Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digital content marketing quotation 2017

249 views

Published on

PR, Content SEO, Content Website, Content Consulting

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Digital content marketing quotation 2017

  1. 1. Quotation Digital Content Marketing Philoan.mar@gmail.com 01287530931
  2. 2. Content SEO Type of Content Detail Vietnamese(VND) English(VND) PR chuẩn SEO(Editorial, Advertorial) - Bài PR dạng Editorial và Advertorial được chuẩn hóa SEO(Title, Sub – title, Sapo, Hình ảnh, Description, keyword) - Độ dài: 500 – 800 chữ 500 000 / bài 650 000 / bài Content Website chuẩn SEO - Bài viết trên website theo chuẩn SEO(Title, Sub – title, Sapo, Hình ảnh, Description, keyword) - Bài viết tùy định hướng nội dung mà sử dụng hình thức content phù hợp(list, how – to, news, reviews, trend,…) - Độ dài: 500 – 800 chữ 450 000/ bài 600 000 / bài Content E- commerce chuẩn SEO - Content được viết theo chuẩn content e – commerce và tối ưu hóa theo chuẩn SEO: Short text (Product Highlights), Long text (Product Description), Product Reviews, Star SKU, Revamping. - Tùy nhóm sản phẩm mà sử dụng văn phong phù hợp, ngôi thứ ba. - Độ dài: 400 – 600 chữ 8 000 000 / 100 bài 9 000 000 / 100 bài Content Link Building - Bài viết mới 70 – 80%, đảm bảo tối ưu hóa về SEO(Title, Sub – title, hình ảnh, Sapo, Descripetion, Hình ảnh, keyword) - Những hình thức content được sử dụng: list, how – to, trend, news, series, product update,… - Độ dài: 500 – 700 chữ 6 000 000 / 100 bài 7 500 000 / 100 bài
  3. 3. Type of Content Detail Vietnamese(VND) English(VND) Informercial/Press Release - Dạng bài thông cáo báo chí, truyền tải thông tin đơn giản một cách trực tiếp. - Độ dài: 500 - 700 chữ 500 000 / bài 600 000 / bài Advertorial - Bài Marketing, thương mại. Dạng bài phân tích, mô tả, hướng dẫn sản phẩm/dịch vụ, thương hiệu, đánh trực tiếp vào brand, sản phẩm… Dưới góc nhìn chủ quan, viết theo ngôi thứ nhất. - Độ dài: 600 - 700 chữ 650 000 / bài 750 000 / bài Editorial - Dạng bài PR chính thống, xã luận, đánh giá thị trường, phóng sự cảm nhận, phỏng vấn chung,… Thực hiện dưới góc nhìn khách quan, viết theo ngôi thứ ba. - Độ dài: 800 - 1000 chữ 750 000 / bài 850 000 / bài Testimonial - Bài tương tác, kiểm chứng. Dạng bài viết về câu chuyện thương hiệu, phóng sự điều tra, phỏng vấn người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng, bài nghiên cứu và phân tích thị trường,… Thực hiện dưới góc nhìn khách quan, viết theo ngôi thứ ba. - Độ dài: 1000 - 1500 chữ (Chưa bao gồm chi phí lobby nhân vật, thu thập số liệu, thực hiện khảo sát... nếu cần thiết phải thực hiện) 1 000 000 / bài 1 200 000 / bài PR
  4. 4. Type of Content Detail Vietnamese(VND) English(VND) Content Corporate - Gói content về thông tin DN, câu chuyện thương hiệu, tin tức – sự kiện,…. - Văn phong khách quan. - Độ dài: Tùy loại content 6 000 000/ gói 7 000 000 / bài Content E – commerce Content được viết theo chuẩn content e – commerce gồm: Short text (Product Highlights), Long text (Product Description), Product Reviews, Star SKU, Revamping. - Tùy nhóm sản phẩm mà sử dụng văn phong phù hợp, ngôi thứ ba. - Độ dài: 400 – 600 chữ 7 500 000 / 100 bài 8 500 000 / 100 bài Content Blog - Content cập nhật kiến thức, thông tin chung, mẹo, bí quyết,… - Tùy định hướng content mà sử dụng loại content phù hợp(how –to, list, series, news, interview,…) - Văn phong ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba - Độ dài: 500 – 1000 chữ 450 000 / bài 600 000 / bài Content Website
  5. 5. Type of Content Detail Vietnamese(VND) English(VND) Gói CS 1 5 bài site + 10 bài site chuẩn SEO +100 bài link building + Content Onpage + Content Direction 9 000 000 / gói 12 000 000 / bài Gói CS 2 10 bài site chuẩn SEO + 100 bài link building + Content Onpage + Content Direction 7 500 000 / gói 10 000 000 / gói Gói Web1 (Web của DN Start – up/DN muốn làm mới hình ảnh) Định hướng và viết nội dung site(Xây dựng toàn bộ nội dung): - Nghiên cứu và đánh giá nội dung site của đối thủ - Đề xuất cấu trúc nội dung mới, khác biệt cho site - Định hình văn phong - Viết nội dung chi tiết cho từng categories - Dịch và biên tập Start – up:15 000 000 / gói DN muốn làm mới hình ảnh: 35 000 000 / gói Start – up:18 000 000 / gói DN muốn làm mới hình ảnh: 38 000 000 / gói Gói Web2 (Web bán hàng) Biên tập nội dung website: - Tối ưu lại nội dung có sẵn cho phù hợp với trend user hiện tại - Hiệu đính, tối ưu theo chuẩn SEO - Viết lại content có sẵn theo văn phong mới nhưng vẫn định hướng ban đầu. 12 000 000 / gói 15 000 000 / gói Gói Web3 Cập nhật nội dung website - Viết mới, tìm kiếm, tổng hợp, dịch nội dung có liên quan và tối ưu - Chỉnh sửa, tối ưu hình ảnh và content đã có - Duy trì và cập nhật nội dung liên tục mỗi ngày(1 content / ngày) 9 000 000 / tháng 11 000 000 / tháng
  6. 6. Quy định về chỉnh sửa, thay đổi trong Content Thay đổi về hình thức: - Phạm vi thay đổi được chấp nhận: + Chính tả + Ngữ pháp + Title + Sub – title + Hình ảnh thiết kế (nếu hạng mục có design) - Số lần được chỉnh sửa, thay đổi: 03 lần / content - Không tính phí thay đổi, chỉnh sửa. Tuy nhiên, nếu các thay đổi vượt quá 03 lần / content mà vẫn chưa thống nhất hoặc duyệt thì khách hàng phải trả phí bằng 40% giá trị của hạng mục content đó. Thay đổi về định dạng content(loại content/gói content), định hướng, nội dung chính: - Nếu thay đổi về định dạng content: lần chuyển đổi 1 sẽ không tính phí, chỉ thay đổi chi phí theo hạng mục content. Từ lần thứ 2 trở đi sẽ áp dụng theo cách tính như sau: + Chỉ thay đổi định dạng, không thay đổi về định hướng nội dung chính ban đầu, khách hàng phải trả thêm phí chuyển đổi bằng 50% giá trị của hạng mục content muốn chuyển đổi + Thay đổi cả định dạng và định hướng nội dung chính ban đầu, khách hàng phải trả thêm phí chuyển đổi bằng 70% giá trị của hạng mục content muốn chuyển đổi. Những chi phí kể trên không áp dụng cho các trường hợp: - Chi phí lobby, phỏng vấn, điều tra, nghiên cứu thị trường(nếu có) - Chi phí SEM, SEO, Forum seeding,...

×