Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hòa nhập xã hội cho các nhóm dễ bị tổn thương bởi thiên tai

227 views

Published on

Basic understanding on Social inclusion for vulnerable groups in natural disaster prevention

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hòa nhập xã hội cho các nhóm dễ bị tổn thương bởi thiên tai

 1. 1. HÒA NHẬP XÃ HỘI Của các nhóm dễ tổn thương trong phòng chống thiên tai Ths. Lưu Thị Lịch Ths. Nguyễn Quốc Phong Trung tâm Đào tạo và Phát triển Cộng đồng Email:contact@ctd.org.vn
 2. 2. www.themegallery.com Hòa nhập xã hội là gì? Đảm bảo rằng những người có nguy cơ đói nghèo và những người “tách biệt xã hội” được những cơ hội và nguồn lực cần thiết để tham gia đầy đủ kinh tế, xã hội, đời sống văn hóa và tận hưởng tiêu chuẩn sống hạnh phúc.
 3. 3. www.themegallery.com Mục tiêu của HNXH Tất cả mọi người có cơ hội bình đẳng để tham gia trong xã hội, hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn bằng việc loại bỏ các rào cản và rủi ro.
 4. 4. www.themegallery.com Tiêu chí HNXH • Mức độ tham gia của các nhóm dễ tổn thương • Quyền tiếp cận của người dân đối với các dịch vụ xã hội thiết yếu như thông tin, giáo dục, y tế, việc làm và dịch vụ pháp lý.
 5. 5. www.themegallery.com Nhóm XH dễ tổn thương Nhóm đối tượng dễ bị tổn thương • Trẻ em • Người cao tuổi • Phụ nữ mang thai, đang cho con bú dưới 12 tháng tuổi. • Người khuyết tật • Người bệnh hiểm nghèo • Người nghèo (Luật PCTT 33/2013/QH13)
 6. 6. www.themegallery.com Rào cản • Tư tưởng, thái độ • Môi trường vật chất • Thông tin • Hệ thống chính sách và các quy định hiện hành
 7. 7. www.themegallery.com • Người dễ tổn thương không thể tham gia hiệu quả vào chương trình nếu họ không được hỗ trợ những gì họ cần TRƯỚC và TRONG quá trình ra quyết định. • Không có sự tham gia tích cực và hiệu quả của người dễ tổn thương, chương trình giảm thiểu rủi ro thiên tai của bạn không thể được gọi đã có “hòa nhập”! Nguyên tắc
 8. 8. www.themegallery.com Phương thức HNXH • Có đạo luật cụ thể • Đảm bảo Quyền con người • Phát huy vai trò của chính quyền địa phương • Xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương • Hỗ trợ, tạo điều kiện về kinh tế • Dịch vụ công về văn hóa, xã hội • Thành lập hội
 9. 9. www.themegallery.com Các nhóm dễ bị tổn thương cần được hỗ trợ những yêu cầu cần thiết để tham gia hiệu quả vào các hoạt động xã hội.
 10. 10. www.themegallery.com Nguyên tắc làm việc • Tôn trọng • Không làm tổn thương thêm • Không định kiến và phân biệt đối xử
 11. 11. www.themegallery.com Thái độ làm việc • Cởi mở • Chấp nhận • Quan tâm đến nhu cầu của người dễ tổn thương
 12. 12. Xin cảm ơn sự tham gia của các anh chị!

×