Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก
ความหมายของกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก  <ul><li>กราฟิก หมายถึง  การสื่อความหมายด้วยการใช้ศิลปะและศาสตร์ทางการใช้เส้น ภาพว...
<ul><li>คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้างและการจัดการกับภาพกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งการพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิกเริ่มต้น...
หลักการใช้สีและแสงในเครื่องคอมพิวเตอร์ <ul><li>สีมีความสำคัญอย่างมากต่องานกราฟิก  สีทำให้ภาพหรือสิ่งต่าง ๆ  มีความสดใส ส...
การแสดงสีระบบ  Additive <ul><li>สีในระบบ  Additive ประกอบด้วยสีหลัก  3 สี คือ แดง  (Red) เขียว  (Green) น้ำเงิน ...
ระบบสีที่ใช้กับงานสิ่งพิมพ์ <ul><li>ระบบสีที่ใช้กับงานสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย สีฟ้า  (Cyan) สีม่วงแดง  (Magenta) และสีเหล...
 
ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิก  <ul><li>1. Windows Bitmap หรือ  Bitmap File  ไฟล์มาตรฐานของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ...
<ul><li>2. FlashPix </li></ul>
<ul><li>3. Graphic Interchange Format  ไฟล์ที่ใช้กันมากในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต </li></ul>
<ul><li>4.  Interchang Format File/IFF Interleaved Bitmap Format  </li></ul>ขาวดำเกรย์ สเกล 256 สีหรือ RGB 24 บิต ...
<ul><li>5. GEM Bitmap Image </li></ul>
<ul><li>6. Joint Photographic Experts Group  ไฟล์ที่มีขนาดเล็ก นิยมใช้ในการสร้างเว็บ  </li></ul>
<ul><li>7. MacPaint </li></ul>
<ul><li>8. Microsoft Paint </li></ul>
<ul><li>9. Kodak’s Photo CD  </li></ul>
<ul><li>10. Z-Soft PC Paintbrush Format </li></ul>
<ul><li>11. TrueVision Targa </li></ul>
<ul><li>12. Tagged Image File Format  ไฟล์ที่ใช้ในงานเกี่ยวกับโปรแกรมสิ่งพิมพ์  </li></ul>
ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบเวกเตอร์ <ul><li>1. Drawing Interchange Format </li></ul>
<ul><li>2. Lotus 1-2-3 Picture  </li></ul>
<ul><li>3. Hewlett Packard Graphics Language </li></ul>
ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบบิตแมปและเวกเตอร์ <ul><li>1. Computer Graphic Metafile  </li></ul>
<ul><li>2. Encapsulated PostScript </li></ul>
<ul><li>3. PICT / Macintosh QuickDraw Picture Format </li></ul>
<ul><li>4. Portable Document Format  </li></ul>
<ul><li>5. Windows Metafile </li></ul>
การใช้โปรแกรมกราฟิกแบบ Rastor
ความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop  <ul><li>โปรแกรม  Photoshop เป็นโปรแกรมใช้ในการสร้างภาพและตกแต่งภาพ ซึ่งเป็นโปรแก...
ความสามารถของ  Adobe Photoshop  <ul><li>1. การทำงานเป็นเลเยอร์  (Layer) เหมือนการวางแผ่นใสซ้อน ๆ  กัน </li></ul><ul><...
<ul><li>6. Gradient Feature สามารถสร้างรูปแบบการไล่โทนสีได้ด้วยตัวเอง </li></ul><ul><li>7. Adjustment Layer เป็นเลเยอร์ช...
<ul><li>11. การสนับสนุนการทำงานด้าน  Web ด้วยโปรแกรม  ImageReady เป็นโปรแกรมช่วยสนับสนุนการสร้างและออกแบบเว็บเพจบนอินเ...
การเข้าสู่โปรแกรม  Adobe Photoshop  <ul><li>1. คลิกปุ่ม  Start คลิกรายการ  </li></ul><ul><li>2. คลิกรายการ  Progra...
<ul><li>5. รอสักครู่จะปรากฎหน้าต่างของโปรแกรม  Adobe Photoshop 7.0 หรือ  Adobe Photoshop CS </li></ul>
ส่วนประกอบของโปรแกรม  Adobe Photoshop
การใช้ปุ่มเครื่องมือ  ToolBox จัดการเกี่ยวกับรูปภาพแบ่งได้  4 หมวด
ปุ่มเครื่องมือเพิ่มเติมใหม่ใน  Photoshop CS V 8.0
<ul><li>Histograms การใช้กราฟแสดงค่าสี </li></ul><ul><li>ที่กระจายอยู่ในรูปภาพ  </li></ul>
 
 
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก

5,079 views

Published on

Published in: Technology, Art & Photos
 • Be the first to comment

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก

 1. 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก
 2. 2. ความหมายของกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก <ul><li>กราฟิก หมายถึง การสื่อความหมายด้วยการใช้ศิลปะและศาสตร์ทางการใช้เส้น ภาพวาด ภาพเขียน แผนภาพ ตลอดจนสัญลักษณ์ ทั้งสีและขาว - ดำ ซึ่งมีลักษณะเห็นได้ชัดเจน เข้าใจ ความหมายได้ทันที ตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการ </li></ul>
 3. 3. <ul><li>คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้างและการจัดการกับภาพกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งการพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิกเริ่มต้นมาจากการเป็น เทคนิคอย่างหนึ่งในการแสดงข้อมูลตัวเลข จำนวนมาก ๆ ให้อยู่ในรูปที่ชัดเจนกว่าเดิมและทำความเข้าใจได้ง่ายกว่าเดิม เช่น ข้อมูลอาจแสดงได้ ในรูปของเส้นกราฟ แผนภาพ แผนภูมิ แทนที่จะเป็นตารางของตัวเลข จากนั้น การใช้ภาพกราฟิก แสดงผลแทนข้อมูลหรือข่าวสารที่ยุ่งยากก็มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันมีการใช้ภาพกราฟิก ในงานทุก ๆ ด้าน ไม่ว่า ด้านธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม งานศิลปะ การบันเทิง งานโฆษณา การศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม และงานทางการแพทย์ จนเห็นได้ชัดเจนว่า คอมพิวเตอร์กราฟิก นั้นเริ่มมีความ สำคัญ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยงานในการออกแบบทางด้านกราฟิกให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว สะดวก ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือจำนวนมาก อีกทั้งผู้ออกแบบเองก็สามารถดูผลงานการออกแบบของ ตนเองได้ทันที </li></ul>
 4. 4. หลักการใช้สีและแสงในเครื่องคอมพิวเตอร์ <ul><li>สีมีความสำคัญอย่างมากต่องานกราฟิก สีทำให้ภาพหรือสิ่งต่าง ๆ มีความสดใส สวยงามน่าสนใจ ในการใช้สีเพื่อสื่อความหมายในงานกราฟิก ควรจะได้ศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อที่ จะได้นำสีไปใช้ประกอบในงานกราฟิก ให้งานนั้นสามารถตอบสนองได้ตรงตามจุดประสงค์มาก ที่สุด </li></ul>
 5. 5. การแสดงสีระบบ Additive <ul><li>สีในระบบ Additive ประกอบด้วยสีหลัก 3 สี คือ แดง (Red) เขียว (Green) น้ำเงิน (Blue) เรียกรวมกันว่า RGB หรือ แม่สี </li></ul><ul><li>รูปที่ 1.12 แสดงสีหลัก 3 สี </li></ul>
 6. 6. ระบบสีที่ใช้กับงานสิ่งพิมพ์ <ul><li>ระบบสีที่ใช้กับงานสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย สีฟ้า (Cyan) สีม่วงแดง (Magenta) และสีเหลือง (Yellow) คือ ระบบ CMYK </li></ul><ul><li>แสงสีขาวจากธรรมชาติหรือแสงจากดวงอาทิตย์เกิดจากการผสมของแม่สีสามสี คือ </li></ul><ul><li>แดง เขียวและน้ำเงิน ซึ่งเหมือนกับสีที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ หากนำภาพดิจิตอลที่ทำจาก คอมพิวเตอร์ไปแสดงผลทางเครื่องพิมพ์ ภาพสีหรือเป็นฟิล์มสไลด์ จะได้สีที่ใกล้เคียงกับจอมอนิเตอร์ถ้านำไปใช้ทางการพิมพ์ เช่น หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สีสันจะผิดเพี้ยนไป เพราะทางการพิมพ์ใช้แม่สี ไซแอน มาเจนต้า และเหลือง (CMYK) ซึ่งผสมกันแล้วจะได้สีดำ นอกจากนี้ขอบเขตของสีก็ปรากฎแตกต่างกัน จอมอนิเตอร์สามารถแสดงสีได้สูงสุด 16.7 ล้านสี น้อยกว่าที่ตาคนเราสามารถมองเห็น ส่วนการพิมพ์อยู่ในระดับหมื่นสีเท่านั้น </li></ul>
 7. 8. ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิก <ul><li>1. Windows Bitmap หรือ Bitmap File ไฟล์มาตรฐานของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ </li></ul>
 8. 9. <ul><li>2. FlashPix </li></ul>
 9. 10. <ul><li>3. Graphic Interchange Format ไฟล์ที่ใช้กันมากในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต </li></ul>
 10. 11. <ul><li>4. Interchang Format File/IFF Interleaved Bitmap Format </li></ul>ขาวดำเกรย์ สเกล 256 สีหรือ RGB 24 บิต ความสามารถทางด้านสี โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงบิตแมปบนซีพีเช่น Photoshop, Deluxe Paint ซอฟแวร์ที่สร้างและเปิดไฟล์ windows.Mac Windows ระบบปฏิบัติการ IFF/LBM นามสกุลที่ใช้เก็บ
 11. 12. <ul><li>5. GEM Bitmap Image </li></ul>
 12. 13. <ul><li>6. Joint Photographic Experts Group ไฟล์ที่มีขนาดเล็ก นิยมใช้ในการสร้างเว็บ </li></ul>
 13. 14. <ul><li>7. MacPaint </li></ul>
 14. 15. <ul><li>8. Microsoft Paint </li></ul>
 15. 16. <ul><li>9. Kodak’s Photo CD </li></ul>
 16. 17. <ul><li>10. Z-Soft PC Paintbrush Format </li></ul>
 17. 18. <ul><li>11. TrueVision Targa </li></ul>
 18. 19. <ul><li>12. Tagged Image File Format ไฟล์ที่ใช้ในงานเกี่ยวกับโปรแกรมสิ่งพิมพ์ </li></ul>
 19. 20. ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบเวกเตอร์ <ul><li>1. Drawing Interchange Format </li></ul>
 20. 21. <ul><li>2. Lotus 1-2-3 Picture </li></ul>
 21. 22. <ul><li>3. Hewlett Packard Graphics Language </li></ul>
 22. 23. ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบบิตแมปและเวกเตอร์ <ul><li>1. Computer Graphic Metafile </li></ul>
 23. 24. <ul><li>2. Encapsulated PostScript </li></ul>
 24. 25. <ul><li>3. PICT / Macintosh QuickDraw Picture Format </li></ul>
 25. 26. <ul><li>4. Portable Document Format </li></ul>
 26. 27. <ul><li>5. Windows Metafile </li></ul>
 27. 28. การใช้โปรแกรมกราฟิกแบบ Rastor
 28. 29. ความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop <ul><li>โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมใช้ในการสร้างภาพและตกแต่งภาพ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมอย่างสูงสุดในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลงานที่ได้เหมาะที่จะใช้กับงานสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และงานมัลติมีเดีย คำว่า Photoshop คือ Photo แปลว่า “ ภาพ ” คำว่า Shop แปลว่า ร้านหรือแหล่งรวมของภาพหลายชนิด ภาพต่าง ๆ จะมีทั้งภาพที่เกิดจากการที่นำภาพที่มีอยู่เดิมมาตกแต่ง ภาพถ่ายในอัลบั้มรูป เราเรียกว่า Physical Graphic ภาพถ่ายที่ใช้เครื่องสแกนภาพหรือใช้กล้องดิจิตอลถ่ายเก็บไฟล์ข้อมูล เราเรียกว่า Digital Graphic </li></ul>
 29. 30. ความสามารถของ Adobe Photoshop <ul><li>1. การทำงานเป็นเลเยอร์ (Layer) เหมือนการวางแผ่นใสซ้อน ๆ กัน </li></ul><ul><li>2. การทำงานเป็นแบบ Interface Enchancement คือ ใช้ไอคอนและปุ่มคำสั่งต่าง ๆ </li></ul><ul><li>ลักษณะการโต้ตอบเป็นแบบ 3 มิต คลิกปุ่มจะยุบลงไป </li></ul><ul><li>3. การทำงานของปุ่มคำสั่งจะมีคำอธิบายสั้น ๆ ของไอคอนบอกชื่อเครื่องมือ เรียก Tool Tip </li></ul><ul><li>4. Action เป็นการบันทึกขั้นตอนการทำงานเก็บไว้ ในกลุ่มเดียวกัน </li></ul><ul><li>5. Ruler & Guide & Grid เส้นจาง ๆ ที่ลากผ่านรูป ช่วยจัดวางตำแหน่งต่าง ๆ ขอบภาพ </li></ul>
 30. 31. <ul><li>6. Gradient Feature สามารถสร้างรูปแบบการไล่โทนสีได้ด้วยตัวเอง </li></ul><ul><li>7. Adjustment Layer เป็นเลเยอร์ชั่วคราวสำหรับกำหนดพื้นที่และรูปแบบการปรับแต่ง </li></ul><ul><li>8. Transformation Feature สามารถเปลี่ยนรูปทรงของภาพ หมุน ขยาย ให้มีมิติ </li></ul><ul><li>9. Modified Image Size Command สามารถกำหนดขนาดไฟล์ภาพ ความละเอียด ความกว้างและความยาวของภาพได้พร้อม ๆ กัน </li></ul><ul><li>10. Save For Web ไฟล์ภาพที่ใช้บนเว็บ ต้องมีลักษณะพิเศษ เพื่อให้สามารถเรียกขึ้นมาใช้ งานได้เร็ว Photoshop </li></ul>
 31. 32. <ul><li>11. การสนับสนุนการทำงานด้าน Web ด้วยโปรแกรม ImageReady เป็นโปรแกรมช่วยสนับสนุนการสร้างและออกแบบเว็บเพจบนอินเตอร์เน็ต </li></ul><ul><li>12. Slicing เทคนิคพิเศษช่วยแบ่งภาพออกเป็นส่วน ๆ เพื่อสร้างป้ายโฆษณาบนเว็บ (Banner) </li></ul><ul><li>และปุ่มกดสำหรับเป็นจุดเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซด์ต่าง ๆ </li></ul><ul><li>13. Rollover ช่วยสร้าง Effect ที่เป็นลูกเล่นเมื่อเลื่อนตัวชี้เมาส์ผ่านปุ่ม </li></ul><ul><li>14. Animation เป็นภาพเคลื่อนไหวโดยอาศัยเทคนิคการนำภาพนิ่งหลายเฟรมมาเรียงต่อกัน </li></ul>
 32. 33. การเข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshop <ul><li>1. คลิกปุ่ม Start คลิกรายการ </li></ul><ul><li>2. คลิกรายการ Programs </li></ul><ul><li>3. คลิกรายการ Adobe Photoshop 7.0 หรือ </li></ul><ul><li>4. คลิกรายการ Adobe Photoshop CS </li></ul>
 33. 34. <ul><li>5. รอสักครู่จะปรากฎหน้าต่างของโปรแกรม Adobe Photoshop 7.0 หรือ Adobe Photoshop CS </li></ul>
 34. 35. ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop
 35. 36. การใช้ปุ่มเครื่องมือ ToolBox จัดการเกี่ยวกับรูปภาพแบ่งได้ 4 หมวด
 36. 37. ปุ่มเครื่องมือเพิ่มเติมใหม่ใน Photoshop CS V 8.0
 37. 38. <ul><li>Histograms การใช้กราฟแสดงค่าสี </li></ul><ul><li>ที่กระจายอยู่ในรูปภาพ </li></ul>

×