Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Art20trendspotting

321 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Art20trendspotting

  1. 1. TRENDSPOTTING: technieken, trucs en tegenvallers Trends, een rage voor de eeuwigheid Hoe kan je de consument één stapje voor zijn en al met het juiste product staan wachten als hij hunkerend arriveert? Bestaan er manieren om netjes langs de overstocks en de afknappers heen te zeilen en recht naar de gaten in de markt toe te gaan? Vooraleer we dat bevestigen, stomen we u klaar voor een lijvige cursus trendspotten. Broksgewijs serveert reclameadviesbureau Phobos u een ruime perceptie van de trend en al zijn nukken. Mondjesmaat. Met oog voor axioma en nuance, voor theorie en realiteit. En met een krasse kronkel op zijn tijd. In onze eerste bijdrage beperken we ons tot een beïnvloeden. Als de trend getransponeerd kan worden naar voorzichtige aanzet. In de volgende edities trachten een uw eigen product, kan u proberen er een schepje bovenop zo volledig mogelijk spectrum uit te werken van terreinen, te doen of van uw product een rechtstreeks verlengstuk waar een trend zich kan laten gevoelen. Daaraan gekoppeld van de trend te maken. De kunst is uiteraard om de trends diepen we de verschillende evoluties uit die zich in de te voorspellen. De truuk bij uitstek is steeds weer dezelfde: recente geschiedenis van onze consumptiemaatschappij in de huidige cultuur speuren naar tekens van de toekomst. hebben afgetekend. Een trend is immers vaak de ultieme Clevere denkers met een anticiperende geest ontwaren die bestendiging van een dergelijke evolutie. Sterker nog, tekens in kleine hoeken van de samenleving: in restaurants een trend bevindt zich vaak op het convergentiepunt van of cafés, in de muziek die de radiogolven overspoelt, in een aantal evoluties. Een trend assembleert zo een aantal de tijdschriften die verschijnen, in wat de regering de elementen, een aantal fenomenen die zich lang niet tot één bevolking voorhoudt, in wat de industrie ons verkoopt... domein van de samenleving hoeven te beperken. Wie de Trends verraden zich meestal snel, daar ze een statige verschillende evoluties tijdig voelt sluimeren en de scherpte voortzetting zijn van een verandering die al een poosje in huis heeft om meer dan één evolutie in een product te broedde. Marktinzicht is cruciaal. Wie één keer de knepen vatten, marcheert in rechte lijn naar het gat in de markt begint te ontwaren, kan de trends op hun beurt benutten als toe. kristallen bol voor marktbewegingen. Trends zijn immers de best denkbare graadmeter van hoe mensen zich voelen, Hoezeer je zelf ook kan proberen de evoluties tijdig aan welke producten hen kunnen interesseren, waar hun te voelen en er zo goed en zo kwaad mogelijk op te behoeftes liggen. Succes heeft veel meer te maken met anticiperen, het eigenlijke in gang zetten van een trend een duidelijk toekomstbeeld dan met vrouwe Fortuna... is voor een ondernemer een uitzichtloze taak. Je kan al je duivels ontbinden om met een bepaalde productlijn Voor bedrijven die draaien op ideeën of bepaalde vormen het marktklimaat te beïnvloeden: de collectieve klik die van creativiteit, is het van belang een gril van een trend te een trend in gang zet, is helaas geen schakelaartje dat kunnen onderscheiden. Een gril of een rage is vluchtiger de fabrikant naar goeddunken kan bedienen. Veeleer dan van aard, minder duurzaam. Zoals het arsenaal aan vruchteloos te pogen de trend om te buigen of te wijzigen, verschillende flippo’s kwam en ging, zo zullen ook de kan u beter uw pijlen richten op het koopgedrag van de Pokémonkaarten - dé hebbedingetjes van het ogenblik mensen. Enkel hun behoeftes en gedragingen kunnen het - over pakweg een half jaar wel naar een vergeethoekje lot van de trend in een definitieve plooi leggen. van de kinderkamer verwezen worden. In een domein als de mode zijn de voorbeelden van rages ook legio. Zelden Kapitaal is wel om de trend alleszins zo spoedig mogelijk overleven dergelijke grillen meer dan één collectie. Uiteraard waar te nemen en in te schatten. Wie daarin slaagt, kan mag het commerciële belang van een rage niet onderschat pogen in te spelen op de trend en misschien zelfs een beetje worden. Wie de middelen heeft om zijn fabricatie-en Wenst u meer te weten, KLIK HIER St.-Jobsstraat - B-2200 Herentals - T +32 14 23 28 47 - info@phobos.be - www.phobos.be
  2. 2. TRENDSPOTTING: technieken, trucs en tegenvallers marketingfaciliteiten bliksemsnel aan te passen én op klassieke muziek wordt de muzikale evolutie gekenmerkt tijd weet te stoppen, kan aan zo’n rage een aardige duit door een steeds navrantere ritmeverhoging, via rock’n’roll verdienen. over punk en new wave tot bij alle subgenres van dance, house en techno. Allicht maak je in deze sector nog steeds Pas wanneer een evolutie aanhoudt en zich in verschillende de beste kansen als je de trend doortrekt en timmert aan domeinen van de samenleving analoog binnenwurmt, kan een genre dat, indien mogelijk, nog een tandje bijsteekt. men van een trend beginnen gewagen. Trends beginnen Groot is die marge echter niet meer. Binnen afzienbare tijd weliswaar ook als her en der verspreide zaailingen - zie je onvermijdelijk een kentering op gang komen. Vraag tendensen, zo u wil - maar botten geleidelijk uit tot een is alleen wie het op het juiste moment aanvoelt en er zijn compleet bos: te sterk om te worden weggeblazen, te voordeel mee doet... imposant om over het hoofd te worden gezien. Trends kunnen wel lichte veranderingen ondergaan onder invloed Zoals de beurs zijn crashes kent, kent de trend dus van onvoorziene gebeurtenissen - een nationale crisis onontkoombaar zijn tegenreacties. Het schoolvoorbeeld of een natuurramp, om meteen maar grof geschut aan van een trend die zichzelf opblaast, komt uit de te halen - maar kunnen toch tegen een stootje. Trends geschiedenisboeken en bewijst eens te meer hoe essentieel kunnen over een aanzienlijke termijn bepalend zijn voor de de maatschappelijke context is voor de loop van een trend: bedrijfsresultaten: doorgaans zijn ze stabiel genoeg om het de Romeinse beschaving richtte zichzelf ten gronde door een vol decennium uit te zingen! Lang genoeg om er een een buitensporig ver doorgedreven verloedering, de trend bedrijfsplan op te baseren en aan trendspotting het nodige van het onbeschaamd genieten in het kwadraat. Dergelijke belang te hechten, wat u? evoluties kunnen aan de hand van inzicht in trends voorspeld worden en voorspellen op hun beurt evoluties Een van de weinige absolute zekerheden die marketeers in andere domeinen. Onze huidige samenleving voedt in een trend kunnen toedichten is zijn eindigheid, iets wat bepaalde facetten opnieuw de trend van het onbeschaamd in ons gebruik van de term impliciet al aanwezig is. Een genieten en escaleert steeds verder: tolerantiegrenzen trend is, hoe contradictorisch ook, een tijdelijke blijver. Het en progressieve normen schuiven als maar verder op. is een vaste stamklant die zijn aanwezigheid danig laat Het verband met andere trends laat zich raden: nu reeds voelen, maar die op zekere dag uit je café verdwijnt. Een voelbaar is een toenemende behoefte aan geloof bij een interessante vaststelling is dat het vaak de uitwassen van aantal groepen. Zo ook de steeds scherpere polarisering de trend zelf zijn die hem overwoekeren en uiteindelijk teniet in het politieke spectrum, die volgens de wetten van de doen. Een trend kan zichzelf niet eindeloos voortzetten: trends uiteindelijk ook weer moet leiden tot de opheffing wanneer het plafond bereikt wordt, ontploft de hele van de extremen en het overblijven van een afgekalfde santenkraam. Was het doorheen de ganse jaren’80 niet de middenmoot... trend om te cocoonen, je steeds verder weg te begeven van het sociaal verenigingsleven en zoveel mogelijk op je eigen Laat u het allemaal eens rustig bezinken. Misschien een kleine plekje te toeven, al dan niet vergezeld van een paar leuke oefening: tracht een toekomstbeeld te vormen voor... dierbaren? Iedereen wilde wel zo’n huisje om in te zitten, de volgende aflevering. beschut voor de boze buitenwereld, tot gaandeweg het “lekker knus binnen zitten” veranderde in “de muren komen op me af”. Nog een ander uitvergroot voorbeeld: sedert de Carlo Van Tichelen Wenst u meer te weten, KLIK HIER St.-Jobsstraat - B-2200 Herentals - T +32 14 23 28 47 - info@phobos.be - www.phobos.be

×