Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Recessie !
                       “A self fulfilling prophecy” of een buitenkans? (1)
De meeste ...
Recessie !
                         “A self fulfilling prophecy” of een buitenkans? (1)
Roes en...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Art29recessie

245 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Art29recessie

 1. 1. Recessie ! “A self fulfilling prophecy” of een buitenkans? (1) De meeste analisten zijn het erover eens dat we de jongste tijd een volbloed exemplaar van het verschijnsel “recessie” moeten doorwroeten. Of deze episode van kommer en kwel voor Oompje Conjunctuur al over zijn hoogtepunt is, blijkt een groter twistpunt. Belangrijke vragen dringen zich op. Hebben we zelf impact op deze recessie of moeten we machteloos kijken en schietgebedjes prevelen opdat ze snel zou overwaaien? Draaien we in recessietijd beter de kranen resoluut dicht of is zo’n recessie net het geknipte klimaat om risico’s te nemen ? En wat doen we met onze reclame- inspanningen? Feiten, instincten en gezond verstand zoeken in deze tweeledige bijdrage naar de antwoorden. Allemaal schijn? Het omslagpunt. Een divers kransje van sociaal-psychologen mag het Oorzaken die voortdurend opduiken in de meest diverse fenomeen recessie graag verklaren aan de hand van media - let op het vaste refrein als in vb. televisiejournaals het aloude sneeuwbaleffect. Eenmaal invloedrijke een verklarende zin wordt gekoppeld aan een faillissement, mensen beginnen orakelen dat we in een recessie zijn reconversie of reorganisatie - zijn de grote schandalen terechtgekomen, vormt zich een gevoel van sluimerende in de technologiesector en de economische weerslag angst. Angst resulteert steevast in een conservatieve van die illustere 11 september 2001. Onze psyche knikt besluitvorming, met als economische consequentie instemmend, want we leggen het zoekgebied voor een “aankopen met de vinger op de knip”. Als de consument negatieve evolutie maar al te graag buiten onszelf. Zoals eenmaal minder aankoopt, moeten we minder produceren we ook in een partijtje tennis verlies eerder toeschrijven aan en waart het spook van de ontslagen en afvloeiingen al om “het net, de bal, de umpire of een blessure” en we bij winst de hoek. Logisch gevolg: dat initiële angstgevoel neemt vooral overtuigd zijn van ons eigen kunnen als hoofdfactor. weer verder toe, en de redenering herhaalt zich. Een Voornoemde schandalen en de nasleep van 11 september eenvoudige, maar niettemin plausibel ogende verklaring zijn voor rechtstreeks verbonden sectoren wellicht de voor het “vicieuze” mechanisme achter de recessie. doodsteek geweest, maar voor de anderen slechts het Maar waar ontspringt het hele gebeuren en wat zet het omslagpunt, het alibi of de aanleiding om de zaken anders sneeuwbaleffect precies in gang? aan te pakken. De echte oorzaken liggen immers veel dieper geworteld. Het omslagpunt is in die optiek enkel de vrijgekomen etter, eenmaal de zweer openklapt. Wenst u meer te weten, KLIK HIER St.-Jobsstraat - B-2200 Herentals - T +32 14 23 28 47 - info@phobos.be - www.phobos.be
 2. 2. Recessie ! “A self fulfilling prophecy” of een buitenkans? (1) Roes en euforie Het einde van de recessie ? Analoge mechanismen bepalen ook het sneeuwbalverloop Wannèèr de laagconjunctuur is uitgewoed en weer omslaat bij een hoogconjunctuur.. Het gaat goed, er is een collectief in hoogconjunctuur, durft geen analist te voorspellen. Wat welbehagen en dito vertrouwen in de toekomst. We wagen wèl met een redelijke zekerheid kan worden aangenomen, ons volop aan nieuwe investeringen, aangezien het loonbriefje is dat die omschakelingen mekaar steeds dichter op de mooi oogt en er in dit klimaat ook loonsverhogingen hielen zullen zitten. In de hedendaagse maatschappij in zitten.. Banken investeren maar al te graag mee en volgen periodes van hoog-en-laagconjunctuur elkaar construeren samen met de media en de overheid aan de steeds sneller op. De tijden van de klassiek geworden fameuze “the sky is the limit” gedachte: geloven dat alles 7 vette en 7 magere jaren zijn voorbij. Zodra de meest kan, zolang je er maar in gelooft. Stillaan groeien we zo saillante uitwassen, op sociaal én economisch vlak, snel dat we het oog voor detail verliezen en spaarzaamheid weer zijn rechtgetrokken, zal zich weer een omslagpunt al vlug gaan verwarren met gierigheid. Werknemers stellen manifesteren dat de hoogconjunctuur aankondigt. Vergis je de wetten op de krappe arbeidsmarkt, geruggensteund niet, dat omslagpunt zal lang niet zo duidelijk zijn en wordt door vakbonden die alles aanvechten om maar iets terug op het eigenlijke ogenblik niet als dusdanig waargenomen. te geven aan hun betalende leden. Adverteerders vechten De achterliggende reden spruit weer voort uit dat dubbele om de beste plaatsen en zijn bereid woekerprijzen te gevoel: negatieve evoluties schrijven we toe aan externe betalen in de chaos van overvolle advertentiemagazines. factoren, positieve evoluties zullen we gaan verklaren door Dienstverleners prijzen intussen alles de hoogte in, wars onze eigen bedrijvigheid. van de rationele argumenten. Consumenten blijken bereid hun spaarcenten aan te boren, als waren ze aangedreven door dat groepsgevoel van welvaart. En de overheid... de It’s all in the mind ! overheid heeft haar financiën niet meer onder controle. Vele kleine kantjes schragen verder dit klimaat: uitpakken Blijft de vraag of we zelf impact kunnen hebben op de met de verre, exotische bestemming, die je net aandeed, evolutie. Een oud gezegde geeft wellicht de oplossing : als overschaduwt de vraag of je d’r al dan niet van hebt ieder voor zijn eigen deur veegt, is de straat proper. Dit kan genoten. Er ontstaat een soort droom die veraf staat van ook hier van toepassing zijn: als je zelf rationeel orde op de realiteit, waarden en normen incluis. En de buurman, zaken stelt, verkondigt dat het goed gaat en je in functie die ken je enkel nog van zijn verpakking. En dan komt het daarvan gedraagt - niet te spaarzaam en niet te vrijgevig omslagpunt. - dan is bij jou het omslagpunt bereikt en is het wachten tot dat gevoel een collectief waargenomen gevoel wordt. En gezien de vooruitgang tijdens een hoogconjunctuur steeds sterker is dan de terugslag bij een laagconjunctuur, duidtde tendens op lange termijn steeds een vooruitgang aan. Geduld is dus inderdaad een schone deugd. Wat is de impact van recessie op ons commerciële raamwerk en hoe gaan we om met investeringen in een dergelijk klimaat? Het tweede luik van deze bijdrage gaat er dieper op in. Carlo van Tichelen Wenst u meer te weten, KLIK HIER St.-Jobsstraat - B-2200 Herentals - T +32 14 23 28 47 - info@phobos.be - www.phobos.be

×