Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Art26reclamebudget1

340 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Art26reclamebudget1

  1. 1. Het reclamebudget: wenken voor efficiënt investeren (1) Investeren we wel in de juiste dingen? Kunnen we de impact van onze reclame wel ten gronde in- schatten en evalueren? Hoeveel geld uit ons reclamebudget stroomt vruchteloos weg? Hoe begin ik aan een nuttige opstelling van een budget? Hoe kan ik zonder het budget uit te breiden toch een hogere impact verkrijgen en welke middelen kan ik daartoe aanwenden? Kan je als KMO’er wel efficiënt reclame voeren en hoe pak je dit aan? In dit drieledig artikel gaan we op zoek naar (alter- natieve) middelen en naar het vademecum voor efficiënte investering. Als het om geld gaat, zijn we er allemaal als de kippen bij. ruil daarvoor media-aandacht te krijgen. Deze formule is Velen onder ons, en schrijver dezes vormt daarop geen effectief ook vaak doeltreffend en interessant, zolang de uitzondering, danken hun groei goeddeels aan een zuinig belangen van beide partijen bij de deal voldoende behartigd omspringen met geld. Efficiënte investeringen, berekende werden. risico’s en een resultaatgerichte aanpak bespaarden ons heel wat klappen. Bovendien werden velen reeds Er zijn best nog andere methodes: de consument blijkt gepluimd door de reclamewereld, al betwijfel ik of die term immers maar al te vaak zelf bereid om jouw marketing hier eigenlijk op zijn plaats is. De aardbol ligt immers dik gedeeltelijk of volledig te vergoeden. Toch wèl. Denken we bezaaid met reclameronselaars van divers pluimage die maar aan de beruchte 0900-lijnen of de talloze spaaracties met een arsenaal aan truken sponsoring of advertenties waarbij de bijdrage van de consument nagenoeg de verkopen die bij voorbaat al tot mislukken gedoemd zijn. volledige kost van het gespaarde product vergoedt. Natuurlijk zijn er tal van interessante advertentieruimtes te Aankoopprijzen bij grote aantallen staan immers in schril koop, maar in se is dit niet voldoende: zelfs dan moet je contrast met de marktwaarde voor de consument. opletten dat ze ook daadwerkelijk in jouw reclamestrategie passen. Dient nog nagegaan welke extra middelen we kunnen inzetten vanuit onze eigen strategie. Hebben we bijvoorbeeld Vanzelfsprekend moet je vooreerst je eigen boekhouding een percentage voorzien in onze prijssetting voor marketing, grondig doornemen om je beschikbare budget te of kunnen we een lichte prijsstijging verantwoorden? Onze determineren. Welke kosten werden in het vorige boekjaar klanten zijn vaak bereid om iets meer te betalen voor een gemaakt aan sponsoring, advertenties, drukwerken en product dat een grotere bekendheid geniet. Let op, die andere media? Check ook of je van elke sponsoring wel goodwill leggen ze pas aan de dag nadàt die bekendheid een factuur hebt ontvangen, ze zijn fiscaal aftrekbaar. is gegenereerd, je plukt er dus niet meteen de vruchten Vervolgens gaan we na of we alternatieve budgetten kunnen van. Maar op middellange of lange termijn beschouwd, zal loskrijgen: onze leveranciers zijn immers regelmatig bereid blijken dat de initiële investering snel terugverdiend is. om een deel van onze reclamekosten te dekken, in ruil voor een duidelijke aandacht voor ons product. Het loont de De strategie van de korte termijn kan ons ook een berekend moeite informeel te polsen of zij hiervoor interesse hebben, budget opleveren: als we onzelf tot doel stellen een groei daarna kan u samen bekijken wat de opties zijn om tot een van 10% te bereiken, moeten we ook bereid zijn om voor win-winsituatie te komen. De andere bekende weg voor deze groei verhoudingsgewijs de nodige budgetten uit te alternatieve reclame is de ruildeal: hier zoek je samen met trekken. Hiervoor kijken we naar de extra nettomarge die de media de mogelijkheid om in natura te sponsoren en in gegenereerd wordt bij een groei van 10%. Een deel van Wenst u meer te weten, KLIK HIER St.-Jobsstraat - B-2200 Herentals - T +32 14 23 28 47 - info@phobos.be - www.phobos.be
  2. 2. Het reclamebudget: wenken voor efficiënt investeren (1) deze marge voorzien we voor marketingkosten: de precieze Een andere blik werpen op je reclamebudget kan al snel grootte van dit deel hangt af van het lange-termijneffect heel wat deuren openen. Een externe adviseur die zonder van deze actie. Stel dat ons klantenbestand voornamelijk belangenvermenging het vertrouwen kan genieten, zal bestaat uit trouwe kopers, die gemiddeld jaren blijven, hier ook een ruimere visie kunnen bieden. Voornaamste dan is het wellicht geoorloofd om tot 100 % of zelfs meer succesfactor is hier dat het tussen beide partijen klikt van deze marge aan marketing te besteden. Hebben we en dat je bereid bent om een op lange termijn voorziene echter te maken met een vlottende clientèle die zich niet formule van win-winrelatie na te streven. echt aan onze dienst of product binden, dan moeten we telkens weer nieuwe klanten zoeken en zijn we verplicht om Carlo van Tichelen ook direct winst te maken op deze groei. Het percentage van de nettomarge zal in functie van die parameter dan ook veel lager liggen. Om deze reden heeft de verkoop van abonnementen de laatste jaren zo’n boom gekend: klantentrouw wordt meer en meer omgezet in een contract, waardoor de initiële marketinginvestering kan verdeeld worden over een langere periode. De voorbeelden zijn legio: de telecomsector, tal van magazines, de muziekcomputers in cafés, Canal+, de boekenclubs... zij pogen de consument voor een langere periode aan de leverancier te binden. Zelfs onze Makro-of Delhaize-pluskaart zijn, al geeft u zich daar misschien niet meteen rekenschap van, een bindmiddel voor de toekomst. Wenst u meer te weten, KLIK HIER St.-Jobsstraat - B-2200 Herentals - T +32 14 23 28 47 - info@phobos.be - www.phobos.be

×