Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slb 07 08 masterp oikoslogie 1 thema oostende

426 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Slb 07 08 masterp oikoslogie 1 thema oostende

 1. 1. OIKOSLOGIEArchitecture of and at the edges of Ostend with special thanks to R. Grabczan
 2. 2. evolution by history
 3. 3. 1100
 4. 4. 1400
 5. 5. 1500
 6. 6. 1600Voluntary rupture of the dam
 7. 7. Voluntary rupture of the damto resist against the Spanish« Het Beleg van Oostende 1601 – 1605 »
 8. 8. 1700
 9. 9. 1800
 10. 10. 1850
 11. 11. 1900
 12. 12. 1940
 13. 13. reading of the city
 14. 14. 1753,network of damsA: Sint-Catharinapolder,B: Schorre, AC: Nieuwe Zandvoordepolder,D: Oude Zandvoordepolderand E: Zwaenhoekschorre B E C DSpoelpoldersysteem
 15. 15. today,traces of the old order
 16. 16. today,traces of old dams
 17. 17. pictures
 18. 18. Maria-Hendrikapark& Stadrandbos Groen62
 19. 19. Als dit lab niet „architectuur en ecologie” noemt maar gewoon Oikos-logie is hetgewoon omdat het woord “Oikos”‚ een woord van de architectuur is.Oikos‚ is het gebouwd verblijf‚ of het huis‚ in de brede zin.Logos betekent de eerste structurerende kennis of de taal.OIKOS-LOGIE: structurerende logica of kennis van ons gebouwd verblijf.Oikos-logie is dus een lab van grondige liefde voor architectuur.Het hoofd denkthema van deze Lab is een vraag:Om wat gaat het in architectuur?Is er een structurerende kennis of een taal verbonden aan ons verblijf?Is er een Logos, een logica aan ons materieel gebouwd verblijf, aan onzearchitectuur?Is er een logica van ons gebouwde wereld die zou kunnen leiden tot een schoonheidmeer van uitgewerkte logica als van esthetiserende objecten.Een goed begrepen ecologie kan daaraan helpen.De studenten die dit lab zouden kiezen zouden een basis van een dubbelecompetentie structureren tot een goede beslissing-capaciteit als architect:Langs een goed gestructureerde kennis van de basis begrippen, technieken en eisenvan de ecologie (die zeker nodig is voor iedereen van ons in de toekomst) gaat destudent van dit lab eigenlijk de vraag zelf van de architectuur beschouwen.Is architectuur oikoslogie?:Niet kennis van de natuur maar kennis van ons verblijf in en met de natuur met eenspecifieke aandacht voor de open grens tussen ons verblijf en de natuur.
 20. 20. Is architectuur ‘oikoslogie’?Niet kennis van de natuurmaar kennis van ons verblijfin en metde natuurmet een specifieke aandachtvoor de open grens tussen ons verblijf en de ‘natuur’.
 21. 21. Elke cursus ‘ecologie’ begint met het volgende schema. A B C
 22. 22. A-biotisch B iotisch CultuurEen verzameling aantasten is alle verzamelingen aantasten....
 23. 23. A-biotisch B iotisch CultuurEen verzameling aantasten is alle verzamelingen aantasten....De ‘Cultuur’ is niet meer alleen ‘in’ de natuur en op afstand van de natuur.De ‘Cultuur’ moet beschouwd worden als ‘in en met’ de natuur
 24. 24. A B C
 25. 25. In een architectuurschool stelt zich de vraag:Waar is ‘architectuur’ in dit schema? A B C Of...
 26. 26. In een architectuurschool stelt zich de vraag:Waar is ‘architectuur’ in dit schema?Wat heeft ‘architectuur’ als ‘architectuur’ met ecologie te maken....? A B C
 27. 27. Het antwoord op deze vraag-Wat heeft ‘architectuur’ als ‘architectuur’ met ecologie te maken....?-is verschillendIn een architectuurschool,alsbij bouwkundige industriele ingenieuren.ofvoor promotorenofvoor politici of voor stedenbouwambtenarenof zelfsin een stedenbouwschool.En zelfs kan men zeggen dat ze verschillend isvoor ecologen als voor architecten.
 28. 28. Het antwoord op deze vraag-Wat heeft ‘architectuur’ als ‘architectuur’ met ecologie te maken....?-In een architectuur school,Is verschillend volgensde opvattingen over ‘architectuur’
 29. 29. 1 2Architectuur Architectuuris vestigthet correct, of in het reeëlegeleerd een organisatie van de ruimteen wonderschoon door eenspel dispositie van ‘materies’van de volumes voor het welzijnsamengebracht van degenen die daar zijn.onder het licht.CHARLES L’ÉPLATTENIERhernomendoor Corbusier1 Bij de leken is meestal architectuur beschouwd als ‘ Planning’ of ‘distributie van functies’ + esthetiserende schoonheid.Deze derde opvatting wordt hier niet beschouwd.
 30. 30. Volgens de eerste opvatting-ArchitectuurIshet correct, geleerden wonderschoonspelvan de volumessamengebrachtonder het licht-is ‘architectuur’ in de cultuur,of is ze ‘een deel van’ de cultuur,of is architectuur iets in de ‘natuur’ en in confrontatie ermee. Volgens deze opvatting is architectuur iets dat bijgevoegd wordt aan Technische , wetenschappelijke, politische, economische, sociologische oplossingen en is ‘schoonheid’ iets esthetiserend. In dit geval zou ‘ecologie’ niets anders brengen als nieuwe eisen aan de bouw- en stedenbouw- wereld.
 31. 31. Volgens de tweede opvattingArchitectuurVestigtIn het reeëleEen organisatie van de ruimteDoor eenDispositie van ‘materies’Voor het welzijnVan degenen die daar zijn.Is ‘architectuur’ de eerste culturele daaddie van de leegte ‘ruimte’ maakt.‘Ruimte’ als ‘leegte geconnoteerd met een wet’Ruimte als OIKOS, verblijf die -als eerste-plaats en tijd organiseert.Volgens deze opvatting is architectuur niet iets dat bijgevoegd wordt aanTechnische of wetenschappelijke ...oplossingenen is ‘schoonheid’ de uitstraling van een logica van een wet
 32. 32. WAAR IS ARCHITECTUUR in het gezag van de tweede opvatting? A B C
 33. 33. Daar ergens... C
 34. 34. Waar...? C
 35. 35. CArchitectuur is de rand van de cultuur.Architectuur is ‘eerst’. (daarom niet goedof slecht......)De Cultuur neemt plaats in architectuur.
 36. 36. C Het moet niet gesloten zijn....
 37. 37. C Het is niet een lijn zonder dikte...
 38. 38. C B A Het is niet één... Het moet niet continu zijn...
 39. 39. C B A
 40. 40. Er is aan de ‘lobbenstadEen filosofie verbonden:Architectuur is‘in en met’de natuur,OfArchitectuurneemt in zichiets van de natuur
 41. 41. Op Oostende....
 42. 42. Is architectuur ‘oikoslogie’? Niet kennis van de natuur maar kennis van ons verblijf in en met de natuurmet een specifieke aandacht voor de open grens tussen ons verblijf en de ‘natuur’.
 43. 43. OiKOS LOGIEOM WAT GAAT HET IN ARCHITECTUUR?

×