Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 26

Hippotherapy module 12 RO

0

Share

Download to read offline

Hippotherapy module 12 RO

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Hippotherapy module 12 RO

 1. 1. SpecialisedVET training on Hippotherapy for professionals working with children with intellectual, emotional, physical and psychomotor disabilities 2019-1-TR01-KA202-074547
 2. 2. Autor: Asociatia Hipoterapia- Romania Lect. Univ. Dr. Bîlbă Anca Nicoleta
 3. 3. Sumar 12.1. Membrii echipei de terapie..................................p.4 12.1.1.Terapeutul .........................................................p.6 12.1.2.Voluntarii sau Co-terapeuții ..............................p.12 12.1.3. Conducătorul calului.........................................p.16 12.2. Rolul fiecărui membrul al echipei terapeutice ....p.19
 4. 4.  Foarte imporant este faptul că intervenția se face asupra unui copil cu dizabilitate, utilizând calul!  În acest sens persoana care intervine în procesul de recuperare utilizând calul, trebuie să îndeplinească următoarele conditii: - Să fie specializată în recuperarea copiilor cu dizabilități - Să cunoască diagnosticele și modul de manifestare al simptomelor aferente - Persoanele care au experiență în lucrul cu calul pot participa ca și conducători ai calului, fără a interveni în ședințele de terapie!!!
 5. 5. - Să aibă experiență în intervenția terapeutică utilizând calul, deorece aceasta acțiune are loc într-un mediu mai puțin controlat decât cel de cabinet, așa încât terapeutul trebuie să fie pregătit pentru eventualele reacții neașteptate sau chiar agresive ale copilului. - Să aibă abilitatea de a întocmi un plan de terapie. - Astfel, putem spune că persoanlele abilitate să utilizeze calul în recuperare pot fi: Psihologi, psihoterapeuți Kinetoterapeuți Medici
 6. 6.  Echipa de terapie cu ajutorul calului este formată din:  Terapeut  Voluntarii sau Co-terapeutul  Conducătorul calului
 7. 7.  Datorită faptului ca echipa de terapie poate fi formată din persoane cu pregătiri din diferite domenii, este important ca înainte de începerea ședintelor sau a colaborării, să fie stabilite anumite reguli care să fie cunoscute și respectate de toți membrii echipei de terapie.  Aceste reguli sunt specifice terapiei cu ajutorul calului, dar trebuie sa fim siguri că fiecare membru al echipei răspunde la fel comenzilor date de către terapeut.
 8. 8.  Terapeutul este persoana care conduce sesiunile de hipoterapie.  Este necesar să aibă pregătire ca psiholog, psihoterapeutsau kinetoterapeut, care utilizeaza metode de lucru cu calul, integrate cu alte metode psihoterapeutice indicate pentru caz.  Pentru a conduce sesiunile de hipoterapie, specialistul în recuperare trebuie să- și însușească anumite abilități specifice de lucru cu caii.
 9. 9.  Competențe  Să aibă abilitatea și competența de a evalua copilul.  Să cunoască obiectivele planurilor de recuperare  Să poată identifica nevoile acestuia și să poată elabora un plan de terapie personalizat pentru fiecare copil, cu obiective pe termen scurt și pe termen lung.  De asemenea, trebuie să cunoască și să știe care este postura corectă și echilibru în timpul călăriei.
 10. 10.  Să cunoască și să știe principiile hipoterapiei pentru a putea schimba mișcarea calului pentru ca pacientul să beneficieze complet de ședinta de hipoterapie,  Să recunoască răspunsurile anormale ale pacientului în timpul ședinței și să fie compatibil cu echipa de terapie.  Terapia trebuie să fie bazată pe metode de lucru specifice diagnosticului și vârstei copilului și pe capacitatile copilului de a îndeplini cerințele terapeutice
 11. 11.  După ce programul terapeutic structurat pe anumite obiective a fost finalizat, se va face o re-evaluare în urma căreia vor fi stabilite achizițiile copilului, după care se va decide de către terapeut dacă este oportună continuarea terapiei cu stabilirea altor obiective.  În anumite situații, copiii înregistrează regresie în dezvoltare în timpul terapiei.  Acest aspect trebuie analizat luând în calcul toate elementele care ar putea contribui la acest aspect (schimbarea medicației, alte terapii) prin consultarea părinților sau a celorlalți terapeuți.
 12. 12.  Conform Asociatiei Americane de Hipoterapie, terapeutul care practică Hipoterapia ca parte integrată dintr-un program de reabilitare, trebuie sa aibă unele calificări: -este autorizat sau înregistrat pentru a practica terapie, kinetoterapie, logopedia sau terapia ocupaționala cu o vechime de minim 3 ani în acest domeniu -a primit o instruire de bază în principiile hipoterapiei și mișcarea cabalinelor din partea unei organizații acreditate în acest domeniu -este terapeut sau specialist în Hipoterapie, sau are un terapeut prezent la ședințele de Hipoterapie
 13. 13. IMPORTANT!!!!  Hipoterapia prezintă un grad mai ridicat de risc și de responsabilitate din partea terapeutului care își asumă responsabilitatea pentru asistenții în terapie.  Terapeutul va stabili din timp modul de desfășurare al ședinței, centrele de lucru, harnașamentul folosit.
 14. 14.  Voluntarii sau co-terapeuții pot fi terapeuți cu specializare în domeniu sau personal auxiliar.  În interacțiunea fizică cu copiii, voluntarii trebuie să modifice cât mai puțin poziția acestuia pe cal atât cât și impulsurile transmise de cal.
 15. 15.  Astfel, voluntarii trebuie să preia mișcarea calului, pentru a prelua impulsul și a produce modificări cât mai mici.  Ei trebuie să fie suportivi, să ajute copilul în menținerea echilibrului și a poziției cât mai corecte, dar să nu inducă mișcarea.  Voluntarii nu trebuie să dea comenzi în terapie, nici beneficiarului, nici conducătorului calului.
 16. 16.  Voluntarul sau însoțitorul, trebuie să se comporte ca o umbră în terapie, indiferent de pregătirea pe care o are.  Conducătorul ședinței se stabilește de la început si acesta este cel care decide modul de desfășurare și obiectivul urmărit.  În echipa de terapie, trebuie aleasă o persoană (terapeutul sau voluntarul) care să fie responsabilă să acționeze în caz de urgență.
 17. 17.  In mod normal, persoana care este în interiorul sensului de mers sau pe aceeași parte cu conducătorul este persoana responsabilă de siguranța beneficiarului, dar acest lucru trebuie specificat la începutul ședințelor.  In anumite situații, poate îndeplini acest rol și persoana din exteriorul sensului de mers, dar respectând regulile de acțiune în aceste situații.  In acest caz, acest aspect trebuie adus la cunoștință tuturor membrilor echipei.
 18. 18.  Conducătorul calului este persoana care se ocupă numai de cal, de conducerea acestuia cât și de gestionarea comportamentului și a reacțiilor calului.  Poate fi o persoană care nu are competențe în lucru cu persoane cu dizabilități, dar trebuie să cunoască modalitățile de lucru cu calul, comportamentul acestora, semnalele sau limbajul non verbal, factorii de stres, modul de îngrijire cât și gestionarea situațiilor de criză.
 19. 19.  Conducătorul calului este responsabil de reacțiile calului, dar și de schimbarea pasului, a ritmului de mers, atunci când terapeutul o cere.  Este atent la stimulii din exterior, eventualii factori stresori care ar putea apărea.  Cunoaște specificul terapiei si termenii specifici utilizați.  Este atent numai la terapeut și răspunde doar la comenzile acestuia.
 20. 20.  În situația în care capul calul depășește umărul conducătorului, în cazul în care calul se sperie, conducătorul nu va mai putea schimba direcția capului.  În cazul în care calul rămâne în urma conducătorului, acesta nu va mai putea monitoriza semnele de stres ale calului, respectiv mișcarea urechilor sau lărgirea nărilor.
 21. 21.  Terapeutul este cel care stabilește obiectivele și modul de lucru, cât și harnașamentul utilizat.  Terapeutul are responsabilitatea de a analiza continuu răspunsurile pacientului și de a modifica adecvat mișcarea calului.  Este necesar ca acesta să aibă cunoștințele necesare pentru a obține, direcționarea și modifica mișcarea calului în funcție de necesitate.
 22. 22.  In mod normal, în afara cazurilor în care obiectivul terapiei îl constituie socializarea și este stimulată interacțiunea între participanții la terapie, voluntarii sau co-terapeuții trebuie să aibă o intervenție minimă, atât în interacțiunea fizică cu beneficiarul, cât și in intervenția verbală.  Este important ca atenția voluntarului să fie focalizată doar pe terapeut, pentru a fi evitate situațiile în care se primesc două comenzi diferite în același timp, atât de către copil, cât și de către conducătorul calului.
 23. 23.  Conducătorul calului este persoana responsabilă de manipularea calului în timpul sesiunii de terapie.  Aceasta are o pregatire specială în manipularea cailor destinați terapiei, cunoscând și secvențele sesiunii terapeutice.  În afara responsabilității legate de conducerea și gestionarea calului, conducătorul trebuie să aibă mereu în vedere că el este de fapt, conducătorul unui întreg sistem și datoria lui este de a conduce sistemul în siguranță pentru desfășurarea unei sesiuni terapeutice cât mai eficientă.
 24. 24.  Acesta trebuie să aleagă calea de mers în așa fel încât aceasta să poată fi străbătută de tot sistemul format din cal, terapeut, beneficiar și eventual voluntar sau co-terapeut.  Este importantă ieșirea din manej (atunci când se lucrează în exterior), evitarea gropilor sau dacă este cazul, al crengilor care pot fi prezente pe traseu.  Pentru a avea control asupra calului, conducătorul trebuie să țină calul în dreptul umărului său, lonja fiind plasată perpendicular între conducător și cal.
 25. 25. 1. Byam, E., Simmons, D., (2005). Environment and occupation in hippotherapy. OT Practice,10(7), 13-18 2. Mihăilescu- Bîlbă A., (2019), Terapia cu ajutorul calului – Ghid pentru terapeuți, Ed. Fundației Andrei Șaguna, Constanta.
 26. 26.  HIPPOTHERAPY - 2019-1-TR01-KA202-074547  This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License.  More information:  https://www.hippotherapy-training.eu/  https://www.facebook.com/HippotherapyProject/  The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

×