Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Linkman - Infographic Attentia

422 views

Published on

Infographic: Attentia

Design: Linkman

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Linkman - Infographic Attentia

  1. 1.  ediend B A  beider r e Het eenheidsstatuut vanaf 1 januari 2014 Gelijke voet Waarom deze hervorming? Opheffen discriminatie tussen arbeider en bediende en het onderscheid tussen hoofd- en handenarbeid. hoofdarbeid handenarbeid VAN KRACHT Vanaf 1 jan 2014 1 één algemene regeling voor alle werknemers weken nieuwe opzegtermijn volgens de verschillende fases in de arbeidsrelatie ijn m ter eg pz O anciënniteit Fase 1 IT aar ANCIË 4j NN t o IT t E 0 17 16 15 14 13 12 weken 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2j Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 4j 3j anciënniteit korte opzegtermijn bij het begin van de loopbaan De R O E F T ij D verdwijnt Fase 2 jaar ANCIË 19 NN t o IT t E IT 5 60 59 58 57 56 55 54 53 51 52 50 49 48 47 45 46 44 43 weken 42 41 40 39 38 36 37 35 34 33 32 30 31 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 18 19 17 16 15 5j 6j 7j 8j 9j 10j 11j 12j 13j 14j 15j 16j 17j 18j 19j anciënniteit +3 weken opzegtermijn per begonnen jaar anciënniteit aar ancië 0J nn 2 f it a e n a it v Fase 3 69 68 67 65 66 64 63 weken 62 61 65 64 63 62 60 61 59 58 57 55 56 20j 21j 22j 23j 24j 25j anciënniteit 20 jaar anciënniteit: +2 weken opzegtermijn nadien: + 1 week opzegtermijn per begonnen jaar anciënniteit Werknemers die al in dienst zijn 2 Geen enkele werknemer in dienst op 31-12-2013 gaat erop achteruit verworven rechten Blijven behouden om de opzegtermijn te bepalen gebeurt de berekening in 2 componenten vastkliksysteem nieuwe regelgeving 1 31 DEC JAN 2014 2013 Opzegtermijn op basis van nieuwe regelgeving Opgebouwde opzegtermijn tot 31.12.2013 Teller start dus vanaf 0 MAATREGELEN OM DE INZETBAARHEID VAN DE WERKNEMERS TE VERHOGEN 3 outplacement Vroeger: Vandaag: Enkel voor +45 jaar en bij herstructurering Voor elke werknemer met een opzegtermijn van 30 weken Sectorale MAATREGELEN Sectoren krijgen 5 jaar tijd om in een invulling te voorzien van de opzegtermijn of -vergoeding ten belope van 1/3. Werknemer helpen snel een nieuwe job te vinden DOEL DOEL 4 Motivering van het ontslag Tegen 31 OKT 2013 cao over motivering van het ontslag & een goed hr-beleid eidsovereenkomst Collectieve arb 1 januari 2014 in werking op 5 carensdag CARENsDAG VERDWIJNT Alle werknemers krijgen loon vanaf de eerste dag ziekte Strengere verplichtingen Een werknemer die zijn verplichtingen niet na komt (verwittigen, getuigschrift, controle, …) heeft geen recht op een gewaarborgd loon. versie 1.0 15-10-2013 BRON: FOD WASO, wetsontwerp betreffende het eenheidsstatuut

×