Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 39

Hippotherapy module 13 RO

0

Share

Download to read offline

Hippotherapy module 13 RO

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Hippotherapy module 13 RO

 1. 1. Specialised VET training on Hippotherapy for professionals working with children with intellectual, emotional, physical and psychomotor disabilities 2019-1-TR01-KA202-074547
 2. 2. ▪ Module 13 – P1 - Evaluarea pacientului, păstrarea evidențelor, probleme legate de asigurare și decontarea serviciilor ▪ Unit 1: Ce este ICF? ▪ 13.1. Ce este ICF? ▪ Unit 2: Evaluarea conform ICF ▪ 13.2. Evaluarea conform ICF ▪ 13.2.1. Înregistrarea datelor demografice ▪ 13.2.2. Tonus ▪ 13.2.3. Forță ▪ 13.2.4. Echilibru ▪ 13.2.5. Controlul trunchiului ▪ 13.2.6. Performanță motorie ▪ 13.2.7. Funcții motorie ▪ 13.2.8. Funcționarea cognitivă ▪ 13.2.9. Calitatea vieții ▪ 13.2.10. Factori personali ▪ 13.2.11. Factori de mediu ▪ Unit 3: Sistemul de asigurări sociale pentru decontarea hipoterapiei ▪ 13.3.Sistemul de asigurări sociale pentru decontarea hipoterapiei
 3. 3. ▪ 13.1. Ce este ICF-CY? ▪ Cum a apărut ICF - CY? ▪ Cum este ICF - CY structurat? ▪ Cum poate ICF - CY fi folosit în hipoterapie?
 4. 4. ▪ ICF-CY ▪ International Classification of Functioning, Disability and Health – Children and Youth (Clasificarea Internațională a dizabilității și sănătății funcționale - Copii și Tineri) ▪ Publicat de OMS în 2007 (www.who.int/classifications/icf/en) ▪ Limbajul comun al profesioniștilor și neprofesioniștilor pentru a discuta despre sănătate și dizabilitate. 4
 5. 5. ▪ sec. al XIX lea ▪ Apariția medicinei moderne ▪ Systematic detection of diseases ▪ 1923: Prima Organizație Mondială a Sănătății ▪ 1948: OMS (Organizația Mondială a Sănătății) 5
 6. 6. ▪ ICD-10 = International Classification of Diseases, 10. Revizuit clasificarea bolilor, a dizabilităților și a problemelor de sănătate ▪ ICF = International classification of functioning, disability and health - Clasificarea Internațională a dizabilității și sănătății funcționale - Copii și Tineri clasifică funcționarea și dizabilitățile asociate problemelor de sănătate 6
 7. 7. ▪ Un model bio - medical ▪ ICD (Clasificare Internațională a Bolilor) ▪ Modelul bio - psiho - social ▪ ICF (Clasificarea Internațională a dizabilității și sănătății funcționale - Copii și Tineri) 7
 8. 8. ▪ ICF ▪ Descrie starea de sănătate în relație cu realitatea vieții unei persoane the state of health in relation to the reality of life of a person ▪ Ratificată în 2001 ▪ 2006: versiunea în limba turcă a ICF ▪ (apps.who.int › iris › bitstream › handle › 9241545429_tur) ▪ 2007: versiunea pentru tineri (CY) 8
 9. 9. ▪ Sănătate funcională (Schuntermann 2009) - Conceptul de factori contextuali - Conceptul de funcționare a corpului și structura sa - Conceptul de activități - Conceptul de participare ▪ Dizabilitate - o interacțiune negativă între o persoană și factorii contextuali de mediu 9
 10. 10. ▪ Dizabilitate o interacțiune negativă între o persoană și factorii contextuali de mediu Examplu: copil cu paralizie cerebrală contracturi afectare structurală = Conceptul de funcțiunii și structuri ale corpului nu poate merge pierderea funcțiunii = Conceptul de activități nu poate merge la școală dizabilitate = Conceptul de participare școală, accesibilizare, dispoziție etc. = Conceptul de factori contextuali 10
 11. 11. Obiective ale ICF-CY ▪ Limbaj comun ▪ Instrument descriptiv ▪ Descrierea stării de sănătate ▪ Formularea planurilor de tratament ▪ Date comparative ▪ Creearea statisticilor 11
 12. 12. Stuctura ICF ▪ 1: Funcționare și dizabilitate ▪ 1.1. funcțiuni și structuri ale corpului ▪ 1.2. Activitate și participare ▪ 2: Factori contextuali ▪ 2.1. factori de mediu ▪ 2.2. factori personali 12
 13. 13. ▪ 5 categorii / classificări - Structuri corporale (s) - Funcții ale corpului (b) - Activități și participări (d) - Factori de mediu(e) - Factori personali 14
 14. 14. ▪ Structuri corporale (s) = părțile anatomice ale corpului ▪ Funcții ale corpului (b) = funcțiile fiziologice ale corpului, inclusiv cele psihologice ▪ Activitate (d) = acțiune și scopul unei ființe umane 15
 15. 15. ▪ Participare (d) = a fi inclus într-o situație de viață ▪ Factori de mediu (e) = mediul material, social și cel legat de atitudini ▪ Factori personali = factorii personali din istoria unui om 16
 16. 16. ▪ Exemple: ▪ Clasificarea activităților și participărilor capitolul communicare Itemi: ▪ d330 limbaj vorbit ▪ d335 producerea mesajelor non verbale ▪ d3350 limbaj corporal 17
 17. 17. 18
 18. 18. 19 Condiții de sănătate Funcțiuni și structuri ale corpului Factori de mediu Factori personali Activități Participare
 19. 19. 20 Paralizie cerebrală Participare Inapt de școală Întâlniri limitate cu prietenii Îi este imposibil să meargă la cinema Dizabilitate Spasticitate Lipsa forței musculare Contractură Rază limitată de acțiune Activitate Imposibilitatea de a se deplasa Dificultăți în a urca scările Dificultăți de înghițire Factori personali Gen Vârstă Status educațional Motivație Factori de mediu Fizici Sociali Securitate socială Probleme economice
 20. 20. ▪ Persoana afectată este în centrul atenției. ▪ Asigură un limbaj consistent. ▪ Se ia în calcul mediul de viață al copiilor și adolescenților. ▪ ia în calcul diferitele procese de dezvoltare ale copiilor și adolescenților. 21
 21. 21. ▪ Simplifică munca de networking. ▪ Asigură o bază pentru planificarea interdisciplinară și pentru implementarea intervenției. ▪ Permite corelarea datelor între țări, sisteme de sănătate, chiar și în timp. ▪ Persoanele cu dizabilități și rudele lor sunt considerate parteneri egali. 22
 22. 22. ▪ Limbaj standardizat ▪ Transparență și trasabilitate ▪ Controlul calității ▪ O mai ușoară planificare ▪ oportunitatea de a lucra în rețea ▪ Documentație standardizată ▪ Posibilitatea de a face comparații între resurse ▪ Părinții sunt parteneri egali 23
 23. 23. ▪ 13.2. Evaluare conform ICF ▪ 13.2.1. Înregistrarea datelor demografice ▪ 13.2.2. Tonus ▪ 13.2.3. Forță ▪ 13.2.4. Echilibru ▪ 13.2.5. Controlul trunchiului ▪ 13.2.6. Perfomanță motorie ▪ 13.2.7. Funcționarea motorie ▪ 13.2.8. Funcționarea cognitivă ▪ 13.2.9. Calitatea vieții ▪ 13.2.10. Factori personali ▪ 13.2.11. Factori de mediu
 24. 24. ● Anamneza pacientului ● Istoria familială ● Date despre sarcină ● Date despre naștere ● Istoria prenatală, natală și postnatală ● Alte probleme ● Istoria neurodezvoltării ● Alte intervenții care se aplică deja ● Informații despre viața de zi cu
 25. 25. 1 .2.2. TONUS ▪ Scala Ashworth: testează rezistența pasivă a articulațiilor. Scorurile variază între 0 și 4 cu 5 opțiuni. ▪ Scala Ashworth Modificată (MAS): Similar cu Ashword, dar adaugă +1 la scorul categoriei pentru a indica rezistența la mai puțin de jumătate de mișcare. ▪ Scala Tardieu: Măsoară spasticitatea care ia în calcul rezistența la mișcări pasive atât în viteză cât și încet. ▪ Scala Tardiue Modificată: Descrie R1 și R2; R1 este unghiul unei reacții muscular, R2 este raza de acțiune a mișcării pasive.
 26. 26. 1 .2.3. FORȚA Testarea musculară manuală: Forța ar trebui măsurată. Următoarea scală, dezvoltată inițial de The Medical Research Council al Marii Britanii este astăzi folosit în mod universal: 0: Fără contracții musculare vizibile 1: Contracții musculare vizibile fără alte manifestări 2: Mișcări ale membrelor fără ca ele să fie împotriva gravitației 3: Mișcarea împotriva rezistenței dar nu a gravității 4: Mișcarea împotriva a cel puțin o rezistență pusă la dispoziție de examinator 5: Forță plină
 27. 27. ECHILIBRU ▪ Scala de Echilibru Berg: este folosită pentru a determina în mod obiectiv abilitatea sau inabilitatea pacientului de a își găsi echilibrul în timpul unor activități solicitate anterior. ▪ Este o listă de 14 itemi. Fiecare item conține o scală ordinală de la 0 la 4. 0 indică cel mai de jos nivel de funcționare și 4 cel mai înalt nivel de funcționare. Completarea durează aproximativ 20 de minute. ▪ Pediatric Balance Scale (Scala de echilibru pediatric): este o versiune modificată a Berg Balance Scale care se folosește pentru a evalua echilibrul funcțional la copiii de vârstă școlară. ▪ Scala are 14 items scorați de la 0 puncte (cea mai de jos funcție) la 4 puncte (cea mai înaltă funcție) cu un maximum de 56 de puncte.
 28. 28. 1 .2.5. CONTROLUL TRUNCHIULUI ▪ Trunk Control Measurement Scale: Trunk Control Measurement Scale (TCMS) cu subscorurile ei la copiii cu dizabilități neuromotorii. ▪ TCMS este un test clinic relevant pentru copiii începând cu 5 ani cu dizabilități neurologice. ▪ Trunk Impairment Scale: această scală evaluează poziția trunchiului la pacienții care au suferit un atac cerebral. ▪ TIS evaluează echilibrul static și dinamic în șezut.
 29. 29. 1 .2.6. PERFORMANȚA MOTORIE ▪ Gross Motor Performance Measure: The GMPM este un instrument observațional folosit pentru evaluarea motricității grosiere la copiii cu paralizie cerebrală. ▪ Scopul primar al instrumentului este să evalueze schimbarea în timp a motricității grosiere. ▪ Măsurătoarea a devenit responsivă de-a lungul timpului.
 30. 30. 1 .2.7. FUNCȚIONAREA MOTORIE ▪ Gross Motor Performance Measure: GMFM este un instrument observațional folosit pentru evaluarea în timp a motricității grosiere la copiii cu paralizie cerebrală care beneficiază de terapii și intervenții. ▪ A fost prima dată dezvoltat în anii 1980 și este folosit atât în cercetarea clinică cât și în centre de cercetare și a evoluat pentru a satisface tehnici mai eficiente de testare.
 31. 31. 1 .2.7. FUNCȚIONAREA MOTORIE ▪ Există două versiuni ale GMFM. GMFM-88 este originalul de 88 de itemi. Itemi acoperă cinci dimensiuni ale motricității grosiere. ▪ A: Poziția culcat și întors de pe o parte pe alta, ▪ B: În șezut, ▪ C: Târât și îngenunchiat, ▪ D: În picioare, și ▪ E: Mers, alergat, sărit ▪ The GMFM-66 are 66 de identificați prin analiza Rasch pentru a descrie funcțiile motorii ale copiilor cu paralizie cerebrală cu abilități variate.
 32. 32. 1 .2.8. FUNCȚIONAREA COGNITIVĂ ▪ Bayley Scales of Infant and Toddler Development: Este un instrument de evaluare care măsoară: dezvoltarea motorie, cognitivă, de limbaj, social emoțională și comportamentul la bebeluși și copii mici. ▪ Implică observarea copilului de către terapeut și interacțiune dintre ei ▪ Ca și la alte instrumente de evaluare sarcinile variază de la răspunsuri simple la unele foarte complexe. ▪ Scala Bayley conține trei subteste: ▪ The Cognitive Scales, măsoară capacitatea copilului de a se angaja în joc simbolic, de a fi atent la obiectele din jur sau de a se uita după un obiect căzut; ▪ The Language Scale, măsoară abilitatea copilului de a înțelege și folosi limbajul vorbit, de a urma instrucțiuni sau de a recunoaște obiecte bazat pe descrierea sau etichetarea lor.
 33. 33. 1 .2.9. CALITATEA VIEȚII ▪ Cerebral Palsy Quality of Life Measure: The Cerebral Palsy Quality of Life Questionnaire for Children (CP QOL-Child) și Cerebral Palsy Quality of Life Questionnaire for Adolescents (CP QOL-Teen) conțin instrumente specifice pentru a măsura calitatea vieții. ▪ Aceste instrumente sunt utile pentru a evalua intervențiile menite să îmbunătățească viața copiilor și adolescenților. ▪ CP QOL-Child a fost creat pentru a măsura calitatea vieții la copiii cu paralizie cerebrală cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani. Și varianta CP QOL-Teen, a fost de curând dezvoltată pentru copiii între 13 și 18 ani.
 34. 34. 1 .2.9. CALITATEA VIEȚII ▪ WeeFIM: WeeFIM conține 18 itemi, și o scală instrumentală de 7 niveluri și măsoară performanța consistentă necesară vieții de zi cu zi. ▪ Trei domenii principale (îngrijirea de sine, mobilitatea și cogniția) sunt evaluate prin interviu cu copilul și observarea perfomanței lui cu privire la anumite sarcini. ▪ WeeFIM are două direcții: “Dependent” (ie, are nevoie de sprijin: scorurile 1–5) și “Independent” (ie, nu are nevoie de sprijin: scorurile 6–7)”
 35. 35. ▪ Pediatric Evaluation of Disability Inventory: The PEDI (Pediatric Evaluation of Disability Inventory) este o evaluare bazată pe interviu și care poate fi folosită pentru a monitoriza grija ▪ În această evaluare părintele sau îngrijitorul răspunde la o serie de întrebări despre performanța persoanelor în aceste aspecte ale vieții. ▪ Sunt două versiuni folosite pe scară largă în ziua de astăzi în practica clinică: ▪ PEDI în versiunea originală, disponibilă pentur copiii cu vârste între 6 luni și 7.5 ani ▪ PEDI-CAT (Computer-Adaptive Test), o versiune disponibilă pentru nou - născuți și până la 21 de ani. Această versiune încorporează o plajă de vârstă mai extinsă, itemi noi și metodologii bazate pe calculator.
 36. 36. ▪ Nu există scală de măsurare a mediului înconjurător în hipoterapie. Evaluarea mediului se face contextual, la momentul evaluării ținându-se cont de condițiile de siguranță. ▪ Evaluează variabilele de mediu (animale ce ar putea fi prezente dacă activitatea are loc în aer liber, condițiile meteo, etc.) și analizează metoda de management ▪ Pentru alte detalii despre condițiile de mediu vezi: Modul 6, Secțiunea 6.1.2
 37. 37. 13.3: SISTEMUL DE ASIGURĂRI SOCIALE PENTRU DECONTAREA HIPOTERAPIEI ▪ 13.3.Sistemul de asigurări sociale pentru decontarea hipoterapiei ▪ Turcia: Nu se decontează ▪ Romania: Nu se decontează ▪ Bulgaria: Guvernul nu decontează direct. Totuși, la nivel regional există programe locale care susțin astfel de intervenții: ▪ Varna Regiunea Varna: programul este facilitat de departamentul pentru sănătate și sport al municipalității. Este elaborat pentru un număr de 60 de copii și este monitorizat de personalul medical din centrul Vinitza. ▪ Plovdiv: Programul Center for social services “St. George”.
 38. 38. 1. World Health Organization. (2007). ICF-CY, International Classification of Functioning, Disability, and Health: Children & Youth version. Geneva: World Health Organization. 2. Björck-Åkesson E, Wilder J, Granlund M, Pless M, Simeonsson R, Adolfsson M, Almqvist L, Augustine L, Klang N, Lillvist A. The International Classification of Functioning, Disability and Health and the version for children and youth as a tool in child habilitation/early childhood intervention-- feasibility and usefulness as a common language and frame of reference for practice. Disabil Rehabil. 2010;32 Suppl 1:S125-38. doi: 10.3109/09638288.2010.516787. Epub 2010 Sep 15. PMID: 20843264. 3. Granlund, M., & Pless, M. (2012) Implementation of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF/ICF-CY) and how this relates to Augmentative and Alternative Communication. Augmentative and Alternative Communication, 28(1):11-20. 4. Russell, D. J. (2002). Gross motor function measure (GMFM-66 & GMFM-88) user's manual. London: Mac Keith. 5. Davis E, Mackinnon A, Davern M, et al. Description and psychometric properties of the CP QOL-Teen: a quality of life questionnaire for adolescents with cerebral palsy. Research in Developmental Disabilities. 2013 Jan;34(1):344-352. DOI: 10.1016/j.ridd.2012.08.018. 6. Kembhavi G, Darrah J, Magill-Evans J, Loomis J. Using the berg balance scale to distinguish balance abilities in children with cerebral palsy. Pediatric Physical Therapy : the Official Publication of the Section on Pediatrics of the American Physical Therapy Association. 2002 ;14(2):92-99. 7. Saether R, Helbostad JL, Adde L, Jørgensen L, Vik T. Reliability and validity of the Trunk Impairment Scale in children and adolescents with cerebral palsy. Research in Developmental Disabilities. 2013 Jul;34(7):2075-2084. 8. Gracies JM, Burke K, Clegg NJ, Browne R, Rushing C, Fehlings D, Matthews D, Tilton A, Delgado MR. Reliability of the Tardieu Scale for assessing spasticity in children with cerebral palsy. Arch Phys Med Rehabil. 2010 Mar;91(3):421-8. doi: 10.1016/j.apmr.2009.11.017. PMID: 20298834. 9. Mutlu, Akmer & Livanelioglu, Ayse & Kerem Günel, Mintaze. (2008). Reliability of Ashworth and Modified Ashworth Scales in Children with Spastic Cerebral Palsy. BMC musculoskeletal disorders. 9. 44. 10.1186/1471-2474-9-44. 10. (2011) WeeFIM II®. In: Kreutzer J.S., DeLuca J., Caplan B. (eds) Encyclopedia of Clinical Neuropsychology. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-0-387-79948-3_4889. 11. Haley, S. M., & New England Medical Center Hospital. (1992). Pediatric evaluation of disability inventory (PEDI): Development, standardization and administration manual. Boston, MA: New England Medical Center Hospital, PEDI Research Group. 12. Cutter, N. C., & Kevorkian, C. G. (1999). Handbook of manual muscle testing. New York: McGraw-Hill, Health Professions Division. 13. Franjoine MR, Gunther JS, Taylor MJ. Pediatric balance scale: a modified version of the berg balance scale for the school-age child with mild to moderate motor impairment. Pediatric Physical Therapy : the Official Publication of the Section on Pediatrics of the American Physical Therapy Association. 2003 ;15(2):114-128. .

×