Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Art18datamining

450 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Art18datamining

  1. 1. Data Mining & Web Mining: Analyse op wetenschapsniveau Uw dienaar legt in deze bijdrages een voortdurende interesse voor marktgericht denken aan de dag. Trendspotting, marktvoorspelling en -analyse vormen immers de erogene zones van iedere wakkere ondernemer, of niet soms? Toen de Jonge Kamer Gheel-en-Thals onlangs een symposium over data-en webmining op poten zette, legde Phobos maar al te graag de beide oren te luister. In het Wetenschapspark te Diepenbeek verrichtte MINEvision, een spin-off van het plaatselijk univer- sitair centrum, in deze materies baanbrekend onderzoek. Een greep uit hun bevindingen. Het is niet altijd eenvoudig te cateren voor de juiste klant diensten. Bedoeling is de juiste commerciële boodschap en op de juiste manier. Aangezien de huidige maatschappij op de juiste mensen te richten, zodat het najagen van die gekenmerkt wordt door verzadigde markten en de potentiële klanten op een efficiënter manier kan gebeuren. aandacht van een klant beperkt divers is, zijn bedrijven Immers, als kan vooropgesteld worden wie de meest naarstig op zoek naar nieuwe methodes om klanten waarschijnlijke klanten zijn, hoef je geen tijd noch geld aan te trekken en, als het even kan, zo lang mogelijk te aan alle anderen te verspillen. Homogene groepen klanten behouden. Wie liever bedankt voor de platgetreden paden, worden geprofileerd in termen van vb. leeftijd en inkomen. vindt in data mining een relatief nieuwe bondgenoot. Data Als de latente interesses van uw eigenlijke klanten kunnen mining kan omschreven worden als het toepassen van vastgesteld worden, kan u ze ook het juiste product patroonherkenning, statistische en wiskundige technieken bieden. bij de analyse van een grote hoeveelheid gegevens. Uit de in kaart gebrachte data kunnen bepaalde patronen of Belangrijke scharnier in het verhaal betreft de manier wetmatigheden bij de consument gedistilleerd worden, waarop men in data mining poogt de producten aan te die vervolgens moeten leiden tot het voorspellen van bieden. Hier komen de analytische mogelijkheden van data dat consumentengedrag. Deze methode kadert in wat mining misschien wel het duidelijkst aan de oppervlakte. het knowledge discovery process genoemd wordt: het Het voorbeeld dat we onthielden uit het betoog van extraheren van marktgerichte kennis uit gegevens. MINEvision betrof een grondige analyse van de inhoud der boodschappenwagentjes en de kassatickets van Data Mining kan op een veelheid aan manieren aangepakt een warenhuis: uit de analyse bleek dat er een duidelijke worden. Logischerwijze variëren de onderzoeksmethodes correlatie kon aangetoond worden tussen bepaalde in functie van de aard, de omvang en de specifieke producten. Een broodje hesp, een blikje frisdrank en een wensen van het bedrijf dat haar gegevens laat analyseren. pakje sigaretten staan vb. vaak samen op de lijst. Het zal Het gaat hierbij niet om klantgegevens in de zin van u vast niet als onmogelijk voorkomen dat u ze voor uw namenlijsten: data mining, zoals het door MINEvision lunchpauze ook al eens samen heeft aangeschaft. Als je wordt uitgetekend, is een vrij complexe aangelegenheid. één van deze producten uit het assortiment zou halen, zou Grofweg komt de indeling hier op neer: vooreerst wordt, op dat een uitdijende invloed hebben en zou ook de verkoop basis van gegevens over bestaande klanten, een potentieel van de bijproducten dalen. Conclusie: als je de combinaties, succesprofiel opgemaakt van de prospect die het meest de hidden links tussen producten ontdekt, kan je daar op zou kunnen aangesproken worden door uw producten of inspelen: je kan die producten in functie van de link gaan Wenst u meer te weten, KLIK HIER St.-Jobsstraat - B-2200 Herentals - T +32 14 23 28 47 - info@phobos.be - www.phobos.be
  2. 2. Data Mining & Web Mining: Analyse op wetenschapsniveau positioneren, je kan er een promotionele formule voor MINEvision: een bepaalde site lokt vooral surfers van bedenken enz. Het laatste luik van de analyse probeert academische sites tussen bepaalde uren, dan kan de enerzijds aan te tonen welke klanten afhaken en waarom houder van die site vb. tijdens die uren op één of meer en anderzijds de juiste klanten zoveel en zo lang mogelijk universitaire sites een banner kopen, waarin bepaalde aan het bedrijf te binden, uitgaande van de stelling dat het blikvangers kort worden aangestipt. Ook belangrijk om veel goedkoper is bestaande klanten tevreden te houden weten is dus wat de piekmomenten van het bezoek aan uw dan nieuwe aan te trekken. De cirkel is dan rond en kan tot website zijn: als dat vb. vrijdagmorgen is, dan kan u nieuwe 3 werkwoorden herleid worden: aantrekken, koesteren en producten of acties optimaal in de kijker zetten door op vasthouden. donderdagavond uw site aan te passen. Tevens wordt onderzocht hoe lang een surfer op de diverse pagina’s Op analoge wijze kan u lessen trekken uit de perceptie blijft hangen en op welke pagina’s hij meestal afhaakt. De van uw website: wie bezoekt uw site, waarom, hoe wordt efficiëntie van uw site kan ook afgeleid worden uit de duur die gebruikt en voldoet die site aan de behoeften van van een bezoek, de wetenschap of de surfer al dan niet de bezoeker? Het is het studieveld van de web mining. zijn gegevens achterlaat, enz. Deze analyses herbergen Uit de logfiles van de bezoekers van uw site kan al heel een schat aan info over de perceptie van uw site door uw wat informatie gewonnen worden: wie kwam er naar mijn bezoekers. Bijsturen en aanpassen wordt een stuk gerichter site gesurfd, van waar, met welke browser of met welke en gefundeerder als u dergelijke gegevens vakkundig laat zoektermen, hoe lang duurde het bezoek... Nu de website uitpluizen. een dynamisch gegeven is geworden in de concurrentiële strijd, kan een bezoeker van uw site vergeleken worden Met dank aan MINEvision, Diepenbeek met een klant in een winkel. Om vooreerst meer gebruikers naar uw website te lokken, kan onderzocht worden wie Carlo van Tichelen de huidige surfers zijn. Wij citeren het voorbeeld van Wenst u meer te weten, KLIK HIER St.-Jobsstraat - B-2200 Herentals - T +32 14 23 28 47 - info@phobos.be - www.phobos.be

×