẻ em Việt Nam

 1. 1. Nguyễn Quốc PhongEmail: Nguyenquocphong3000@gmail.com
 2. 2. • Giai đoạn 1: 1971 -1990 - chưa trở thành ngành độc lập• Giai đoạn 2: 1991-2002 - đứng độc lập• Giai đoạn 3: 2003- 2006 - nhập về UB DSGD&TE• Giai đoạn 4: Từ 2001- nay – trực thuộc quản lý của BộLĐTB&XH
 3. 3. Giai đoạn này, công tác BVCSTE là một nhiệm vụ của Ủy banBVSKBMTE và trực thuộc sự quản lý của ngành Y tế.• 1971-1974 Chính phủ thành lập Ủy ban BVSKBMTE để thựchiện công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em với hệ thống làcác Trạm BVSKBMTE các tỉnh mà nhiệm vụ là giáo dục sứckhỏe, truyền thông và vận động sinh đẻ có kế hoạch.• Năm 1975, Ủy ban BVSKBMTE giải thể, Bộ Y tế tiếp tục quảnlý các chương trình quốc gia về KHHGD và cung cấp cácphương tiện tránh thai qua hệ thống y tế cả nước. TrạmBVSKBMTE ở các tỉnh được đổi tên thành Trạm Sinh đẻ có kếhoạch.
 4. 4. • Ngày 11 tháng 4 năm 1984, Hội đồng Bộ trưởng ra quyếtđịnh số 58-HĐBT thành lập Ủy ban quốc gia Dân số và sinh đẻcó kế hoạch (Sau này đổi tên là Ủy ban, quốc gia Dân số vàkế hoạch hóa gia đình), nằm trong sự quản lý của Bộ Y tế.(http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3312)• Nhiệm vụ chính: giúp Hội đồng Bộ trưởng chỉ đạo về công tác dânsố và sinh đẻ có kế hoạch, chủ trì việc phối hợp giữa các cơ quan,các đoàn thể quần chúng tổ chức thực hiện công tác dân số vàsinh đẻ có kế hoạch trong cả nước.
 5. 5. • Ngày 6/11/1991 Nghị định số 362/HĐBT quy định về chứcnăng, nhiệm vụ,quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban bảovệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam – Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký(http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/nghi-dinh-so-362-hdbt.137876.html)• Mục đích: Thi hành Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, ban hànhngày 16/8/1991
 6. 6. • Ngày 19/6/1991 Chính phủ ban hành Nghị Định 193-HĐBT,ngành BVSKBMTE hình thành 2 hệ thống• UBQGDS/KHHGD nhằm quản lý công tác dân số, cung cấp thông tin giáodục truyền thông và dịch vụ tránh thai không lâm sàng• Bộ Y tế cung cấp những biện pháp tránh thai lâm sàng và chăm sóc sứckhỏe bà mẹ trẻ em.
 7. 7. • Ngày 26/10/1992 Nghị định 05/CPb Thay chức danh Chủtịch Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam quy địnhtrong Nghị định số 362/HĐBT ngày 6-11-1991 của Hội đồngBộ trưởng (nay là Chính phủ) bằng chức danh Chủ nhiệm Uỷban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam.(Nghị định 05/CPb: http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-05-CPb-thay-chuc-danh-nguoi-dung-dau-Uy-ban-Bao-ve-va-cham-soc-tre-em-Viet-Nam-vb42569t11.aspx)
 8. 8. • Năm 2003 Uỷ ban DSGĐ&TE được thành lập trên cơ sở hợpnhất Uỷ ban quốc gia DS-KHHGĐ với Uỷ ban Bảo vệ và Chămsóc Trẻ em.
 9. 9. • Ngày 8.8.2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũngđã ký Quyết định số 1001/QĐ-TTg thực hiện nghị quyếtcủa Quốc hội về việc giải thể Uỷ ban DSGĐ&TE. Theo đó,Vụ Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em được thành lập và trực thuộcsự quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.(http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-1001-QD-TTg-phe-duyet-Chien-luoc-Quoc-gia-phong-chong-vb125916t17.aspx)

×